Categorieën

Alles wat je hierover moet weten

Krijg jij binnen jouw onderneming ook te maken met wanbetalers? Sommige klanten nemen het niet zo nauw met de betaaldatum op de factuur of laten zelfs helemaal na om tot betaling over te gaan. Wees je ervan bewust dat dit steeds ten koste gaat van de financiële gezondheid van jouw bedrijf en op termijn er zelfs kan voor zorgen dat jij zelf in de problemen komt hierdoor.

Inhoudsopgave

De stap naar een incassobureau kan dan wel drastisch lijken, toch is het de goede keuze om te maken. Jouw onderneming mag niet te lijden hebben onder klanten die hun verplichtingen niet voldoen. Hieronder een samenvatting van de kosten incassobureau inschakelen.

Tijd om je openstaande facturen te innen? Vergelijk de beste incassobureaus via De Zaak.

Welke kosten worden er berekend?

Incassobureau inschakelen: incassobureaus hebben elk hun eigen manier van werken en dus ook hun eigen manier om kosten voor het inschakelen van een incassobureau te bepalen. 

No cure no pay incassobureaus

Hier geldt dat enkel kosten aangerekend worden bij een succesvolle incassoprocedure. Als jouw schuldenaar de openstaande rekening betaalt, betaal jij een zeker percentage aan het incassobureau. Vaak zal dit een percentage van de betaalde som zijn, een percentage dat tussen jou en het incassobureau voorafgaand aan de procedure wordt vastgelegd. Blijft jouw klant weigeren om te betalen, dan worden er geen kosten aangerekend.

Incassobureaus op uurloon

Hier wordt door het incassobureau een uurloon gehanteerd voor het geleverde werk. Dit uurloon kan sterk variëren van bureau tot bureau en laat je best op voorhand duidelijk vastleggen. Er staan geen maximumbedragen op wat incassobureaus als honorarium mogen aanrekenen, dus wees je hiervan bewust en ga de verschillende bureaus met elkaar vergelijken. Hierbij hou je natuurlijk wel rekening met het expertiseniveau en de succesratio van het betreffende incassobureau.

Wat zijn de maximale incassokosten?

Voor het berekenen van de incassokosten wordt zowel een minimum als een maximum gehanteerd. Het wettelijke minimum aan kosten bedraagt 40 euro, het wettelijke maximum bedraagt 15% op de verschuldigde som. Hoeveel uiteindelijk de kosten zijn in een specifiek dossier hangt af van de grootte van de schuldsom.

Zo zal voor een bedrag tot 2500 euro 15% mogen aangerekend worden, terwijl dit voor een som boven de 200.000 euro slechts 0.5% zal zijn. Alle percentages zijn in gradatie vastgelegd door de overheid, het is dus niet zo dat het incassobureau hier zelf een keuze in heeft.

Wie betaalt welke kosten?

Eenvoudig gesteld komt het er hier op neer dat jij in de regel een soort honorarium zal betalen aan het incassobureau in de vorm van ofwel een percentage op het geïnde bedrag ofwel in de vorm van een uurloon en dat jouw klant incassokosten op basis van het openstaande bedrag zal betalen. 

Kies je voor een no cure no pay incassobureau, dan beperk je voor jezelf natuurlijk wel de risico’s in geval de factuur blijft openstaan. Dit is een persoonlijke afweging die enkel jij kunt maken voor jouw bedrijf.

Kosten voor aanvullende incassodiensten

Beslis je op een zeker moment om een incasso te laten annuleren, dan komen hier ook kosten bij. Het dossier werd namelijk opgestart en het incassobureau heeft prestaties geleverd en wil daarvoor betaald worden. In dit geval zal een een vast bedrag of een percentage op het incassobedrag van jou gevraagd worden, al naargelang de werkwijze van het betreffende incassobureau. Laat ook dit vastleggen bij het starten van de samenwerking. 

Lukt het jouw incassobureau niet om de openstaande schuld op minnelijke wijze te innen bij jouw klant, dan zal een gerechtelijke incassoprocedure het laatste redmiddel zijn. Uiteraard zijn hieraan ook kosten verbonden. Zo zal beroep moeten gedaan worden op een gerechtsdeurwaarder voor het opmaken van de dagvaarding en zullen ook griffierechten moeten betaald worden.

Uiteraard kan, en zal dit in de meeste gevallen zo zijn, de rechter de kosten verhalen op jouw klant. Toch is het een kost waar rekening moet mee gehouden worden bij jouw beslissing om al dan niet naar de rechtbank te gaan met de vordering.

Zoals gezegd kunnen de kosten grote verschillen vertonen en doe je er dus goed aan alle aspecten van kosten voor het inschakelen van een incassobureau naast elkaar te leggen om zo de voor jou beste keuze te kunnen maken. Een ding is zeker, jij hebt producten of diensten geleverd aan jouw klant en je hebt dan ook steeds recht op een correcte en tijdige betaling.

 

Lees ook…
Als het gaat om btw hebben ondernemers vaak veel vragen. Ben ik btw-plichtig? Welke tarieven gelden voor de diensten die ik lever? En wanneer en hoe…
Over winst die je uitkeert aan aandeelhouders betaal je dividendbelasting. De tarieven verschillen nogal binnen Europa. Daarom hebben we de tarieven…
Je komt er niet onderuit: inkomstenbelasting betalen. Maar hoeveel moet je precies betalen? Dat wordt berekend via 3 belastingschijven. Omdat de…