Categorieën

Voor ondernemers zijn er diverse aftrekposten. Als eerste is er de ondernemersaftrek, bestaande uit de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, stakingsaftrek en de Mkb-vrijstelling. Daarnaast is er de investeringsaftrek, bestaande uit de kleinschaligheidsaftrek, energie-investeringsaftrek, miliueu-investeringsaftrek en de desinvesteringsbijtelling. In dit overzicht vindt u de voorwaarden en de bedragen voor 2010.

De ondernemersaftrek

Deze bestaat uit: de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, stakingsaftrek en de mkb-vrijstelling.

De zelfstandigenaftrek

  • U mag niet meer zelfstandigenaftrek toepassen dan het bedrag van de winst, behalve als u in aanmerking komt voor de startersaftrek. Het bedrag aan zelfstandigenaftrek dat u niet kunt aftrekken, mag u verrekenen in de volgende 9 jaar.
  • Startende ondernemers mogen de zelfstandigenaftrek (inclusief de startersaftrek) nog wél gedurende drie jaar verrekenen met ander box 1-inkomen.
  • Als u aan het begin van het kalenderjaar 65 jaar bent, dan is de zelfstandigenaftrek 50% van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar zijn.

Tabel Zelfstandigenaftrek 2010

Winst meer dan

Maar niet meer dan

Zelfstandigenaftrek


€ 13.690
€ 16.195
€ 18.425
€ 52.750
€ 54.985
€ 57.220
€ 59.450

€ 13.690
€ 16.195
€ 18.425
€ 52.750
€ 54.985
€ 57.220
€ 59.450

€ 9.427
€ 8.764
€ 8.105
€ 7.222
€ 6.593
€ 5.895
€ 5.204
€ 4.574

De zelfstandigenaftrek in voorgaande jaren »

De startersaftrek De startersaftrek gaat omhoog naar € 2.110 (was € 2.070 -.

Eerdere jaren »). De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid blijft ongewijzigd: in het eerste jaar € 12.000, in het tweede jaar € 8.000 en in het derde jaar € 4.000.

De aftrek speur- en ontwikkelingswerk

Deze aftrek gaat omhoog naar € 12.031 (in 2009 was dat € 11.806). Dat bedrag mag u verhogen met € 6.017 (was € 5.904) als u in 1 of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer was en in die periode niet vaker dan 2 keer deze aftrek hebt toegepast.

De meewerkaftrek

Niet gewijzigd in 2010.

Aantal uren gelijk of meer dan

Maar minder dan

Meewerkaftrek

525
875
1.225
1.750

875
1.225
1.750

1,25% v/d winst
2,00% v/d winst
3,00% v/d winst
4,00% v/d winst

Bedragen van eerdere jaren vindt u hier »

De stakingsaftrek

De stakingsaftrek bedraagt ook in 2010 € 3.630. (Zie ook: extra lijfrentepremieaftrek startende ondernemers)

De Mkb-vrijstelling De Mkb-vrijstelling gaat omhoog van 10,5% naar 12%. Bovendien vervalt de eis dat u aan het urencriterium moet voldoen.

De bedragen van eerdere jaren vindt u hier »

Oudedagsreserve

U mag elk kalenderjaar 12% van uw winst als aftrekpost aan de oudedagsreserve toevoegen. Dit bedrag mag echter niet boven de € 11.811 uitkomen (was € 11.590).

De investeringsaftrek

Deze bestaat uit de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, energieinvesteringsaftrek, milieu-investeringsaftrek en de desinvesteringsbijtelling.

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Tabel Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2010

Investering meer dan

Maar niet meer dan

Aftrek


€ 2.200
€ 54.000
€ 100.000

€ 300.000

€ 2.200
€ 54.000
€ 100.000
€ 300.000

0%
28%
€ 15.120
€ 15.120 verminderd met 7,56%
van het gedeelte van het
investeringsbedrag dat de
€ 100.000 te boven gaat
0

Eerdere jaren »

De energie-investeringsaftrek

Het minimumbedrag van de
energie-investeringsaftrek blijft € 2.200. Het maximum wordt iets opgehoogd naar € 115 miljoen. In 2009 was dat € 113 miljoen).

Energielijst

De energielijst voor 2010 vindt u op de site van SenterNovem (pdf, opent in nieuw venster).

Verhuurders

Tijdelijke verruiming voor bedrijfsmatige verhuurders: Woningverbetering die resulteert in het bereiken van energielabel B dan wel in een vooruitgang van twee energielabels, komt voor maximaal € 15.000 in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek. Deze maatregel geldt sinds juni 2009 en vervalt per 1 januari 2011.

De milieu-investeringsaftrek

In 2010 worden er twee tabellen gehanteerd. De oude zoals die ook in 2009 gold blijft bestaan, onder dezelfde voorwaarden.

Tabel milieu-investeringsaftrek 2010

Categorie

Aftrek

I
II
III

40%
30%
15%

Er komt echter een nieuwe tabel bij, voor ondernemers die onder meer aan de voorwaarden voor Europese crisissteun voldoen en in aanmerking komen voor beperkte steunbedragen.

Tabel milieu-investeringsaftrek 2010
Voor ondernemers die aan voorwaarden crisissteun voldoen

Categorie

Aftrek

I
II
III

60%
50%
35%

Eerdere jaren »

De desinvesteringsbijtelling

Het bedrag van de desinvesteringsbijtelling blijft op € 2.200 staan. Extra lijfrentepremieaftrek stakende ondernemers

De extra ruimte aan lijfrentepremieaftrek bij ondernemers die hun onderneming of een gedeelte van hun onderneming staken bedraagt maximaal:

  • Bij overdrachten door ondernemers van 60 jaar of ouder; Overdrachten door invalide ondernemers; Het staken van de onderneming door overlijden: € 433.053 (was € 424.978)
  • Overdrachten door ondernemers van 50 tot 60 jaar; Overdrachten door ondernemers indien de lijfrente-uitkeringen direct ingaan: € 216.533 (was € 212.495)
  • Overige gevallen: € 108.272 (was € 106.253)
Lees ook…
Met een eigen zaak heb je ook recht op kinderopvangtoeslag. Dit ontvang je maandelijks als voorlopige teruggave op basis van een schatting van je…
Je bedrijf heeft een financiële meevaller of zelfs een goede winst behaald en jullie besluiten om die reden een goed doel te steunen. Dit is niet…
Elke onderneming die zwarte cijfers schrijft, krijgt ermee te maken: vennootschapsbelasting. Binnen de Europese Unie gelden per land verschillende…