Het ondernemingsplan is cruciaal om uw bedrijf succesvol te maken én te houden. Dan moet het alleen wel meer zijn dan een braaf ingevuld standaardformulier. Maak er een boeiend verhaal van dat geldverstrekkers, medewerkers én uzelf overtuigt. Hoe pakt u dat aan?

Inhoudsopgave

Het kan anno 2024 toch niet zo zijn dat jij je ambitie als ondernemer niet waar maakt. Kom naar het webinar → Groeiplan 2024

Een persoonlijk verhaal

Kent u uzelf? Dat is misschien wel de belangrijkste vraag waar een ondernemingsplan antwoord op geeft. U moet kunnen uitleggen waarom u ondernemer wilt worden of bent geworden. Wat is het doel dat u wilt bereiken? Een overtuigend ondernemingsplan is geschreven als een persoonlijk verhaal, waaruit duidelijk naar voren komt waar uw gedrevenheid vandaan komt. En bedenk: uw passie speelt een grote rol bij het overtuigen van de bank.

Beoordeel uzelf kritisch. Geef een compleet en realistisch beeld van uw sterke en zwakke kanten. Doe eventueel een ondernemerstest om een duidelijk zelfbeeld te krijgen. Benoem uw sterke punten en leg uit hoe u die wilt aanwenden. Geef ook aan hoe u uw minder sterke punten denkt te compenseren. Bent u administratief niet goed onderlegd? Dan zou u dit kunnen uitbesteden. Ondernemen betekent niet dat u alles zelf moet doen.

Schep vertrouwen


Banken en geldverstrekkers zijn op zoek naar zekerheden. Doe er dus alles aan om vertrouwen te scheppen. Laat zien dat u over allerlei zaken al hebt nagedacht: uw manier van klantwerving, de marktsituatie, wat doen uw concurrenten, waar vestigt u uw bedrijf en waarom? Goede bronnen om marktgegevens boven tafel te krijgen zijn brancheverenigingen, Kamer van Koophandel en MKB Nederland.

Bent u in staat eigen geld in uw bedrijf te steken? Wordt uw gezinsinkomen gedeeltelijk verdiend door uw partner? Geef dat dan duidelijk aan in het plan.

Houd de financiën simpel

Zorg ervoor dat u in staat bent het financiële deel van het onderneminsgplan zelf toe te lichten. Houd het daarom simpel. Laat de financiële hoofdstukken niet door een accountant opstellen. Anders is de kans groot dat u bij de bank met uw mond vol tanden staat.

Maak zelf de exploitatieprognose. Dit kan door een schatting te maken van wat op maandbasis de bedrijfskosten zullen zijn, hoeveel omzet hier tegenover moet staan en hoeveel klanten nodig zijn om winst te maken. Zorg ervoor dat u de kosten kunt onderbouwen door van tevoren al te onderhandelen met toeleveranciers (verzekering, boekhouder, huisbaas). Onderbouw de omzet door het verwachte aantal klanten maal een gemiddelde omzet te prognotiseren. Geef aan hoeveel geld u concreet nodig hebt en hoe u de lening gaat aflossen.

Overtuigend presenteren

Als u uw plan bij de bank presenteert, is een ding uiterst belangrijk: blijf uzelf. Uw manier van presenteren  is een afspiegeling van uw persoonlijkheid. Ga niet geforceerd uw best doen om maar zo overtuigend mogelijk over te komen. Begin uw presentatie met een pakkende samenvatting. Geef kort en krachtig aan wat het plan behelst. Wat is uw doel en hoe gaat u dit bereiken? Verlies u niet in details.

Het plan is nooit af

Goed, de start van uw bedrijf is een succes, de onderneming loopt als een trein. U kunt het plan na bewezen dienst opbergen. Niet dus! Een onderneminsgplan is nooit ‘af’. Er kan van alles gebeuren waardoor u het moet bijstellen: de concurrentie verlaagt de prijs, er komen nieuwe spelers op de markt, wetgeving verandert, de overheid komt met nieuwe regels.

Hoe vaak moet u het ondernemingsplan tegen het licht houden? Bij een kleiner bedrijf is het contact met de accountant een geschikt moment om het plan bij te stellen. Als u dit regelmatig doet, kunt u te allen tijde op het plan terugvallen en kan het ook als instrument dienen dat duidelijkheid verschaft. U en uw medewerkers hebben er houvast aan: zijn we nog op de juiste weg of zijn we te veel met zaken bezig waarmee het gestelde doel niet is gediend?

Betrek uw medewerkers

Heeft u medewerkers van dienst? Voor een gedegen inhoud en succesvolle uitvoering van het ondernemingsplan bent u mede van hen afhankelijk. Van uw financiële medewerker krijgt u informatie over de werkelijk gerealiseerde omzet en een verklaring voor mogelijke afwijkingen. Uw verkoopmedewerkers en mensen van de helpdesk staan in nauw contact met de klant. Zij kunnen een goed beeld geven van de verwachtingen van uw relaties en zijn ook een doorgeefluik voor eventuele klachten.

Om al deze informatie zo goed mogelijk te ontsluiten, is het dus zaak uw personeel op een goede manier – en tijdig – te betrekken bij de planvorming. Dit zorgt voor enthousiasme en meer betrokkenheid bij de bedrijfsvoering. Geef ook feedback op informatie die wordt doorgegeven: wat doet u met de informatie? Leg ook uit waarom er eventueel geen gebruik van wordt gemaakt.


Met dank aan Marco den Hartog, directeur van Goede Zaken, coaching van ondernemers, en David van der Voort van Business Plan Factory.

Het is tijd voor een nieuw idee over groei. Meld je aan voor het webinar ‘Groeiplan 2024’

Lees ook…
De ene crisis is nog maar net voorbij of de andere doet zich alweer voor. Veel ondernemers worden hard getroffen door de sterke inflatie. Niet alleen…
In een procesbeschrijving leg je vast hoe belangrijke bedrijfsprocessen dienen te verlopen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Maar processen…
Niemand wordt blij van lastige klanten. Toch is het iets waar veel ondernemers vroeg of laat mee te maken krijgt. Misschien is de kritiek die je…
Voor je bedrijf heb je natuurlijk vooraf een duidelijke missie opgesteld. Maar soms gebeurt het wel eens dat je juist verder van je doel afraakt. Hoe…
Woensdag 15 maart 2023 mogen we het stemhokje in om onze vertegenwoordigers in de provincie te kiezen. De Provinciale Statenverkiezingen staan in de…
Succesvol ondernemen is voor een flink deel afhankelijk van je zakelijk netwerk. Als zelfstandige is het belangrijk zichtbaar te zijn, zodat je wordt…