"Ik weet niet precies of ik wel of niet voldoe aan de voorwaarden van een zelfstandige. Waar toetst de Belastingdienst op bij de aanvraag van een VAR?"

De Belastingdienst wil uw fiscale positie vaststellen en gaat na of er sprake is van een arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Voor het verkrijgen van een VAR wuo, winst uit onderneming, moet u voldoen aan de criteria van het zelfstandig ondernemerschap: ondernemersrisico lopen, zelfstandig werkzaamheden uitvoeren, niet doorbetaald krijgen tijdens vakantie en een substantieel aantal uren per jaar in de onderneming investeren. Daarbij wordt gekeken naar het totaalplaatje, de samenhang van de antwoorden.

Ook het aantal opdrachtgevers is bijvoorbeeld belangrijk, waarbij een vuistregel een minimum van drie is. Winst maken is een belangrijk criterium, maar wanneer er aanloopverliezen zijn en verder alles wijst op fiscaal ondernemerschap kan er toch een VAR-wuo worden toegekend.

Kent de Belastingdienst u een VAR-row, resultaat uit overige werkzaamheden, toe en is er sprake van een dienstbetrekking, dan is de opdrachtgever verplicht om loonheffingen in te houden.

Lees meer: Zes vragen over de gevreesde Var »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…