Categorieën

Zoals je weet, is de aangifte inkomstenbelasting een maand opgeschoven, naar 1 mei. Je hebt nu dus geen excuus meer voor het te laat indienen. Benut die extra tijd om een systeem op te zetten, dat je uiteindelijk tijd (en dus geld) bespaard. Die extra tijd komt ondernemers goed uit, blijkt uit een analyse van Exact onder zowel ondernemers als accountants in het mkb.

Inhoudsopgave

1. Lever de administratie wekelijks aan

Tijdwinst is voor ondernemers een groot goed, zeker als het aankomt op de financiële administratie. Zorg daarom dat het grootste gedeelte van het werk al is gedaan. Door iedere week digitaal gegevens als facturen en declaraties aan te leveren bij de accountant is hooguit een halfuur per week werk nodig. Hoewel administratie bijwerken soms vervelend is voor ondernemers, wordt hiermee uiteindelijk een uur tot meerdere uren per week tijd bespaard.

2. Automatiseer de administratie

De administratie kan tegenwoordig gemakkelijk digitaal aangeleverd worden. Op smartphones en tablets is het prima mogelijk al het papierwerk in te scannen door er een foto van te maken. Door het automatiseren van het invoerwerk kan een digitaal dossier worden opgebouwd dat vervolgens gecontroleerd kan worden door de accountant. Het handmatige invoerwerk, dat ondernemers als tijdrovend ervaren, wordt zo vermeden.

3. Maak gebruik van bankkoppelingen

Met bankkoppelingen van bijvoorbeeld ABN Amro, ING en Rabobank zijn gegevens completer en valt er sneller en efficiënter te werken. Er is geen mogelijkheid tot missende afschriften, want zodra facturen binnen zijn kan de administratie bijgewerkt en gecontroleerd worden door de accountant. Op deze manier zie je direct het resultaat: de liquiditeitspositie is zichtbaar en je hebt meer grip op de zaak.

4. Geef de accountant ruimte proactief te adviseren

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat ondernemers op verschillende niveaus proactief advies van hun accountant verwachten. Niet alleen het tijdig signaleren van liquiditeitsproblemen en fiscale risico’s, maar ook advies over investeringen, financieringen en de (fiscale) bedrijfsstructuur.

Maak daarom de administratie ook wederzijds inzichtelijk. Door mee te kijken kan de accountant direct zien waar de ondernemer op financieel gebied staat. De accountant kan als business coach zo gevraagd (en ongevraagd) zinnig advies geven en waar nodig tussentijds helpen bijsturen. Ook kan de accountant aanbevelingen doen over de inzet van personeel, ZZP’ers en uitzendkrachten. De accountant wordt hierbij geholpen door toegang tot actuele gegevens, waardoor gerichter advies mogelijk is.

5. Durf te vragen over privéadministratie

Voor de aangifte moeten niet alleen de bedrijfsgegevens, maar ook de privéadministratie op orde zijn. Juist de privéadministratie wordt door ondernemers vaak te laat aangeleverd, waardoor de accountant geen doorlopend zicht heeft op zaken als ziektekosten, lijfrentepolis en de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Lees ook:

Belastingaangifte bepalend voor netto loon »

Lees ook…
Als het gaat om btw hebben ondernemers vaak veel vragen. Ben ik btw-plichtig? Welke tarieven gelden voor de diensten die ik lever? En wanneer en hoe…
Het urencriterium is van belang om bij de aangifte inkomstenbelasting voor fiscale voordelen – zoals aftrekposten – in aanmerking te komen. Je moet…
Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor de berekening, inning en betaling van btw. Maar in sommige gevallen kan je deze verplichting verleggen naar…