Categorieën

"Kan ik binnen mijn bedrijfje de btw-margeregeling toepassen voor de omzetbelasting? En is dat volgens u verstandig?"

“Kan ik met de btw-margeregeling werken?”

“Ik ben startende ondernemer. Na de zomer ben ik voor mezelf begonnen. Ik koop allerhande spullen op van particulieren, zoals huisraad, elektrische en elektronische apparaten, en wat al niet meer, die knap ik op en ik verkoop ze weer door aan particulieren.”

“Na wat aanloop- en opstartperikelen begint het nu allemaal te lopen, veel beter dan ik dacht. Ik moet snel wat zaken gaan organiseren. Zoals de btw. Kan ik binnen mijn bedrijfje de margeregeling toepassen voor de omzetbelasting? En is dat volgens u verstandig?”

Antwoord

Als ondernemer die handelt in tweedehandsgoederen mag u de btw-margeregeling toepassen als u – fiscaal – kwalificeert als wederverkoper. Daarvoor is vereist dat u een handelaar bent in gebruikte goederen, kunst of verzamelvoorwerpen. Dat u als handelaar gebruikte goederen inkoopt, en die weer doorverkoopt.

De verhandelde goederen moet u inkopen bij particulieren, bij ondernemers die dat goed alleen voor btw-vrijgestelde prestaties hebben gebruikt, of bij ondernemers die dankzij de kleine-ondernemersregeling geen btw-administratie en geen btw-factureringsplicht hebben. Het gaat derhalve om inkopen waarop geen omzetbelasting zit die u als ondernemer als voorbelasting in aftrek zou kunnen brengen. Verder moet u als handelaar optreden: de aan- en verkopen binnen uw onderneming moeten op regelmatige basis, en niet incidenteel plaatsvinden.

Mij lijkt dat u aan alle voorwaarden voldoet voor toepassing van de margeregeling.

Margeregeling

Op grond van de margeregeling berekent u bij verkoop van de goederen de btw niet over de verkoopprijs, maar over de winstmarge, ofwel de verkoopprijs minus de inkoopprijs van het betreffende goed. Die marge moet in beginsel per afzonderlijk goed worden vastgesteld.

Uitzondering: globalisatieregeling
Een uitzondering geldt als u de globalisatieregeling kunt toepassen. Dan kunt u de marge per tijdvak van de aangifte voor de omzetbelasting vaststellen. Deze globalisatieregeling geldt uitsluitend voor bij de wet aangewezen goederen, zoals tweedehandskleding, meubels en muziekinstrumenten.

Berekenen btw-marge

Bij het berekenen van de btw-marge mag u de kosten van het opknappen van de gebruikte goederen niet in aftrek brengen. Die kosten verminderen de marge niet.

De btw die aan u op die kosten in rekening is gebracht, kunt u als voorbelasting in aftrek brengen.

Factuur

Bij verkoop van een margegoed mag u als ondernemer geen btw op de factuur vermelden. Doet u dit toch, dan mag u de margeregeling niet toepassen, en moet u de btw over de volledige verkoopprijs berekenen.

Administratie

De btw-ondernemer die de margeregeling kan toepassen, moet aan diverse administratieve verplichtingen voldoen. Een daarvan is dat hij bij inkoop van gebruikte goederen voor meer dan € 500,- per goed een inkoopverklaring aan de leverancier moet afgeven.

Op die verklaring moeten diverse gegevens worden vermeld, zoals de datum van levering, de NAW-gegevens van de leverancier en de handelaar, een duidelijke omschrijving en hoeveelheid van het geleverde goed, het bedrag dat de handelaar aan de leverancier moet betalen, én de verklaring van de leverancier dat hij voor de levering van dat goed in het geheel geen omzetbelasting in aftrek heeft gebracht.

Als wederverkoper moet u een getekende kopie van die verklaring bij uw administratie bewaren.

Voordelig

Het toepassen van de margeregeling is vrijwel altijd voordelig, u draagt als ondernemer minder btw af dan bij een reguliere positie als btw-ondernemer.

Bron: BelastingBelangen

Lees ook…
De opmars van de elektrische auto is niet te stoppen. Vanaf 2035 is de aanschaf van nieuwe benzine- en dieselauto’s in de EU zelfs helemaal verboden….
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost bij de Belastingdienst voor kleine investeringen in bedrijfsmiddelen. Investeer je als…
Het urencriterium is van belang om bij de aangifte inkomstenbelasting voor fiscale voordelen – zoals aftrekposten – in aanmerking te komen. Je moet…

top 11 Must Read Belastingtips 2023

Belangrijkste Belastingwijzigingen + Adviezen 2023 om zeker te zijn van maximaal belastingvoordeel.