Btw-suppletie: dit moet je doen als je omzetbelasting achteraf niet klopt
Met een btw-suppletie corrigeer je te veel of te weinig betaalde omzetbelasting. Dat kan digitaal met het formulier Suppletie Omzetbelasting. Overigens mag je sinds 2012 kleine bedragen (tot € 1.000,-) verwerken in de eerstvolgende aangifte btw.

Inhoudsopgave

Een btw-suppletie is een aanvulling op de aangifte btw. Het kan tenslotte gebeuren dat je over een bepaald tijdvak te veel of juist te weinig omzetbelasting hebt betaald. Dit corrigeer je via het formulier Suppletie omzetbelasting van de Belastingdienst.

Daarbij zijn twee dingen belangrijk:
  • Je mag de fout niet herstellen door de btw te verrekenen in de aangifte over een later tijdvak, tenzij het (te ontvangen of te betalen) bedrag per saldo niet boven de € 1000,- uitkomt. Dan mag je de btw-correctie verwerken in de eerstvolgende btw-aangifte.
  • Je mag geen aangevulde of gewijzigde aangifte omzetbelasting over hetzelfde tijdvak indienen.

Mocht je dit werk liever uit handen geven, dan is een belastingadviseur of boekhouder inschakelen verstandig.

Suppletie: vrijwillig of verplicht?

Je moet het sinds januari 2012 verplicht melden aan de Belastingdienst als je in de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw hebt aangegeven. Als je dit niet doet kan de Belastingdienst een vergrijpboete opleggen.

  • Je vult zo’n btw-suppletie in met een verplicht gesteld formulier op het beveiligde gedeelte van de belastingsite.

Te veel btw aangegeven en betaald

Als je te veel omzetbelasting hebt betaal stuur je een verzoek naar de Belastingdienst om dit bedrag terug te betalen. Dat kan digitaal via het beveiligde gedeelte van de Belastingsite. Klik op ‘Overige formulieren’ en kies het formulier ‘Suppletie omzetbelasting’.
 
Doe dit wel binnen 6 weken na de betalingstermijn, dan kun je bij een afwijzende beslissing nog in beroep gaan bij de rechter.
 

Te weinig btw aangegeven en betaald

Als je juist te weinig btw hebt betaald moet je dat zo snel mogelijk bij de Belastingdienst melden. Ook dit doe je digitaal via het beveiligde gedeelte van de site van de Belastingdienst.
 
De Belastingdienst stuurt daarna een naheffingsaanslag, die eventueel is vermeerderd met heffingsrente en een boete. Vanwege die boete is het belangrijk dat je zelf meldt dat je te weinig btw hebt betaald. Doe je dat binnen drie maanden na afloop van het betreffende jaar, dan wordt er geen heffingsrente berekend, op voorwaarde dat er sprake is van een vrijwillige verbetering.
 

Btw-schuld

Als je niet in staat bent een btw-schuld te betalen, dan kan de Belastingdienst:
  • Uitstel van betaling verlenen;
  • Een betalingsregeling treffen;
  • De btw-schuld verrekenen met een teruggaaf van (een andere) belasting of premie Volksverzekeringen
  • In uitzonderlijke gevallen: overgaan tot kwijtschelding.
Vastgoed Financiering
Flexibele én snelle hypotheek voor alle zakelijke vastgoed; winkels, bedrijfspand, renovatie, belegging.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Zakelijke financiering
Geen papierwinkel of businessplannen. Regel je zakelijke financiering nu volledig online en zonder gedoe.