Bij een te late of onvolledige betaling van inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt u een aanmaning en soms een dwangbevel verwachten. Sinds 1 januari 2011 kunt u ook een verzuimboete krijgen van maximaal € 4.920.

Verzuimboete aanslagbelasting

Bij zogeheten aangiftebelastingen zoals bijvoorbeeld de loon- en omzetbelasting, mag de Belastingdienst bij niet (tijdig) betalen al langer verzuimboetes opleggen.

Een dergelijke mogelijkheid bestond nog niet bij de zogenaamde aanslagbelastingen, waaronder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Daar is sinds 1 januari 2011 verandering in gekomen. Wie na deze datum aanslagbelasting verzuimt te betalen, kan ook een verzuimboete krijgen van maximaal € 4.920.

Hoogte van de boete

De hoogte van de boete hangt af van de omstandigheden. De ontvangers van de belastingdienst leggen de verzuimboetes handmatig op. Daarbij zal de aandacht vooral uitgaan naar de ‘notoire wanbetalers’.

De Leidraad Invordering en het Besluit bestuurlijke boeten belastingdienst bevatten (beleids)regels voor het opleggen van bestuurlijke boeten.

In geen van beide is op dit moment nog een nadere uitwerking te vinden, maar de staatssecretaris heeft eerder laten weten de hoogte van de boete te laten afhangen van het bedrag aan belasting dat niet, niet geheel of niet tijdig is betaald. Wat hem betreft bedraagt de verzuimboete dan 5% van de niet tijdig betaalde belasting met een maximum van € 4.920.

Waarschuwingsbrief

Op de website van de Belastingdienst staat dat belastingplichtigen, die in 2010 hun inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting niet (tijdig) hebben betaald, mogelijk een waarschuwingsbrief ontvangen.

Lees ook…
Het huidige standaard btw-tarief in Nederland is nu 21%. Dat btw-tarief was nog 12% toen het btw-stelsel in 1969 van start ging. In dit overzicht vind…
Als een werknemer niet meer dan 500 privékilometers rijdt in een auto van de zaak, hoef je als werkgever niets bij het loon voor het voordeel van het…
Met een btw-suppletie corrigeer je te veel of te weinig betaalde omzetbelasting. Dat kan digitaal met een speciaal formulier van de Belastingdienst….
Je hebt een goed lopende zaak. Geldzorgen zijn er voor jou en jouw bedrijf niet bij. Je beschikt over een aardig vermogen en dat blijft bij de…
Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor de berekening, inning en betaling van btw. Maar in sommige gevallen kan je deze verplichting verleggen naar…
Een fusie: twee bedrijven besluiten voortaan samen verder te gaan. Of het een gelukkige verbintenis wordt, is moeilijk te voorspellen, maar veel…