Categorieën

De ouderbijdrage voor kinderopvang gaat in 2011 omhoog. De kinderbijslag blijft echter hetzelfde. Een overzicht.

Kinderopvang

De ouderbijdrage gaat voor alle inkomensgroepen met eenzelfde percentage omhoog. Een overzicht.

Verzamelinkomen Ouderbijdrage
per maand 2011
Verschil t.o.v. 2010
€ 20.000 € 65 + € 21
€ 35.000 € 113 + € 27
€ 70.000 € 250 + € 45
€ 85.000 € 323 + € 54

Kinderbijslag

De bedragen voor de kinderbijslag zijn ongewijzigd sinds 2009. Hieronder vindt u de bedragen in euro per kwartaal en per kind zoals die ook in 2011 gelden:

Leeftijd kind geboren op of na 1 januari 1995 0 t/m 5 jaar 6 t/m 11 jaar  12 t/m 16 jaar
Bedrag per kind per kwartaal € 194,99 € 236,77 € 278,55
Aantal kinderen
(geboren vóór 1 januari 1995)
12 tot en met 17 jaar,
kinderbijslag per kind
1 € 278,55
2 € 313,25
3 € 324,81
4 € 350,23
5 € 365,47
6 € 375,64
7 € 382,90
8 € 396,22
9 € 406,57
10 € 414,85

Meer in: Nieuwe tarieven per 1 januari 2011 »

Lees ook…
Je bent geen ondernemer voor de inkomstenbelasting en werkt ook niet in loondienst, maar je hebt wél inkomsten. Als gastouder bijvoorbeeld of omdat je…
Veel Nederlanders moeten jaarlijks verplicht aangifte doen over de inkomsten bij de Belastingdienst. Maar hoe zit dat als ondernemer? Wanneer doe je…
Als een werknemer niet meer dan 500 privékilometers rijdt in een auto van de zaak, hoef je als werkgever niets bij het loon voor het voordeel van het…