Categorieën

Kunt u aan de bijtellng voor privégebruik ontsnappen door de auto van de zaak voor de privé verreden kilometers aan uw fiscale partner te verhuren?

Bijtelling privégebruik

Veel automobilisten proberen de bijtelling privégebruik auto te voorkomen. Dat kan door aan te tonen dat de auto van de zaak – op jaarbasis – voor niet meer dan 500 kilometer privé wordt gebruikt. Maar die 500 kilometer is zo verreden.

Verhuur aan fiscale partner

Een creatieve ondernemer probeerde onder de bijtelling uit te komen door het privégebruik van zijn auto van de zaak op zijn fiscale partner af te wentelen, en wel door haar de auto te verhuren voor de privé verreden kilometers.

Ondernemer Herman de Waard woonde ongehuwd samen met Claire Crétin en hun twee kinderen. Herman en Claire waren fiscaal partners. Zij hadden samen drie auto’s ter beschikking: een personenauto die tot Herman’s ondernemingsvermogen behoorde, en in privé een terreinwagen en een boodschappenautootje.

De Waard hield bij de berekening van zijn winst uit onderneming over 2007 geen rekening met de bijtelling privégebruik auto. Hij had een kilometeradministratie bijgehouden en daaruit bleek dat zijn privégebruik ver onder de kritische grens van 500 kilometer bleef.

De in 2007 verreden kilometers had De Waard onderverdeeld in zakelijk, verhuur en privé. Onder verhuur had hij de kilometers genoteerd die Claire, zijn fiscale partner, met zijn auto van de zaak had gereden. De Waard stelde dat hij zijn auto in 2007 38 keer aan zijn vrouw had verhuurd.

Schriftelijke huurovereenkomsten waren er niet, facturen wel. De Waard had in de loop van 2007 twee huurnota’s aan zijn partner uitgereikt, en per 31 december 2007 een verzamelnota.

Toen de inspecteur dit alles constateerde bij een boekenonderzoek, stelde hij dat De Waard alsnog de bijtelling privégebruik auto tot zijn winst moest rekenen. De inspecteur negeerde de verhuur van de auto van de zaak, en legde een navorderingsaanslag IB op, met 25% boete.

Mag ‘t of mag ‘t niet?

De Waard verzette zich tegen die aanslag, bij Rechtbank Leeuwarden. Die stelde vast dat uit de kilometeradministratie van De Waard bleek dat hij de auto van 24 juli tot en met 21 augustus 2007 aan zijn fiscale partner had verhuurd en dat er in die periode met de auto, tijdens de vakantie met het gezin in Frankrijk, 3.910 kilometer was gereden.

Die vakantiekilometers waren privé, en daarmee stond vast dat de auto niet uitsluitend ter beschikking van de onderneming stond.

Dat de auto in deze periode aan De Waard’s fiscale partner zou zijn verhuurd, deed volgens de rechtbank niet ter zake. De Waard had als lid van het gezin feitelijk (mede) gebruik gemaakt van de auto.

De inspecteur had de bijtelling voor privégebruik auto terecht alsnog tot de winst uit onderneming gerekend.

Commentaar

Deze opzet om onder de bijtelling privégebruik auto uit te komen, kon niet slagen. Belanghebbende en zijn (fiscale) partner gebruikten de auto gezamenlijk voor meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden, en dan is de bijtelling onafwendbaar. De Friese rechter kon deze zaak afdoen zonder de zakelijkheid van de huurovereenkomsten te beoordelen.

Bron: BelastingBelangen

Is jouw mobiliteit klaar voor de toekomst?

De komende jaren verandert er veel op het gebied van mobiliteit. Weet jij wat dit voor jouw bedrijf betekent? En ben jij goed voorbereid? Test het nu en ontvang tips voor een optimale mobiliteit.

Lees ook…
Heb je een inkomen en woon je in Nederland? Dan betaal je inkomstenbelasting. Voor 2023 zijn de tarieven aangepast in vergelijking met vorige jaren. In…
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost bij de Belastingdienst voor kleine investeringen in bedrijfsmiddelen. Investeer je als…
Je hebt een goed lopende zaak. Geldzorgen zijn er voor jou en jouw bedrijf niet bij. Je beschikt over een aardig vermogen en dat blijft bij de…