Veel mkb"ers ervaren administratieve lasten als grootste pijnpunt in hun bedrijfsvoering, hoezeer het kabinet ook zijn best doet om deze te verminderen. De Zaak helpt u met deze handige artikelen.

Handig formulier
Met een ritregistratie kunt u aantonen dat een auto van de zaak niet te vaak privé is gebruikt door u of uw medewerkers. Maar de autoritten moeten niet alleen worden bijgehouden, u wordt ook geacht dit te controleren en in de administratie op te nemen. In dit artikel leest u welke gegevens verplicht bewaard moeten worden. Ook kunt u een ritregistratieformulier downloaden.
Lees meer »

Uren bijhouden
Het urencriterium is ook zo’n onderwerp dat bij veel ondernemers speelt. Want wat telt er nou mee en wat niet?  Om in aanmerking te komen voor fiscale voordelen, is het van essentieel belang dat u een goede urenadministratie bijhoudt. Dit kan in uw agenda of in een apart overzicht in een spreadsheet-programma met daarin zoveel mogelijk toetsbare informatie, bijvoorbeeld aan de hand van treinkaartjes, (email)correspondentie en facturen.
Lees meer »

Bewaartermijnen voor zakelijke documenten
Facturen, loonadministratie, jaarrekeningen. Voor de meeste zakelijke documenten gelden wettelijke bewaartermijnen. Hoe lang moet u ze in het archief houden of op uw pc laten staan? Hoe zit het met e-mail? En wanneer moet u welke gegevens vernietigen?
Lees meer »

Verkopen kent ook regels
Wie producten of diensten verkoopt, krijgt met een keur aan (administratieve) regels te maken. Bijvoorbeeld over het gebruik van algemene voorwaarden of het bieden van garantie. Een overzicht van een aantal belangrijke voorschriften.
Lees meer »

Weet wie er bij u werkt
Werknemers moeten zich voor de eerste dag bij u identificeren. Dat lijkt eenvoudig, maar er kom best wat bij kijken. Wist u bijvoorbeeld dat het slim is om het document te scannen en digitaal op te slaan, dan kunt u het later gedetailleerd bekijken en eventueel als bewijsmateriaal gebruiken.
Lees meer » 

Maak een kopie
Kassabonnen zijn steeds vaker al na korte tijd nauwelijks meer leesbaar. Om geen problemen te krijgen met de fiscus, moet u zo snel mogelijk een kopie of een scan van de kassabon en bewaar deze in uw administratie. Maar gooi het origineel niet weg! Alleen deze geldt namelijk als bewijs.
Lees meer »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…