De kleine-ondernemersregeling (KOR) in de btw biedt een aantal voordelen: u betaalt minder btw en soms zelfs helemaal geen btw. Bovendien kunt u ontheffing krijgen van uw btw-verplichtingen. En dat betekent minder administratie. Lees aan welke voorwaarden u moet voldoen in deel 1 van deze serie over de kleine-ondernemersregeling.

De kleine ondernemers-regeling, deel 1

Deze regeling is in 2013 op een aantal punten aangepast. Daarover leest u hier meer »

Voor wie is de kleine-ondernemersregeling (KOR) in de btw bedoeld?

De kleine-ondernemersregeling is bedoeld voor ondernemers die weinig omzet draaien, maar niet voor rechtspersonen zoals een bv, stichting of vereniging.

3 voorwaarden

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. U hebt een eenmanszaak, óf de onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen (maatschap, VOF, man/vrouw-firma);
  2. Na aftrek van voorbelasting betaalt u minder dan € 1.883 btw per jaar;
  3. U voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

* Sinds 1 januari 2013 kunnen in het buitenland gevestigde ondernemers die uitsluitend in Nederland prestaties verrichten, de kleine-ondernemersregeling niet langer toepassen.

De voordelen

Wanneer u aan de voorwaarden voldoet levert dat de volgende voordelen op:

  • U betaalt minder of helemaal geen btw;
  • U hoeft niet meer aan uw administratieve verplichtingen voor de btw te voldoen, ofwel: u hoeft geen btw-aangifte meer te doen. Wel moet u nog uw facturen bewaren voor een eventuele controle.

Let op: Als u aangifte doet voor de inkomstenbelasting, dan moet u uw voordeel als gevolg van de btw-vermindering voor kleine ondernemers bij uw winst optellen.

De kleine-ondernemersregeling in de praktijk

Bereken aan het eind van het jaar of u voor vermindering van btw in aanmerking komt en voor hoeveel. Pas vervolgens de vermindering in één keer toe op de laatste aangifte van het jaar, of de eerste aangifte van het volgende jaar.

Daarbij kunt u onderstaande tabel gebruiken.

Hoeveel btw zou u per jaar moeten betalen aan de Belastingdienst? Hoeveel vermindering kunt u krijgen?
Meer dan € 1.883 Geen vermindering
€ 1.883 of minder, maar meer dan € 1.345 Vermindering van te betalen btw:
2,5 x (€ 1.883 – btw-bedrag)
€ 1.345 of minder De vermindering is gelijk aan het btw-bedrag. U hoeft dus geen btw te betalen.

Eerder gebruik van maken?

Wilt u al tijdens het jaar gebruikmaken van de vermindering? Pas dan op uw aangifte (per maand of per kwartaal) een voorlopige vermindering toe. U moet dan wel vóór de eerste aangifte van dat jaar een inschatting maken of u voor vermindering van btw in aanmerking komt.

Rekenvoorbeelden

Voorbeeld 1 – € 1.883 of minder, maar meer dan € 1.345

Een bloemenverkoopster heeft een jaaromzet (exclusief btw) van € 75.000. Over deze omzet moet de ondernemer 6% btw betalen, dat is € 4.500. Zij heeft kosten gemaakt en bloemen en planten ingekocht. Hierover heeft zij € 2.865 aan btw betaald. Dit bedrag mag zij als voorbelasting van de verschuldigde btw aftrekken. Om te bepalen hoeveel btw zij moet betalen, maakt zij de volgende berekening:

Verschuldigde btw
(6% van € 75.000)
€ 4.500
Voorbelasting AF: € 2.865
Btw-bedrag € 1.635
Vermindering voor kleine ondernemers:
2,5 x (€ 1.883 – € 1.635)
AF: € 620
Te betalen € 1.015

Voorbeeld 2 – € 1.345 of minder

Een fotograaf heeft een jaaromzet (exclusief btw) van € 28.000. Over deze omzet heeft hij 21% btw in
rekening gebracht, dat is € 5.880. Hij heeft goederen gekocht (zoals camera’s, films, filters en lenzen) waarover hij € 4.730 btw heeft betaald. Dit bedrag mag hij als voorbelasting van de verschuldigde btw aftrekken. Om te bepalen of hij nog btw moet betalen, maakt hij de volgende berekening:

Verschuldigde btw
(21% van € 28.000)
€ 5.880
Voorbelasting AF: € 4.730
Btw-bedrag € 1.150
Vermindering voor kleine ondernemers
is gelijk aan de verschuldigde belasting
AF: € 1.150
Te betalen € 0

De kleine-ondernemersregeling (2) – Ontheffing van btw-administratie »
De kleine-ondernemersregeling (3) – Btw-aangifte doen »
De kleine-ondernemersregeling (4) – Bijzondere situaties »

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Lees ook…
Nieuw jaar, nieuwe belastingplannen. Hier zijn de belangrijkste belastingwijzigingen voor…
Tijdens Prinsjesdag 2022 werd duidelijk dat de zelfstandigenaftrek – een gunstige aftrekpost voor zelfstandig ondernemers – nóg sneller wordt…
De vernieuwde – en versimpelde – fiscale fietsregeling maakt het een stuk aantrekkelijker om je medewerkers te voorzien van een fiets van de zaak. Deze…
Wil je je bedrijf omzetten in een BV, overdragen of wil je er helemaal mee stoppen? Dan is het verstandig om dat vooraf goed te…
Een auto zakelijk aanschaffen klinkt erg aantrekkelijk en kan soms ook zeker voordelig uitpakken. Maar in andere gevallen kun je juist beter zakelijke…
Veel Nederlanders moeten jaarlijks verplicht aangifte doen over de inkomsten bij de Belastingdienst. Maar hoe zit dat als ondernemer? Wanneer doe je…