Regels rondom leasefietsen zijn eenvoudiger

De vernieuwde - en versimpelde - fiscale fietsregeling maakt het een stuk aantrekkelijker om je medewerkers te voorzien van een fiets van de zaak. Deze regeling werd ingevoerd per 1 januari 2020 en heeft veel veranderd. Lees hieronder hoe de fietsregeling precies is veranderd.

Inhoudsopgave

Waarom een nieuwe fietsregeling?

Het idee om soortgelijke fiscale regels te hanteren voor leasefietsen als voor leaseauto’s, is gedeeltelijk afkomstig van de toenmalige staatssecretaris van Financiën: Menno Snel. De argumenten? Fietsen is gezond, goed voor het milieu en het vermindert files.

In samenspraak met zes organisaties (ANWB, Bovag, Fietsersbond, Natuur en Milieu, Rai Vereniging en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen), is men uitgekomen op een bijtelling van 7%. Deze bijtelling wordt opgeteld bij het salaris van de werknemer. Maar wat is het verschil met de “oude situatie”?

De ‘oude’ fietsregeling

Voordat de aangepaste regelgeving werd ingevoerd in 2020, reden er volgens de Bovag zo’n 10.000 fiscaalvriendelijke fietsen rond en ruim 700.000 leaseauto’s. Zo’n groot verschil is niet zo gek, want de regelgeving was toen best ingewikkeld.

De bedrijfsfiets viel onder de werkkostenregeling (WKR). Via die regeling kun je als werkgever extraatjes geven aan je medewerkers tegen fiscaal aantrekkelijke voorwaarden. Behalve om een fiets kan het bijvoorbeeld gaan om een mobiele telefoon, een sport abonnement of een kerstpakket.

Omdat de fiets slechts één van de extraatjes uit de WKR kon zijn, moest je als ondernemer noodgedwongen keuzes maken. De WKR werkt namelijk tot 1,2 procent van de gehele loonsom. Kom je boven dit bedrag uit, dan moet over het overschot een eindheffing van 80 procent worden betaald.

Kilometers bijhouden op de fiets

De oude situatie zorgde ervoor dat werknemers alle kilometers die zij maakten op hun fiets nauwgezet moesten bijhouden. Daarin diende een onderscheid te worden gemaakt tussen zakelijke ritten en privéritten. En dat is ingewikkeld: een ritje naar huis in de lunchpauze geldt als woon-werkverkeer, maar als je op je thuiswerkdag de fiets gebruikt om in de stad een broodje te halen voor de lunch, is dat weer privégebruik.

Van die privékilometers worden zaken als onderhoudskosten en stroomverbruik – in het geval van een elektrische fiets – afgetrokken. Het bedrag dat onderaan de streep overblijft, moeten werkgevers bij het belastbare salaris optellen.

Bij een leaseauto werkt het anders: de waarde wordt vastgesteld via een forfait, waarmee de gebruiker het privégebruik kan afkopen.

Bij een leaseauto werkt het anders: de waarde wordt vastgesteld via een forfait, waarmee de gebruiker het privégebruik kan afkopen.

De ‘nieuwe’ fietsregeling

De vernieuwde regelgeving is een stuk gunstiger en veel gemakkelijker in het gebruik. Er is sprake is van een forfaitaire bijtelling van 7%, net zoals bij leaseauto’s, waarmee het privégebruik van een fiets is ‘afgekocht’. Deze nieuwe fiscale regeling staat een veel luchtigere en alledaagse wijze van gebruik toe.

Welke fiets valt onder de nieuwe regeling?

De tijd waarin het grootste verschil tussen fietsen was of je wel of geen versnellingen of remhendels had, is inmiddels al een tijdje vervlogen. Er zijn veel verschillende soorten fietsen. Onder de nieuwe regeling mag een fiets van de zaak een normale fiets zijn, maar ook een elektrische fiets of een speed-pedelec.

De kosten

Zoals reeds aan bod is gekomen, wordt er gerekend met een forfaitaire bijtelling van 7%. Deze bijtelling wordt berekend over de consumentenadviesprijs van de fiets en bijbehorende accessoires inclusief btw per jaar. Dit bedrag wordt door de werkgever opgeteld bij het salaris. De kosten voor de fiets en het onderhoud zijn in de meeste gevallen voor de werkgever. Je zal als werkgever dus ook betalen voor eventuele reparaties.

De werknemer betaalt slechts enkele euro’s per maand aan extra belasting. Als werkgever mag je ervoor kiezen om de bijtelling voor eigen rekening te nemen. Je krijgt dan echter wel weer te maken met de eerder behandelde werkkostenregeling (WKR). Het voordeel voor de werknemer is dan dat deze helemaal geen belasting meer hoeft te betalen (met betrekking tot de fiets).

Wat gebeurt er met de reiskostenvergoeding?

Wanneer een werknemer reiskostenvergoeding ontvangt, kan je er als werkgever voor kiezen om de reiskostenvergoeding te laten vervallen. Dit kan wanneer de werknemer helemaal geen reiskosten meer maakt. Het een en ander zal afhangen van de specifieke omstandigheden van het geval en de gemaakte onderlinge afspraken.

Gerelateerd lezen:

Lees ook…
De btw-aangifte staat weer voor de deur. Voor veel mensen geen favoriet op de to-do-lijst, het is vaak helaas een ‘moetje’ waar je als ondernemer…
Een auto kost geld. Niet alleen als erin gereden wordt, ook als hij stilstaat. Mogen parkeerkosten onbelast worden vergoed? Of zijn deze kosten…
Een fusie: twee bedrijven besluiten voortaan samen verder te gaan. Of het een gelukkige verbintenis wordt, is moeilijk te voorspellen, maar veel…
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost bij de Belastingdienst voor kleine investeringen in bedrijfsmiddelen. Investeer je als…
Met een btw-suppletie corrigeer je te veel of te weinig betaalde omzetbelasting. Dat kan digitaal met een speciaal formulier van de Belastingdienst….
De Belastingdienst voert regelmatig controles uit op zakelijke administraties. Toch is de kans op een boekenonderzoek volgens cijfers van de…