Sinds 1 juli 2011 legt de Douane geen transactie meer op, maar een fiscale strafbeschikking. Doorgaans zal dat een geldboete zijn.

De fiscale strafbeschikking

Bij strafbare feiten in de douanesfeer werd altijd een transactie opgelegd. Daarmee werd strafvervolging ‘afgekocht’.

Sinds 1 juli 2011 is de Wet OM-afdoening echter ook in werking getreden bij de Douane. Daardoor is deze instantie bevoegd om straffen op te leggen bij strafbare feiten. Hiervoor wordt de fiscale strafbeschikking (FSB) gebruikt. Dit zal doorgaans gebeuren in de vorm van een geldboete.

Hoorplicht

Bij een FSB met een geldboete boven de € 2000,- moet de Douane de betrokkene horen. Pas daarna wordt de FSB definitief vastgesteld. Dit ‘horen’ gebeurt nadat het proces-verbaal is opgemaakt.

Verzet aantekenen

Als u het niet eens bent met een FSB, dan kunt doorgaans u binnen 2 weken verzet aantekenen. Bent u niet op tijd, dan zijn er geen andere rechtsmiddelen meer mogelijk.

Inning FSB

De boete van de FSB wordt geïnd door de Belastingdienst. Het bedrag wordt gezien als schuld, waarvoor de Invorderingswet geldt.

FSB en AEO

Een FSB heeft geen gevolgen voor een (aanvraag voor) een Authorised Economic Operator-certificaat.

Meer over de fiscale strafbeschikking »

Wet OM-afdoening
De Wet OM-afdoening is bedoeld om de rechterlijke macht te ontlasten. Door deze wet
kunnen in plaats van de rechter andere organen straffen opleggen voor bepaalde strafbare
feiten. Zo kan de politie processen-verbaal voor bepaalde feiten afhandelen. Gemeenten
kunnen straffen opleggen voor bijvoorbeeld milieudelicten. Meer »
Lees ook…
Aan het eind van jaar krijgen veel werknemers een bonus in de vorm van een kerstpakket. Het kerstpakket is belastbaar loon voor de werknemer, tenzij…
De vernieuwde – en versimpelde – fiscale fietsregeling maakt het een stuk aantrekkelijker om je medewerkers te voorzien van een fiets van de zaak. Deze…
De meeste ondernemers – ook zzp’ers – hebben te maken met omzetbelasting. Wanneer je omzet draait, moet je btw berekenen over die omzet. Via de de…
Je bent geen ondernemer voor de inkomstenbelasting en werkt ook niet in loondienst, maar je hebt wél inkomsten. Als gastouder bijvoorbeeld of omdat je…
Veel Nederlanders moeten jaarlijks verplicht aangifte doen over de inkomsten bij de Belastingdienst. Maar hoe zit dat als ondernemer? Wanneer doe je…
Heb je het btw-nummer nodig van een klant of leverancier? Dan zijn er verschillende manieren om dit te achterhalen. Daarbij is belangrijk om het…