Aan het eind van jaar krijgen veel werknemers een bonus in de vorm van een kerstpakket. Het kerstpakket is belastbaar loon voor de werknemer, tenzij het kerstpakket voldoet aan de zogenaamde 'vrije ruimte' in de werkkostenregeling. Hoe zit dit precies en hoe staat het met het betalen van de btw? De fiscale regels bij het geven van een kerstpakket.

Inhoudsopgave

Veel werknemers ontvangen elk jaar in de aanloop naar Kerstmis een kerstpakket. Maar als werkgever ben je volgens de wet niet verplicht een kerstpakket te geven. In sommige bedrijven kan het als een ongeschreven regel voelen om elk jaar een kerstpakket te ontvangen, maar het is dus geen verplichting. Het is een soort bonus, te vergelijken met een oudejaarsuitkering of een bedrijfsuitje.

Hoe staat het de fiscale spelregels bij kerstpakketten?

Kerstpakketten vallen onder de noemer ‘loon in natura’. Contant geld als kerstpakket is niet toegestaan. Een cadeaucheque of Pluim telt niet als contant geld en mag dus weer wel.

Het kerstpakket moet verder voldoen aan de gebruikelijkheidstoets. Dit betekent dat de waarde van het kerstpakket niet meer dan 30% mag afwijken van vergelijkbare kerstpakketten in de markt.

Vrije ruimte kerstpakketten

Het kerstpakket is belastbaar loon voor de werknemer, tenzij het kerstpakket voldoet aan de zogenaamde ‘vrije ruimte’ in de werkkostenregeling. De vrije ruimte is een percentage van de fiscale loonsom van de werkgever. De vrije ruimte is in 2023 tijdelijk omhooggegaan naar 3 procent over de eerste 400.000 euro van de fiscale loonsom.

Als de waarde van het kerstpakket binnen deze vrije ruimte blijft, hoef je hierover geen belasting te betalen. Datzelfde geldt voor de werknemer.

Wat gebeurt er als je de vrije ruimte overschrijdt?

Als het kerstpakket de vrije ruimte overschrijdt, moet je 80% belasting betalen over het bedrag dat boven de vrije ruimte uitkomt. Dit wordt de eindheffing genoemd.

Als het kerstpakket niet voldoet aan de gebruikelijkheidstoets, moet je als werkgever over de gehele waarde van het kerstpakket loonbelasting betalen.

Hoe staat het met de btw?

Bij het verstrekken van kerstpakketten moet je ook rekening houden met de btw. De btw die je betaalt over uitgaven voor giften, relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen, is namelijk niet altijd aftrekbaar. Er geldt een drempelbedrag van € 227 (exclusief btw) per ontvanger per boekjaar.

Het uitrekenen van de btw

Hoe kun je dit uitrekenen? De persoonsgebonden uitgaven moet je toerekenen aan de desbetreffende personen. De Uitgaven die je doet voor een groep medewerkers, deel je door het aantal personen dat van de voorziening gebruik maakt of gebruik kan maken. Je kunt nu per medewerker vaststellen of je het drempelbedrag hebt overschreden.

Veelgestelde vragen

Zijn kerstpakketten belastingvrij?

Nee, kerstpakketten zijn niet automatisch belastingvrij. In Nederland geldt de werkkostenregeling (WKR) voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die een werkgever aan zijn werknemers geeft. Als het kerstpakket voldoet aan de voorwaarden van de werkkostenregeling en binnen de zogenaamde ‘vrije ruimte’ blijft, dan is het kerstpakket belastingvrij voor zowel de werkgever als de werknemer.

Wat is de vrije ruimte?

De vrije ruimte is een begrip uit de Wet op de loonbelasting en de werkkostenregeling. Het is een percentage van de fiscale loonsom van een werkgever, dat je mag besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers.

 In 2023 is de vrije ruimte 3% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000. Voor het bedrag daarboven geldt een vrije ruimte van 1,18%. Dit betekent dat je in 2023 in totaal 3% van de fiscale loonsom tot € 400.000 en 1,18% van het bedrag boven € 400.000 onbelast aan vergoedingen en verstrekkingen mag besteden.

Peter Westhof

Peter Westhof

Ik schrijf als journalist veel over ondernemerszaken en voor De Zaak specifiek over energie voor ondernemers. Ook heb ik veel ondernemers geïnterviewd. Ondernemers willen vooral graag ondernemen, zo heb ik gemerkt. Het is buitengewoon handig en waardevol voor hen als een site als De Zaak op een begrijpelijke manier bepaalde ingewikkelde onderwerpen uitlegt. Daar draag ik graag aan bij.
Lees ook…
Zo bereken je de bijtelling van je zakelijke auto Bijna iedereen zal ongetwijfeld wel eens van bijtelling hebben gehoord. Het is verstandig om je eens…
De kleine ondernemingsregeling is een tegemoetkoming voor kleine ondernemers met een beperkte omzet. Heb je minder dan €20.000 aan omzet per…
Veel Nederlanders moeten jaarlijks verplicht aangifte doen over de inkomsten bij de Belastingdienst. Maar hoe zit dat als ondernemer? Wanneer doe je…
Een auto kost geld. Niet alleen als erin gereden wordt, ook als hij stilstaat. Mogen parkeerkosten onbelast worden vergoed? Of zijn deze kosten…
De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling waarmee de overheid innovatie aanmoedigt. Wat de WBSO precies is, wie…
Als het gaat om btw hebben ondernemers vaak veel vragen. Ben ik btw-plichtig? Welke tarieven gelden voor de diensten die ik lever? En wanneer en hoe…