Categorieën

En hoe werkt het bijzonder tarief?

Voor veel mensen is loonheffing een doolhof aan wetten, afkortingen en uitzonderingen. Wat je wel weet als werkgever: je moet belastingen en premies inhouden. Voor bijzondere uitkeringen en eenmalige beloningen geldt een aangepast tarief. Dit noemen we 'loonheffing bijzonder tarief'. Maar wat is het precies? En hoe kom je achter het juiste percentage? We helpen je op weg in de wereld van bijzondere beloningen.

Inhoudsopgave

Wat is loonheffing bijzonder tarief?

Als werkgever hou je belastingen in op het loon dat je werknemers betaalt. Loonheffing is een paraplubegrip waaronder loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet valt.

Een deel van het loon gaat automatisch naar de Belastingdienst. Maar ook over het geld dat naast het gewone loon wordt verdiend – oftewel eenmalige beloningen – moet je belasting betalen. We noemen dit loonbelasting speciaal tarief of loonbelasting bijzonder tarief.

Bij eenmalige verloningen moet je denken aan een 13e maand, winstdeling, vakantiegeld, uitbetaling van overuren of een andere bijzondere beloning. Over deze beloningen hou je als werkgever meer belasting in dan over het gewone loon.

Wat is loonheffing bijzonder tarief?

Hoe wordt het percentage bijzonder tarief bepaald?

Het percentage loonheffing bijzonder tarief is afhankelijk van hoeveel een werknemer het voorafgaande kalenderjaar loon betaald heeft gekregen. Op basis hiervan kun je in de tabel bijzondere beloning van de Belastingdienst uitzoeken welk percentage je moet toepassen.

Is een van je werknemers in de loop van dit jaar of het vorige jaar begonnen? Of heb je vooral oproepkrachten of flexwerkers in dienst? Dan kun je het maandloon (inclusief vakantiegeld en andere bruto maandelijkse uitkeringen) gebruiken om het loon over een heel jaar uit te rekenen.

Bijzonder tarief 2023

Er zijn verschillende tarieven voor eenmalige verloningen. Deze tarieven zijn in het leven geroepen om te voorkomen dat je werknemers bij hun aangifte inkomstenbelasting veel geld terugkrijgen of moeten bij betalen.

Naarmate het inkomen stijgt, stijgt namelijk het bedrag van de heffingskorting mee, maar komt het jaarinkomen boven een bepaalde grens dan daalt de heffingskorting weer. Om dit te corrigeren, wordt het bijzonder tarief toegepast.

Krijg je vragen van werknemers? Dan kun je het best verwijzen naar de tabel bijzondere beloningen van de Belastingdienst.

Hou vooraf tekening met bijzonder tarief

Je kunt loonheffing zien als een voorlopige heffing die je betaalt namens je werknemer. Als die aan het eind van het jaar aangifte inkomstenbelasting doet, wordt duidelijk hoeveel belasting er precies betaald had moeten worden. Is er te weinig ingehouden? Dan moet je werknemer bijbetalen. Betaalde iemand te veel? Dan kan geld worden teruggevraagd.

Het is slim om vooraf rekening te houden met de loonheffing bijzonder tarief. Gaat iemand volgend jaar meer verdienen, meer uren werken of weet je dat er een bijzondere uitkering aan zit te komen? Dan kun je beter tussentijds het loon bijzonder tarief verhogen en alvast wat meer belasting inhouden. Dan krijgt je werknemer geen onnodige naheffing bij de aanslag inkomstenbelasting. Doe dit in overleg, want je hebt hiervoor toestemming van je werknemer nodig.

Veelgestelde vragen bijzondere beloningen

Wat is loonheffing bijzonder tarief?

Bijzonder tarief belasting is de belasting die wordt geheven over geld dat iemand naast het standaard loon wordt verdiend, zoals bijvoorbeeld vakantiegeld of een 13e maand.

Wat is bijzonder tarief op loonstrook?

Het bijzonder tarief op de loonstrook verwijst naar het tarief dat wordt toegepast over eenmalige verloningen.

Hoeveel procent is loonheffing bijzonder tarief?

Het percentage bijzonder tarief hangt af van het jaarinkomen. Op de site van de Belastingdienst vind je tabellen met alle percentages.

Waarom loonheffing bijzonder tarief over vakantiegeld?

Vakantiegeld zorgt ervoor dat iemands jaarinkomen stijgt, waardoor de hoeveelheid heffingskorting die wordt toegepast stijgt. Het bijzonder tarief corrigeert dit.

Waarom is het bijzonder tarief hoger?

Bijzondere beloningen hebben een bijzonder tarief. Er wordt meer loonbelasting over betaald dan over het normale salaris. Dat komt doordat op het normale salaris loonheffingskorting wordt toegepast. Hierdoor betaalt een werknemer minder belasting. Loonheffingskorting is niet van toepassing op bijzondere beloningen. Daardoor blijft er netto minder van over.

Waarom bijzonder tarief zo hoog?

Bijzonder tarief is hoog omdat er geen loonheffingskorting op wordt toegepast.

Wat valt er onder loonheffing bijzonder tarief 2023?

Onder het bijzonder tarief/bijzondere beloningen vallen eenmalige beloningen zoals:

  • Vakantiegeld
  • Eindejaarsuitkering
  • Overwerk
  • Achteraf betaalde provisies
  • Uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen
  • Bonussen
  • 13e maand
  • Loonsverhoging met terugwerkende kracht
  • Nabetalingen over een vorig kalenderjaar
Jeroen Homan

Jeroen Homan

Ik help ondernemers, bedrijven en organisaties met het vertellen van verhalen. Door middel van eenvoudige maar effectieve teksten. Teksten die goed vindbaar zijn, lekker lezen en die als het even kan inspireren en aanzetten tot actie.
Lees ook…
Je bent ondernemer en de zaken gaan lekker, maar je zit soms met wat vragen. Vragen waar je graag een antwoord op hebt omdat die antwoorden…
Bijna iedereen zal ongetwijfeld wel eens van bijtelling hebben gehoord. Het is verstandig om je eens te verdiepen in de regelgeving, zodat je weet wat…
De meeste ondernemers – ook zzp’ers – hebben te maken met omzetbelasting. Wanneer je omzet draait, moet je btw berekenen over die omzet. Via de de…