Dividendbelasting kan normaal geproken alleen worden verrekend door de partner bij wie deze is ingehouden. Hierin is recent echter verandering gekomen.

Een voorbeeld

A en B zijn het gehele jaar fiscale partners. A is de niet-verdienende partner. B heeft aandelen die onderdeel uitmaken van de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen. Op het aandelenpakket is dividend uitgekeerd, waarop dividendbelasting is ingehouden. B wil de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen toedelen aan A.

Vraag: Bij wie moet de geheven dividendbelasting worden verrekend? Bij B die eigenaar is van de aandelen of bij A aan wie de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen wordt toegerekend?

Antwoord: De geheven dividendbelasting kan alleen worden verrekend door de partner bij wie de dividendbelasting is ingehouden. Onverkorte toerekening van de geheven dividendbelasting aan de partner bij wie de dividendbelasting is ingehouden, kan echter leiden tot gevolgen die niet in overeenstemming zijn met de achtergrond van de toerekeningsregeling voor fiscale partners.

Goedkeuring: Fiscale partners mogen daarom het totaal van de geheven dividendbelasting verdelen in de onderlinge verhouding die zij daarvoor kiezen. Hieraan zijn wel de volgende voorwaarden verbonden:

  • In totaal mag niet meer dan 100% van de geheven dividendbelasting worden verrekend;
  • De goedkeuring geldt uitsluitend voor dividendbelasting die is ingehouden op dividenden uit vermogensbestanddelen die onder Hoofdstuk 4 (Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang) en Hoofdstuk 5 (Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen) van de Wet IB 2001 vallen;
  • Deze verdeling is alleen toegestaan als sprake is van fiscaal partnerschap gedurende het gehele jaar;
  • Bij een onvolkomen of onjuiste verdeling van de geheven dividendbelasting, wordt teruggevallen op de  hoofdregel. In dat geval wordt de dividendbelasting verrekend bij de fiscale partner bij wie de dividendbelasting is ingehouden.
Lees ook…
Het huidige standaard btw-tarief in Nederland is nu 21%. Dat btw-tarief was nog 12% toen het btw-stelsel in 1969 van start ging. In dit overzicht vind…
Van inkomstenbelasting tot omzetbelasting. Van btw-aangifte tot loonheffingen. Als ondernemer heb je te maken met verschillende soorten belastingen….
Een onderneming die een investering doet, kan onder bepaalde voorwaarden investeringsaftrek krijgen. Door deze fiscale regelingen toe te passen, kun je…
Een auto kost geld. Niet alleen als erin gereden wordt, ook als hij stilstaat. Mogen parkeerkosten onbelast worden vergoed? Of zijn deze kosten…
Het RSIN is het nummer dat hoort bij een rechtspersoon of samenwerkingsverband, zoals een bv of vof. Het is de vervanger van het vroegere fiscaal…
Wil je je bedrijf omzetten in een BV, overdragen of wil je er helemaal mee stoppen? Dan is het verstandig om dat vooraf goed te…