55% van de deelnemers aan de poll op de website van De Zaak vindt de verkiezingen voor Provinciale Staten 'niet interessant' (26%) of 'volkomen onbelangrijk' (29%). Komt dat omdat ze vinden dat hun provincie te weinig voor ze doet? Wat doen de provincies eigenlijk voor de economie?

Noord-Brabant, Gelderland en Friesland – in die volgorde – besteedden de afgelopen vier jaar in absolute zin het meest aan de economie in hun regio. Dat blijkt uit het Kwartaalbericht Regio’s van ING Economisch Bureau.

In absolute zin investeerden vooral Noord- Brabant (€ 334 miljoen), Gelderland (€ 288 miljoen) en Friesland (€ 250 miljoen) fors. Dit geld komt bijvoorbeeld ten goede aan de verbetering van de regionale arbeidsmarkt, het stimuleren van innovatie en herstructurering van bedrijventerreinen. Van alle provincies werd in Friesland het grootste deel van de begroting ingezet voor economische stimulering (12,5%) terwijl dit in Utrecht slechts 1,3% is.

Indirect hebben ook de bestedingen van provincies op andere thema’s effect op de economie. Uitgaven aan verkeer & vervoer verbeteren de bereikbaarheid en geld voor natuurontwikkeling & recreatie kan het toerisme versterken.

Meer dan een kwart van het geld gaat naar verkeer en vervoer
Tijdens de beleidsperiode 2011-2014 bedroegen de totale bestedingen van de provincies ruim € 33,5 miljard. Meer dan een kwart van dat geld gaat naar verkeer en vervoer. Economie volgt op enige afstand en beslaat 5% van de begroting. De provincies kunnen hun inkomsten (onder andere doeluitkeringen van het Rijk, het provinciefonds, belastingen en de opbrengst uit het eigen vermogen) naar eigen inzicht besteden.

Bestedingen provincies
 Periode 2011 – 2014
Verkeer en vervoer
28%
Bestuur en financiën
23%
Welzijn
20%
Recreatie/natuur/landbouw
 11%
Milieubeheer en water
 8%
Economie
5%
Ruimtelijke Ordening
 4%

Economische stimulering per inwoner
Hoewel de provincie Noord-Brabant het meeste geld uitgaf aan economische stimulering eindigt Friesland bovenaan wanneer de bestedingen per inwoner het uitgangspunt vormen. In de afgelopen vier jaar trok de provincie voor economische zaken per Fries gemiddeld € 96 per jaar uit. In Utrecht was dit € 6.

Het is opvallend dat de twee grootste investeerders (Noord- Brabant en Gelderland) in economisch opzicht relatief goed presteerden. Noord-Holland en Utrecht investeerden zowel absoluut als per inwoner veel minder maar kenden toch een bovengemiddelde groei.

Lees ook:
Profiteer je als ondernemer wel genoeg van je provincie? »
Waarom Provinciale Staten belangrijk zijn voor jou »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Zakelijke autoverzekering

Uitgebreide dekking, een uitstekende service en extra exclusieve collectieve korting via De Zaak. Benieuwd hoeveel jij kan besparen?

Lees ook…