Tijdens het intensieve proces van een bedrijfsovername zie je als ondernemer makkelijk belangrijke zaken over het hoofd. In dit artikel zetten we 6 belangrijke fiscale aspecten op een rij om niet uit het oog te verliezen.

Inhoudsopgave

Tip 1. Aan- en verkoopkosten zijn niet aftrekbaar

De kosten die je maakt in het kader van een bedrijfsovername, zijn in basis niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting (VPB). Dit komt voort uit de deelnemingsvrijstelling, een van de vele fiscale regelingen waarmee je tijdens een overname te maken kunt krijgen.

De hoofdregel is: wanneer een vennootschap een aandelenbelang van 5 procent of meer heeft in een andere vennootschap (‘deelneming’), zijn inkomsten uit die deelneming vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.

Kosten voor het vinden en verkrijgen van bijvoorbeeld externe financiering of vreemd vermogen zijn mogelijk wel aftrekbaar.

De btw op aan- en verkoopkosten is in principe niet aftrekbaar, maar er zijn verschillende methoden voor om dit te omzeilen. Laat je hierbij adviseren door een onafhankelijk belastingadviseur.

Tip 2. Financieringskosten zijn mogelijk niet aftrekbaar

Een volledige overname zonder financiering komt zelden voor. Maak je gebruik van externe financiering? Laat dan degene die het bedrijf overneemt opnemen in de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Dan kan de overnemende partij de rentelasten van de winst aftrekken.

Maak je geen gebruik van vreemd vermogen, maar kies je bijvoorbeeld voor een interne lening van een aandeelhouder? Dan hanteert de Belastingdienst specifieke regels met betrekking tot de rentelasten en kosten van de financiering.

Ga je zo’n interne lening aan? Let dan ook op het motief van de lening. Bij een overwegend fiscaal karakter van de lening zijn de renteopbrengsten niet of laag belast bij degene die de lening verschaft. Laat je ook hierbij adviseren door een onafhankelijk adviseur.

Tip 3. Herinvesteringsreserve kan belast vrijvallen

Heeft de vennootschap die je overneemt een herinvesteringsreserve staan? Dan kan deze belast vrijvallen wanneer de onderneming zijn bezittingen voor meer dan de helft uit beleggingen bestaan. Let hier zeker op wanneer je een bedrijf gaat overnemen!

Tip 4. Hoofdelijke aansprakelijkheid blijft in stand bij een fiscale eenheid

Vennootschappen die onderdeel zijn van een fiscale eenheid zijn in basis hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelasting en btw-schulden. Ook als de schuld eigenlijk bij een andere vennootschap in die betreffende fiscale eenheid hoort.

Is een vennootschap voorafgaand aan het moment van overname onderdeel van een fiscale eenheid? Let dan op deze hoofdelijke aansprakelijkheid. Het komt vaak voor, dus laat je gedegen voorlichten wanneer je niet voldoende kennis hebt op dit vlak.

Een due dilligence-onderzoek kan uitkomst bieden, maar doorgaans is een verkoper niet zo geneigd om informatie te geven over andere vennootschappen binnen de fiscale eenheid.

Wanneer de informatie niet boven tafel komt, geeft de echte bedrijfswaarde zich pas bloot op het moment dat de overname afgerond is. Mogelijk zit je als overnemer dan met een probleem.

Tip 5. Wat zijn de gevolgen voor nog af te trekken rentelasten?

Een overname kan in beperkte mate impact hebben op de aftrekbaarheid van rentelasten. Was de rente niet aftrekbaar, omdat de netto rentelasten boven de 1 miljoen euro uitkwamen? Dan kunnen deze mogelijk in een volgend jaar wel worden afgetrokken (tenzij deze fiscale regel nogmaals moet worden toegepast).

Bij een overname kan de nog af te trekken rente komen te vervallen. Dit is voornamelijk van toepassing op ondernemingen waarbij de bezittingen vooral in aandelen of beleggingen zitten.

Tip 6. Is verliescompensatie altijd mogelijk?

De Belastingdienst treedt op tegen de handel in zogenaamde verliesvennootschappen. Deze vennootschappen worden gebruikt om nieuwe, winstgevende activiteiten in te starten waarover dan geen belasting hoeft te worden betaald. Op dit moment is er regelgeving, waardoor verliezen na overname niet meer kunnen worden gecompenseerd.

Lees ook…
Een vordering is simpelweg een te innen schuld. Het zijn bedragen op de balans van je bedrijf waarvan je verwacht dat je ze van een persoon of bedrijf…
Veel Nederlanders moeten jaarlijks verplicht aangifte doen over de inkomsten bij de Belastingdienst. Maar hoe zit dat als ondernemer? Wanneer doe je…
Je komt er niet onderuit: inkomstenbelasting betalen. Maar hoeveel moet je precies betalen? Dat wordt berekend via 3 belastingschijven. Omdat de…
Als een werknemer niet meer dan 500 privékilometers rijdt in een auto van de zaak, hoef je als werkgever niets bij het loon voor het voordeel van het…
Het RSIN is het nummer dat hoort bij een rechtspersoon of samenwerkingsverband, zoals een bv of vof. Het is de vervanger van het vroegere fiscaal…
Wil je je bedrijf omzetten in een BV, overdragen of wil je er helemaal mee stoppen? Dan is het verstandig om dat vooraf goed te…