Categorieën

Belastingvrij spaarpotje voor pensioen

De oudedagsreserve, voorheen de fiscale oudedagsreserve ofwel FOR, geeft je als ondernemer de mogelijkheid belastingvrij geld opzij te zetten voor uw pensioen. Wat levert dat op?

Oudedagsreserve

De oudedagreserve is voor ondernemers een van de mogelijkheden om de opbouw van een pensioen te versnellen. Je kunt hiermee belastingvrij sparen. De oudedagsreserve stond voorheen bekend als de FOR, ofwel de fiscale oudedagsreserve.

Ooit 12% van de winst, in 2015 9,8%

In 2013 mocht je nog 12% van de winst uit je bedrijf voor de oudedagsreserve reserveren. Dit jaar was het percentage maximaal 10,9% van de winst (met een maximum van € 9.542,-). En in 2015 wordt dat percentage verminderd tot 9,8% (met een maximum van € 8.640,-).

Bovendien moet je het bedrag dat je wilt toevoegen, eerst verminderen met de pensioenpremie die je al van de winst hebt afgetrokken. Verder is de toevoeging maximaal het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar uitkomt boven de oudedagsreserve aan het begin van het kalenderjaar.

Hogere AOW-leeftijd

De verlaging is het gevolg van de hogere AOW-leeftijd. Elk jaar zal het percentage met 0,4% worden verlaagd bij iedere verdere verhoging van de pensioenrichtleeftijd met een jaar.

Uitstel van belasting

De 10,9% valt niet direct onder de inkomstenbelasting en dat is een groot voordeel. Er is echter alleen sprake van uitstel van belasting. Je moet namelijk alsnog met de fiscus afrekenen zodra de oudedagsreserve vrijvalt op het moment dat je het bedrijf staakt of verkoopt. Je betaalt dan belasting over het hele bedrag aan oudedagsreserve dat je in de loop der jaren hebt opgebouwd.

Lagere belastingschrijf

Maar de oudedagsreserve is meer dan alleen uitstel, want als je gestopt bent met het bedrijf kom je meestal in een lagere belastingschijf terecht. Zit je bijvoorbeeld momenteel in een schijf waarin u 50% belasting moet betalen en kom je na pensioneren in een schijf terecht waarin je maar 30% betaalt, dan heb je een nettovoordeel van 20% van de oudedagsreserve!

Fiscus stelt voorwaarden

De fiscus wil er zeker van zijn dat je de uitgestelde belasting straks ook daadwerkelijk kunt betalen. De storting in de oudedagsreserve is daarom beperkt tot de zekerheden die je aan de fiscus kunt bieden. Daarbij gaat het om het begrip “ondernemingsvermogen”, dat eigenlijk hetzelfde is als het eigen vermogen.

Dus als jouw bedrijf een eigen vermogen heeft van € 100.000, zul je nooit meer dan dat bedrag in totaal aan oudedagsreserve mogen opsparen.

Lees ook…
De btw-aangifte staat weer voor de deur. Voor veel mensen geen favoriet op de to-do-lijst, het is vaak helaas een ‘moetje’ waar je als ondernemer…
Met een eigen zaak heb je ook recht op kinderopvangtoeslag. Dit ontvang je maandelijks als voorlopige teruggave op basis van een schatting van je…
Als een werknemer niet meer dan 500 privékilometers rijdt in een auto van de zaak, hoef je als werkgever niets bij het loon voor het voordeel van het…