Bij een te late of onvolledige betaling van inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt u een aanmaning en soms een dwangbevel verwachten. Sinds 1 januari 2011 kunt u ook een verzuimboete krijgen van maximaal € 4.920.

Verzuimboete aanslagbelasting
Bij zogeheten aangiftebelastingen zoals bijvoorbeeld de loon- en omzetbelasting, mag de Belastingdienst bij niet (tijdig) betalen al langer verzuimboetes opleggen.

Een dergelijke mogelijkheid bestond nog niet bij de zogenaamde aanslagbelastingen, waaronder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Daar is sinds 1 januari 2011 verandering in gekomen. Wie na deze datum aanslagbelasting verzuimt te betalen, kan ook een verzuimboete krijgen van maximaal € 4.920.

Hoogte van de boete
De hoogte van de boete hangt af van de omstandigheden. De ontvangers van de belastingdienst leggen de verzuimboetes handmatig op. Daarbij zal de aandacht vooral uitgaan naar de ‘notoire wanbetalers’.

De Leidraad Invordering en het Besluit bestuurlijke boeten belastingdienst bevatten (beleids)regels voor het opleggen van bestuurlijke boeten.

In geen van beide is op dit moment nog een nadere uitwerking te vinden, maar de staatssecretaris heeft eerder laten weten de hoogte van de boete te laten afhangen van het bedrag aan belasting dat niet, niet geheel of niet tijdig is betaald. Wat hem betreft bedraagt de verzuimboete dan 5% van de niet tijdig betaalde belasting met een maximum van € 4.920.

Waarschuwingsbrief
Op de website van de Belastingdienst staat dat belastingplichtigen, die in 2010 hun inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting niet (tijdig) hebben betaald, mogelijk een waarschuwingsbrief ontvangen.

Starten met crypto’s?
Wil je ook starten met het kopen, verkopen en bewaren van cryptovaluta? Maak nu gratis een account aan bij het grootste handelsplatform van Nederland: Bitvavo, en handel de eerste €1000 zónder transactiekosten. Al meer dan 1 miljoen tevreden gebruikers.
Starten met crypto’s?
Wil je ook starten met het kopen, verkopen en bewaren van cryptovaluta? Maak nu gratis een account aan bij het grootste handelsplatform van Nederland: Bitvavo, en handel de eerste €1000 zónder transactiekosten. Al meer dan 1 miljoen tevreden gebruikers.
Lees ook…
Denk je erover om een bestelauto te kopen? Dan is het goed om te weten dat rijden met een grijs kenteken fiscale voordelen heeft. Wel stelt de…
De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling waarmee de overheid innovatie aanmoedigt. Wat de WBSO precies is, wanneer…
Bij het woord belasting staan ondernemers meestal niet direct te juichen. Toch is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels en wetgeving….