Categorieën

Misschien is het verstandig om bepaalde investeringen nog dit jaar te doen. Een kleine investering kan per saldo soms geld opleveren. Let wel op: de totale investering is beslissend, niet de investering per vennoot.

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een fiscale stimulans voor investerende ondernemers. De aftrek bedraagt 28% voor een investering vanaf € 2.300,- tot maximaal € 15.470,-. Bij investeringen boven de € 102.311,- wordt de aftrek geleidelijk minder. Investeringen van meer dan € 306.931,- komen niet meer in aanmerking voor aftrrek.

Door de afschrijvingskosten op te voeren in het jaar dat gewenst is, kunt u met een willekeurige afschrijving het gewenste inkomen sturen. Dat  kunt u bijvoorbeeld doen met:

  • de investeringen die in de tweede helft van 2013 zijn gedaan;
  • de investeringen die uw bedrijf in de jaren 2009 tot en met 2011 heeft gedaan;
  • de investeringen die vallen onder de MIA/Vamil regeling.

In bepaalde gevallen kunt u zelfs verliezen creëren die met winsten van voorgaande jaren kunnen worden verrekend. Voor IB-ondernemers kan het naast lage belastingdruk ook aantrekkelijk zijn om voor toeslagen in aanmerking te komen.
Tot slot kan door het belastbaar inkomen te sturen ook nog een aardige middeling over drie belastingjaren worden aangevraagd.

Totale investering

Heeft u een firma of maatschap, dan moet u zich wel realiseren dat voor de KIA de totale investering door de onderneming bepalend is, niet de investering per vennoot. Is de samenstelling van de vennoten in de loop van een jaar gewijzigd, dan is dat overigens geen belemmering voor toekenning van de KIA.

Probeer te vermijden dat investeringen in de onderneming samenvallen met investeringen van een van de firmanten in buitenvennootschappelijk bedrijfsvermogen. Heeft een firmant bijvoorbeeld zowel in de onderneming geinvesteerd als in een bedrijfspand dat niet tot de onderneming behoort, dan leidt dat tot een lagere KIA.

Energiezuinige auto

Wanneer u als ondernemer pas in 2014 een milieuvriendelijke auto afgeleverd krijgt en er in gaat rijden, kunt u – onder omstandigheden – en voor zover van toepassing (zie de tabel) – toch gebruikmaken van de KIA, MIA en VAMIL zoals die in 2013 gelden. Voorwaarde is dat die auto in 2013 moet worden besteld (de investeringsverplichtingen worden aangegaan).

Als u in 2013 ook nog een aanbetaling doet, dan kan tot het bedrag van die aanbetaling de VAMIL, KIA en MIA al worden toegepast in de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting over het jaar 2013. Het resterende, niet-betaalde deel van de koopprijs van de auto, valt wel onder de VAMIL, KIA en MIA volgens de regeling uit 2013.
Let op: het daarbij behorende deel van de willekeurige afschrijving en investeringsaftrek kan pas in de aangifte over het jaar 2014 worden verwerkt. Bij een aanbetaling van 75% van de uiteindelijke koopprijs (het maximum van de VAMIL) kunnen de faciliteiten volledig in de aangifte 2013 worden verwerkt.

Lees ook:


Eindejaarstip DGA: auto van de zaak aan u zelf verkopen 
»

Lees ook…
Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor de berekening, inning en betaling van btw. Maar in sommige gevallen kan je deze verplichting verleggen naar…
Met de jaarwisseling voor de deur wil je misschien nog actie ondernemen, zodat je 2022 financieel optimaal kunt afsluiten. Om je op weg te helpen,…
Elke onderneming die zwarte cijfers schrijft, krijgt ermee te maken: vennootschapsbelasting. Binnen de Europese Unie gelden per land verschillende…