Voor veel mensen is loonheffing een doolhof aan wetten, afkortingen en uitzonderingen. Wat je wel weet als werkgever: je moet belastingen en premies inhouden. Voor bijzondere uitkeringen en eenmalige beloningen geldt een aangepast tarief. Dit noemen we 'loonheffing bijzonder tarief'. Maar wat is het precies? En hoe kom je achter het juiste percentage? We helpen je op weg in de wereld van bijzondere beloningen.

Inhoudsopgave

Wat is loonheffing bijzonder tarief?

Als werkgever hou je belasting in op het loon dat je werknemers betaalt. Loonheffing is een paraplubegrip waaronder loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet valt.

Een deel van het loon gaat automatisch naar de Belastingdienst. Maar ook over geld dat naast het gewone loon wordt verdiend, moet je belasting betaling. We noemen dit loonbelasting speciaal tarief.

Bij eenmalige verloningen moet je denken aan een 13e maand, winstdeling, vakantiegeld, uitbetaling van overuren of een andere bijzondere beloning. Over deze beloningen houd je meer belasting in dan over het gewone loon.

Hoe wordt het percentage bijzonder tarief bepaald?

Het percentage loonheffing bijzonder tarief is afhankelijk van hoeveel een werknemer het voorafgaande kalenderjaar loon betaald heeft gekregen. Op basis hiervan kun je in de tabel bijzondere beloning van de Belastingdienst uitzoeken welk percentage je moet toepassen.

Is één van je werknemers in de loop van dit jaar of het vorige jaar begonnen? Of heb je vooral oproepkrachten of flexwerkers in dienst? Dan kun je het maandloon (inclusief vakantiegeld en andere bruto maandelijkse uitkeringen) gebruiken om het loon over een heel jaar uit te rekenen.

Bijzonder tarief 2022

Er zijn 8 tarieven voor eenmalige verloningen. Deze verschillende tarieven zijn bedacht om te voorkomen dat je werknemers bij hun aangifte inkomstenbelasting veel geld terug krijgen of moeten bij betalen. Deze regels zijn lastig te begrijpen. Krijg je vragen van werknemers? Dan kun je het best verwijzen naar de tabel bijzondere beloningen van de Belastingdienst.

Hou vooraf tekening met bijzonder tarief

Je kunt loonheffing zien als een voorlopige heffing die je betaalt namens je werknemer. Als die aan het eind van het jaar aangifte inkomstenbelasting doet, wordt duidelijk hoeveel belasting er precies betaald had moeten worden. Is er te weinig ingehouden? Dan moet je werknemer bijbetalen. Betaalde iemand te veel? Dan kan geld worden teruggevraagd.

Het is slim om vooraf rekening te houden met de loonheffing bijzonder tarief. Gaat iemand volgend jaar meer verdienen, meer uren werken of weet je dat er een bijzondere uitkering aan zit te komen? Dan kun je beter tussentijds het loon bijzonder tarief verhogen en alvast wat meer belasting inhouden. Dan krijgt je werknemer geen onnodige naheffing. Doe dit in overleg, want je hebt hiervoor toestemming van je werknemer nodig.

Veelgestelde vragen bijzondere beloningen

 

Waarom is het bijzonder tarief hoger?

Bijzondere beloningen hebben een bijzonder tarief loonbelasting: er wordt meer belasting betaald dan over het normale salaris. Dat komt doordat op het normale salaris loonheffingskorting wordt toegepast. Hierdoor betaalt een werknemer minder belasting. Loonheffingskorting is niet van toepassing op bijzondere beloningen, daarom blijft er netto minder van over.

Wat valt er onder loonheffing bijzonder tarief 2022?

Onder het bijzonder tarief/bijzondere beloningen vallen eenmalige beloningen zoals:

  • Vakantiegeld
  • Eindejaarsuitkering
  • Overwerk
  • Achteraf betaalde provisies
  • Uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen
  • Bonussen
  • 13e maand
  • Loonsverhoging met terugwerkende kracht
  • Nabetalingen over een vorig kalenderjaar

 

Jeroen Homan

Jeroen Homan

Ik help ondernemers, bedrijven en organisaties met het vertellen van verhalen. Door middel van eenvoudige maar effectieve teksten. Teksten die goed vindbaar zijn, lekker lezen en die als het even kan inspireren en aanzetten tot actie.
Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
De Zaak Magazine is terug
Ter ere van ons 30 jarig jubileum brengen we het vertrouwde De Zaak Magazine weer tot leven, mits 2000 ondernemers zich aanmelden. Doe jij ook mee?
Lees ook…
Voor bedrijven die innoveren of de bedrijfsvoering milieuvriendelijker, energiezuiniger of duurzamer willen maken, zijn er aantrekkelijke fiscale…
De btw tarieven verschillen flink in Europa. Het standaardtarief varieert bijvoorbeeld van 7,7 procent in Zwitserland tot 27 procent in Hongarije….
Op 1 januari 2021 zijn de tarieven van de overdrachtsbelasting aangepast. En ook in 2023 staan wijzigingen gepland wat betreft deze vorm van heffing….