Nieuwe Aanbestedingswet
De nieuwe Aanbestedingswet geldt per 1 april 2013. Hij moet mkb-bedrijven en zzp'ers meer kans geven op overheidsopdrachten. De wet moet ook concurrentie bevorderen, de lasten verlichten en klachtenafhandeling makkelijker maken.

De nieuwe aanbestedingswet
In de nieuwe Aanbestedingswet staan maatregelen die de toegang van mkb-bedrijven en zelfstandigen zonder personeel (zzp) tot overheidsopdrachten moeten verbeteren. Daarnaast moet er meer concurrentie komen, de lasten van het aanbesteden worden verminderd en de klachtenafhandeling makkelijker gaan.

De overheid mag ook geen onredelijke contractvoorwaarden meer stellen. Een kleine ondernemer hoeft daardoor bijvoorbeeld niet alle risico’s van een bouwproject te dragen, terwijl hij zich daar onmogelijk tegen kan verzekeren.

Proportionaliteit
In de nieuwe Aanbestedingswet is het begrip proportionaliteit opgenomen. Dat houdt in dat de eisen die aan een ondernemer worden gesteld, in verhouding moeten staan tot de opdracht. Het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) moeten daardoor meer kans krijgen bij aanbestedingen.

Voor de liefhebber: het proportionaliteitsbeginsel wordt uitgelegd in deze pdf van de Gids Proportionaliteit »

Geen clustering van opdrachten
Een opdracht mag niet meer op zo’n manier worden geclusterd, dat een kleiner bedrijf geen kans meer maakt. Een bedrijf met bijvoorbeeld 120 vestigingen mag de schoonmaak van alle gebouwen niet in 1 aanbesteding bundelen. Daardoor zou een klein schoonmaakbedrijf namelijk bij voorbaat al kansloos zijn.

Eigen verklaring
Ondernemers kunnen met een zogeheten eigen verklaring aangeven dat ze voldoen aan de gestelde eisen voor een aanbesteding. Dit moet de drempel verlagen om mee te doen aan aanbestedingen. Tot nu toe moesten namelijk alle deelnemers originele bewijsstukken aanleveren, waar nogal wat tijd in ging zitten. Nu hoeft uiteindelijk alleen de winnende ondernemer dat te doen.

Meer lijn in aanbestedingsprocedures
De nieuwe Aanbestedingswet verplicht het gebruik van het Aanbestedingsreglement Werken. Daarin is elke aanbestedingsprocedure geheel uitgeschreven, waardoor er meer lijn komt in aanbestedingen en inzicht in Europese en nationale procedures.

Aanbestedende diensten hanteren nu nog verschillende procedures, vooral bij opdrachten die niet Europees hoeven te worden aanbesteed.

Lees ook:
5 redenen waarom de nieuwe aanbestedingswet beter is »

Gratis e-magazine: Elektrische mobiliteit
Waarom is elektrificering van je wagenpark belangrijk? Waar begin je mee als je je medewerkers (en klanten) hierin wilt faciliteren? En wat zijn de ervaringen van elektrische rijders tot nu toe?
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Vastgoed Financiering
Flexibele én snelle hypotheek voor alle zakelijke vastgoed; winkels, bedrijfspand, renovatie, belegging.