Sinds 1 juli 2011 legt de Douane geen transactie meer op, maar een fiscale strafbeschikking. Doorgaans zal dat een geldboete zijn.

De fiscale strafbeschikking

Bij strafbare feiten in de douanesfeer werd altijd een transactie opgelegd. Daarmee werd strafvervolging ‘afgekocht’.

Sinds 1 juli 2011 is de Wet OM-afdoening echter ook in werking getreden bij de Douane. Daardoor is deze instantie bevoegd om straffen op te leggen bij strafbare feiten. Hiervoor wordt de fiscale strafbeschikking (FSB) gebruikt. Dit zal doorgaans gebeuren in de vorm van een geldboete.

Hoorplicht

Bij een FSB met een geldboete boven de € 2000,- moet de Douane de betrokkene horen. Pas daarna wordt de FSB definitief vastgesteld. Dit ‘horen’ gebeurt nadat het proces-verbaal is opgemaakt.

Verzet aantekenen

Als u het niet eens bent met een FSB, dan kunt doorgaans u binnen 2 weken verzet aantekenen. Bent u niet op tijd, dan zijn er geen andere rechtsmiddelen meer mogelijk.

Inning FSB

De boete van de FSB wordt geïnd door de Belastingdienst. Het bedrag wordt gezien als schuld, waarvoor de Invorderingswet geldt.

FSB en AEO

Een FSB heeft geen gevolgen voor een (aanvraag voor) een Authorised Economic Operator-certificaat.

Meer over de fiscale strafbeschikking »

Wet OM-afdoening
De Wet OM-afdoening is bedoeld om de rechterlijke macht te ontlasten. Door deze wet
kunnen in plaats van de rechter andere organen straffen opleggen voor bepaalde strafbare
feiten. Zo kan de politie processen-verbaal voor bepaalde feiten afhandelen. Gemeenten
kunnen straffen opleggen voor bijvoorbeeld milieudelicten. Meer »
Help de slachtoffers en doneer
Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens.
Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
Lees ook…
Bijna iedereen zal ongetwijfeld wel eens van bijtelling hebben gehoord. Het is verstandig om je eens te verdiepen in de regelgeving, zodat je weet wat…
Heb je het btw-nummer nodig van een klant of leverancier? Dan zijn er verschillende manieren om dit te achterhalen. Daarbij is belangrijk om het…
Een auto zakelijk aanschaffen klinkt erg aantrekkelijk en kan soms ook zeker voordelig uitpakken. Maar in andere gevallen kun je juist beter zakelijke…