Ondernemers hebben diverse aftrekposten bij de belastingaangifte 2011. Als eerste de Ondernemersaftrek: de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, stakingsaftrek en de Mkb-vrijstelling. Daarnaast is er de Investeringsaftrek: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). De voorwaarden en bedragen van deze aftrekposten voor 2011 staan hier.

AFTREKPOSTEN 2011

DE ONDERNEMERSAFTREK

De ondernemersaftrek bestaat uit de volgende aftrekposten: de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, stakingsaftrek en de mkb-vrijstelling.

Zelfstandigenaftrek 2011

  • U mag niet meer zelfstandigenaftrek toepassen dan het bedrag van de winst, behalve als u in aanmerking komt voor de startersaftrek. Het bedrag aan zelfstandigenaftrek dat u niet kunt aftrekken, mag u verrekenen in de volgende 9 jaar.
  • Startende ondernemers mogen de zelfstandigenaftrek (inclusief de startersaftrek) nog wél gedurende drie jaar verrekenen met ander box 1-inkomen.
  • Als u aan het begin van het kalenderjaar 65 jaar bent, dan is de zelfstandigenaftrek 50% van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar zijn.

Tabel Zelfstandigenaftrek 2011

Winst meer dan

Maar niet meer dan

Zelfstandigenaftrek


€ 14.045
€ 16.295
€ 18.540
€ 53.070
€ 55.315
€ 57.565
€ 59.810

€ 14.045
€ 16.295
€ 18.540
€ 53.070
€ 55.315
€ 57.565
€ 59.810

€ 9.484
€ 8.817
€ 8.154
€ 7.266
€ 6.633
€ 5.931
€ 5.236
€ 4.602

De zelfstandigenaftrek in voorgaande jaren »

Startersaftrek

De startersaftrek bedraagt € 2.123. Eerdere jaren staan hier »

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid blijft ongewijzigd: in het eerste jaar € 12.000, in het tweede jaar € 8.000 en in het derde jaar € 4.000.

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk

De aftrek speur- en ontwikkelingswerk komt in 2011 uit op € 12.104. Dat bedrag mag u verhogen met € 6.054 als u in 1 of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer was en in die periode niet vaker dan 2 keer deze aftrek hebt toegepast.

Meewerkaftrek

Niet gewijzigd in 2011.

Aantal uren gelijk of meer dan

Maar minder dan

Meewerkaftrek

525
875
1.225
1.750

875
1.225
1.750

1,25% v/d winst
2,00% v/d winst
3,00% v/d winst
4,00% v/d winst

Bedragen van eerdere jaren vindt u hier »

Stakingsaftrek

De stakingsaftrek bedraagt in 2011 € 3.630.

Mkb-vrijstelling

De Mkb-vrijstelling bedraagt 12% van de winst na ondernemersaftrek. De percentages van eerdere jaren vindt u hier »

Oudedagsreserve

U mag elk kalenderjaar 12% van uw winst als aftrekpost aan de oudedagsreserve toevoegen. Dit bedrag mag echter niet boven de € 11.882 uitkomen.

INVESTERINGSAFTREK 2011

De investeringsaftrek bestaat uit de volgende aftrekposten: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) en de desinvesteringsbijtelling.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Tabel Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2011

Investering meer dan

Maar niet meer dan

Aftrek


€ 2.200
€ 54.324
€ 100.600

€ 301.800

€ 2.200
€ 54.324
€ 100.600
€ 301.800

0%
28%
€ 15.211
€ 15.211 verminderd met 7,56%
van het gedeelte van het
investeringsbedrag dat de
€ 100.000 te boven gaat
0

Eerdere jaren »

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De energie-investeringsaftrek (EIA) in 2011 bedraagt 41,5%. Dit percentage geldt tot en met 2013. In 2014 wordt het weer 44%.

Het minimumbedrag van de EIA blijft € 2.200. Het maximum is iets opgehoogd naar € 116 miljoen.

Energielijst 2011 (PDF) »

Verhuurders
Tijdelijke verruiming voor bedrijfsmatige verhuurders: Woningverbetering die resulteert in het bereiken van energielabel B dan wel in een vooruitgang van twee energielabels, kwam voor maximaal € 15.000 in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek. Deze maatregel is per 1 januari 2011 vervallen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De MIA geldt voor investeringen die op de Milieulijst staan. Hij is van toepassing bij een investeringsbedrag boven de € 2200. Per bedrijfsmiddel komt niet meer dan € 25 miljoen in aanmerking.

De Milieulijst 2011 (pdf) »

Tabel milieu-investeringsaftrek 2011 (tot en met 2013)

Categorie

Aftrek

I
II
III

36%
27%
13,5%

Eerdere jaren »

De desinvesteringsbijtelling

Het bedrag van de desinvesteringsbijtelling blijft op € 2.200 staan.

Extra lijfrentepremieaftrek stakende ondernemers

De extra ruimte aan lijfrentepremieaftrek bij ondernemers die hun onderneming of een gedeelte van hun onderneming staken bedraagt maximaal:

  • Bij overdrachten door ondernemers van 60 jaar of ouder; Overdrachten door invalide ondernemers; Het staken van de onderneming door overlijden: € 435.652
  • Overdrachten door ondernemers van 50 tot 60 jaar; Overdrachten door ondernemers indien de lijfrente-uitkeringen direct ingaan: € 217.833
  • Overige gevallen: € 108.922

** Lees ook:
Dit mag u aftrekken per 1 januari 2012 »

VERANDERINGEN

Wetten, regels, tarieven. Ze worden elk jaar aangepast, afgeschaft of er komen juist nieuwe bij.
Blijf op de hoogte met dit overzicht »

Lees ook…
Tijdens Prinsjesdag 2022 werd duidelijk dat de zelfstandigenaftrek – een gunstige aftrekpost voor zelfstandig ondernemers – nóg sneller wordt…
Een auto kost geld. Niet alleen als erin gereden wordt, ook als hij stilstaat. Mogen parkeerkosten onbelast worden vergoed? Of zijn deze kosten…
Het RSIN is het nummer dat hoort bij een rechtspersoon of samenwerkingsverband, zoals een bv of vof. Het is de vervanger van het vroegere fiscaal…
Uitstel aanvragen voor de aangifte inkomstenbelasting over het voorgaande jaar moet je vóór 1 mei in het lopende jaar doen. Maak van deze…
Bij de oprichting van een management-bv schuif je een vennootschap tussen jezelf en de onderneming waar je werkzaamheden voor verricht. Het is een…
Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor de berekening, inning en betaling van btw. Maar in sommige gevallen kan je deze verplichting verleggen naar…