Het hoeft geen probleem te zijn om bij je eigen BV te lenen. Sterker nog: afhankelijk van het bestedingsdoel van de lening kan het fiscaal uitermate aantrekkelijk zijn. Zeker in tijden waarin de banken terughoudend zijn met kredietverlening.

Inhoudsopgave

Geld lenen van BV

Je hebt in privé hard geld nodig maar de bank zit bovenop z’n centen. Ondertussen ben je de trotse eigenaar van een bv met een mooie winstreserve. Dividend uitkeren zou kunnen, maar dat wordt belast in de dividend- en de inkomstenbelasting en kost je uiteindelijk 25%.

Waarom zou je het geld van je BV niet tijdelijk gewoon lenen? In beginsel is het helemaal geen probleem om bij je eigen BV te lenen. Sterker nog: afhankelijk van het bestedingsdoel van de lening kan het fiscaal uitermate aantrekkelijk zijn om geld te lenen bij de eigen BV.

Een schuld aan de eigen BV wordt op een andere manier behandeld dan een vordering van de dga op de eigen BV. De schuld is een aftrekpost in box 3, de vordering op de eigen BV echter wordt afgehandeld in box 1. Afgezien van schulden en vorderingen tot een zeker bedrag (de bekende rekening-courantverhouding met de eigen BV) mogen schulden en vorderingen niet onderling gesaldeerd worden.

Wordt de schuld aangegaan voor consumptieve doeleinden (waaronder begrepen schulden die worden aangegaan om in privé te beleggen) dan is de rente die aan de BV betaald moet worden niet aftrekbaar. De door de BV ontvangen rente is echter bij de BV wel belast.

Interessanter wordt het als de schuld bij de eigen BV wordt aangegaan voor de aanschaf van een woning. Ook de rente op een lening die is aangegaan voor de kosten van onderhoud, verbetering en verbouwing van de eigen woning zijn aftrekbaar.

In de praktijk

Stel dat een dga een eigen woning koopt voor een bedrag van € 500.000. Het inkomen van de dga is zo hoog dat alle betaalde rente kan worden afgetrokken tegen een tarief van 52%. Het eigenwoningforfait laten we gemakshalve buiten beschouwing, omdat dat de vergelijking niet beïnvloedt. Omdat de lening wordt aangegaan voor een eigen woning wordt deze afgehandeld in box 1. De te betalen rente bedraagt 5%.

De BV beschikt over voldoende liquide middelen om geld uit te kunnen lenen aan de dga. Als de dga een financiering afsluit bij de bank is hij een bedrag van € 25.000 aan rente verschuldigd. Hiervan krijgt de dga 52% terug van de belasting, oftewel een bedrag van € 13.000. Hij betaalt aan rente netto een bedrag van € 12.000.

Als de dga niet bij de bank maar bij de eigen BV leent moet hij zakelijk handelen, dus moet ook daar 5% rente te worden betaald. Ook hier betaalt de dga netto € 13.000. Bij de BV wordt de ontvangen rente van € 25.000 belast. Uitgaande van een tarief van 20% heeft dit een aanslag van € 5000,- tot gevolg.

Desgewenst kan het netto resterende bedrag van € 20.000 als dividend uitgekeerd worden naar privé. Daar is het dan wel belast tegen een tarief van 25% inkomstenbelasting. Maar ook dan is het sommetje per saldo positief.

In zijn algemeenheid mag daarom worden gesteld dat geld lenen bij de eigen BV voor de dga fiscaal aantrekkelijk is.

Bedenk wel dat om fiscale ongelukken te voorkomen er tussen BV en dga altijd zakelijk gehandeld dient te worden. Hoewel niet vereist, verdient het aanbeveling de (zakelijke) overeenkomst van de geldlening schriftelijk vast te leggen.

Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
.
Beleggen in vastgoed is een langetermijnbelegging. Benieuwd wat jouw opties zijn? Lees meer in de brochure. Prognose gemiddeld jaarrendement over 7 jaar: 8,1%.
Lees ook…
Prinsjesdag is niet alleen de dag waarop we de Gouden Koets door de Haagse binnenstad zien rijden, het is ook de dag waarop het Belastingplan voor het…
Ondernemers en automobilisten zijn met verbazing vervuld na de presentatie van de 2022 belastingen. Om niet te zeggen: verbijstering. Juist nu de…
De jaarwisseling is in zicht. De tijd van het jaar waarin we allemaal een beetje extra lief voor elkaar zijn en de ander graag iets geven of in het…