Uw bedrijf krijgt vaak te maken met nieuwe wetten en regels. Maar in plaats van ze alleen maar op te leggen, geeft de overheid u nu ook de kans om online mee te praten over aankomende wet- en regelgeving.

Internetconsultatie
Vanaf 2014 wordt internetconsultatie het uitgangspunt bij nieuwe wetten en regels en bij wijzigingen die grote veranderingen voor onder andere bedrijven betekenen. U kunt dan via www.internetconsultatie.nl laten weten wat u van een wetsvoorstel vindt. Op die website wordt ook aangegeven wat er met de reacties is gedaan.

Alle ministeries zullen minimaal 10% van hun voorstellen voor bijvoorbeeld nieuwe wetten, besluiten en ministeriële regelingen, aanbieden via internetconsultatie.nl. Wel wordt aangegeven dat er redenen kunnen zijn om van de consultatie af te zien, bijvoorbeeld bij spoedwetten of fiscale voorstellen.

Regeldruk verlagen
Internetconsultatie is onderdeel van het kabinetsplan om de regeldruk in Nederland te verlagen. Lees meer in de Verzamelbrief Regeldruk »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…