Met de komst van de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen participeren in de samenleving. Het is de bedoeling dat iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of beperking aan de slag kan in het reguliere arbeidsproces. Social Return kan een belangrijk middel zijn om werkplekken te creëren en is steeds vaker een voorwaarde bij aanbestedingen. Bent u er klaar voor?

Social Return is het opnemen van een voorwaarde in een aanbesteding om te stimuleren dat bedrijven extra banen, leerwerkplaatsen en stageplaatsen creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.  Denk aan mensen met een WW-, Wajong- of WWB-uitkering, mensen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn of jongeren op zoek naar een stage of leerwerkplek. Social Return is steeds vaker een voorwaarde bij aanbestedingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij aanbestedingen door gemeenten, hogescholen en ziekenhuizen. Door de Participatiewet zal dit nog vaker voorkomen.

Tips en adviezen
Voor ondernemers kan het belangrijk zijn om deze ontwikkelingen niet af te wachten. Door te laten zien dat u klaar bent voor Social Return kunt u uw concurrentiepositie versterken.
De Hanzehogeschool Groningen heeft in opdracht van MKB Nederland Noord onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor mkb-ers om te kunnen voldoen aan deze voorwaarde in aanbestedingen. Samen met ondernemers, opdrachtgevers en een aantal Werkpleinen in Noord Nederland is een waaier gemaakt met tips en adviezen:
‘Social Return: zó bent u er klaar voor, do’s en don’ts voor mkb’.
Twee tips:
  • Bekijk welke functies in uw bedrijf geschikt zijn voor Social Return en of u samen met andere bedrijven arbeidskrachten kunt plaatsen.
  • Ga van tevoren met de opdrachtgevers in gesprek om te bespreken of de voorwaarden realistisch zijn en in overleg kunnen worden aangepast. 
In de waaier staan ook ‘best practices’, aanbevelingen en financiële regelingen waarmee u op een goedkope manier mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in kunt huren. Meer informatie vindt u op hanze.nl/socialreturn.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Zakelijke rekening

Tijd voor een (nieuwe) zakelijke rekening in 2022? Het bankpakket Knab Zakelijk is de voordeligste keuze voor zzp’ers en kleine ondernemers. Alles voor een vaste prijs per maand en jaarlijks 1.000 gratis transacties.

Lees ook…