Het Nieuwe Werken maakt het mogelijk dat je altijd en overal je werk kan doen. En niet alleen jijzelf, ook je werknemers. Ieder op zijn eigen manier. Technologie is daarbij onmisbaar gereedschap: het zorgt er voor dat je onderneming weer een stap verder komt. En het goede nieuws is dat die technologie ruimschoots en voordelig verkrijgbaar is.

Inhoudsopgave

Wat is het nieuwe werken?

Overal en altijd toegang tot alle informatie van je bedrijf. Flexibeler zijn met je dagindeling, zodat je niet meer gebonden bent aan standaard kantoortijden en gedoemd bent tot filerijden. Puur afgerekend worden op je prestaties en niet op je aanwezigheid. Samenwerken in een vertrouwde omgeving waar je eenvoudig, veilig en persoonlijk kunt communiceren met collega’s en relaties.

In het Nieuwe Werken komen mens, werkplek en technologie eindelijk samen op een manier, die zo min mogelijk investering vergt.

Zijn je computers en netwerk-apparatuur van recente datum, dan hoef je eigenlijk geen hardware aan te schaffen om ‘het nieuwe werken’ mogelijk te maken. De VPN-verbinding, die nodig was om op afstand contact te maken tussen bedrijf en werknemer, behoort tot het verleden. Immers, cloud-verbindingen van stabiele providers zijn adequaat beveiligd.

Welke voordelen biedt het?

toenemende winstgevendheid – hoe sneller en beter je bereikbaar bent, hoe meer zaken je kunt afhandelen; 20% hogere productiviteit behoort tot de mogelijkheden.

  • verbeterde klantenservice – door een verbeterde bereikbaarheid voor je klanten vergroot je ook je service.
  • kostenverlaging – méér dan 30% van de huisvestingskosten verminderen, lagere telefoonkosten door het gebruik van VoIP.
  • toenemende werknemerstevredenheid – meer dan de helft van de werkende Nederlanders zegt door ontspanning op het werk productiever (55%) te zijn en meer plezier in het werk te hebben (54%). Thuiswerkers zijn naast tevreden, ook trouwer en trotser op hun bedrijf dan kantoormedewerkers.

Wat heb je er voor nodig?

Met het voorgaande in je achterhoofd, zijn de volgende hoofdvragen belangrijk als je wilt gaan werken conform het gedachtegoed van het nieuwe werken.

Visie

Wat gaat het nieuwe werken voor jou in de komende vijf jaar betekenen? Past dit binnen jouw ambities? Hoe sluiten deze aan bij je bedrijfsdoelen?

Personeel

Analyseer je personeelsbestand, wat is hun kennis, wat zijn hun mogelijkheden en ambities? De y-generatie zal zich gemakkelijker kunnen aanpassen aan een werksituatie met meer vrijheid dan werknemers die opgegroeid zijn in een traditionelere werkomgeving.

Technologie

Check of je IT up-to-date is. Breng hiervoor je huidige IT-omgeving in kaart en definieer welke stappen nodig zijn om de ambities te realiseren. Dit klinkt misschien nogal overboidig. Om het concreet te maken, hebben we een aantal mogelijke stappen voor je op een rij gezet:

  • het nieuwe werken vergt een flexibele houding van jou als werkgever ten opzichte van je werknemers. Het is om meerdere redenen interessant om mensen thuis te laten werken of op een : denk aan het omzeilen van files en het thuis door kunnen werken, als de kinderen thuis zijn.
  • je kunt hiervoor richtlijnen opstellen zoals de grootte van de werkruimte, eisen aan de akoestiek, de mate waarin iemand bereikbaar moet zijn. De exacte invulling zal van bedrijf tot bedrijf verschillen, maar duidelijk is dat u afscheid durft te nemen van het traditionele kantoor en zijn bijbehorende standaard negen tot vijf werktijd.
  • wist je dat als 20% van alle externe zakelijke afspraken wordt vervangen door hangouts of videovergaderen, dat ruim 20% van al het zakelijke autoverkeer scheelt?! Dat is jaarlijks een besparing van 2,7 miljard kilometer (bron: www.awvn.nl)
  • er zijn kant-en-klare online oplossingen beschikbaar, die voor kleine bedrijven. Bedenk daarbij dat je niet vast zit aan één merk – er zijn meerdere aanbieders met uiteenlopende oplossingen. Er zijn diverse apps die je tegen een gering maandbedrag in staat stellen als kleinbedrijf uitstekend samen te werken met medewerkers, relaties en leveranciers.
Lees ook…
KPI staat voor Key Performance Indicator. In het Nederlands wordt het ook wel Kritieke Prestatie-indicator genoemd. Door middel van kritieke…
De kernkwadranten van Daniel Ofman zijn een belangrijk concept voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Het is een tool die helpt om jezelf beter te…
Al sinds de 19de eeuw kennen we in Nederland de zomervakantie: een periode van zes weken, waarin de scholen zes weken gesloten zijn. Gezinnen met…
Strategisch samenwerken kan een goed idee zijn. Samen met een zakelijk partner of meerdere partners heb je meer te bieden, en dat vinden klanten vaak…
Wat staat er dit en het komend jaar op de agenda met betrekking tot regelgeving en belastingen? En wat zijn de belangrijkste data waarmee je iets kunt…
Woensdag 15 maart 2023 mogen we het stemhokje in om onze vertegenwoordigers in de provincie te kiezen. De Provinciale Statenverkiezingen staan in de…