Overheid en marktpartijen hebben spelregels opgesteld voor een goed ritregistratiesysteem. Op dit moment zijn er slechts elf ritregistratiesystemen die de toets der kritiek van de Belastingdienst kunnen doorstaan. Nog vijftien andere leveranciers zijn in afwachting van het Keurmerk Ritregistratiesystemen. Een aantal grote leveranciers maakt overigens geen deel uit van de stichting. 
Nederland telt ruim honderd leveranciers van ritregistratiesystemen. Bij werkgevers heerste twijfel over de kwaliteit van de systemen, terwijl er onder zowel werkgevers als -nemers verwarring bestond over de regels voor het privé-gebruik van een auto van de zaak.

26 aanmeldingen voor keurmerk

Om die redenen werd besloten tot het uitgeven van keurmerken door een onafhankelijke stichting: de
Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen (SKRRS). Voorzitter Martin Huisman: “De stichting kent een Raad van Toezicht, waarin ECP en de Belastingdienst, alsmede twee auditoren zitting hebben. Leveranciers van ritregistratiesystemen kunnen lid worden. Tot nu toe hebben wij 26 aanmeldingen van leveranciers gehad, die goed zijn voor 85% van het marktvolume.”

Voordelen keurmerk

Een ritregistratiesysteem met het Keurmerk biedt meer administratief gemak. Huisman: “Misschien wel het belangrijkste voordeel voor berijders is dat zij bij de Belastingdienst in aanmerking komen voor een verlicht regime. Ze hoeven dan niet constant de P(rivé)- of Z(akelijk)-knop in de gaten te houden.”
Daarnaast zorgt het Keurmerk ervoor dat de werkgever via de zogenaamde Privacy Gedragscode eenvoudiger aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens kan voldoen. Leveranciers met een Keurmerk garanderen dat zowel de berijder als de werkgever op deze gedragscode geattendeerd wordt.  Als een werkgever deze Gedragscode respecteert, dan houdt hij zich ook gelijk aan de wet.

Elf systemen met keurmerk

Tot nu toe hebben elf leveranciers het keurmerk ontvangen. Het betreft de volgende leveranciers en systemen:
Leverancier Ritregistratiesysteem
Accredis
Accredis NeXT 3.0
Transscope Voertuigsystemen b.v.
Blackbox XP
RitAssistNederland B.V. RitAssist RRS 2.2.X
Inter-Data Nederland B.V. Mijn Rittenregistratie R9
TrackJack Europe B.V. TrackJack PRO Fiscaal Service
Technocon Moving Intelligence 1.0
APS B.V. APS Connect R9
Decos Mobile Solutions B.V. Decos Cartracker
RAM Mobile Data Track-and-trace Fiscaal 4.9
Europe Track B.V.
Europetrack 2
Micpoint B.V. MyFMS 1.5.2

De Stichting Keurmerkregistraties is een initiatief van de Vereniging Auto Van De Zaak  (VAVDZ), samen met de Branchevereniging van Leveranciers Ritregistratiesystemen (BVLR) en de RAI Vereniging. Ieder van deze partijen heeft ook het recht om een bestuurslid voor te dragen mits deze onafhankelijk is bevonden door de Raad van Toezicht.

Krtiek grote leveranciers

Een aantal grote leveranciers maakt geen deel uit van de stichting. Zo meldt Euphran van der Avoird van Küster-Effort (importeur van TravelControl) dat het keurmerk een “marketinginstrument” is “en beslist niet onafhankelijk”.
Van der Avoird: “De Belastingdienst oefent nu ook al controle op de systemen uit door middel van het XML-formaat. Het keurmerk wordt ook niet gedragen door gerenommeerde instanties als KEMA, TNO, NMI of TÜV.”  

Lees ook:

– Rittenregistratieboekje 2013 »
– Vragen over uw auto van de zaak? Onze adviseurs hebben het antwoord »

Lees ook…
Wil je je bedrijf omzetten in een BV, overdragen of wil je er helemaal mee stoppen? Dan is het verstandig om dat vooraf goed te…
Tijdens het intensieve proces van een bedrijfsovername zie je als ondernemer makkelijk belangrijke zaken over het hoofd. In dit artikel zetten we 6…
Een fusie: twee bedrijven besluiten voortaan samen verder te gaan. Of het een gelukkige verbintenis wordt, is moeilijk te voorspellen, maar veel…
Het huidige standaard btw-tarief in Nederland is nu 21%. Dat btw-tarief was nog 12% toen het btw-stelsel in 1969 van start ging. In dit overzicht vind…
Het urencriterium is van belang om bij de aangifte inkomstenbelasting voor fiscale voordelen – zoals aftrekposten – in aanmerking te komen. Je moet…
De btw-aangifte staat weer voor de deur. Voor veel mensen geen favoriet op de to-do-lijst, het is vaak helaas een ‘moetje’ waar je als ondernemer…