Het btw-tarief van 6% voor renovatie en herstel van woningen is per 1 maart 2013 ingevoerd. Dit tarief geldt echter alleen voor de kosten van arbeid en overhead.  Daarnaast kan het lagere btw-tarief van 6% worden toegepast door architecten en hoveniers. Deze maatregel vervalt per 1 maart 2014.

Lager btw-tarief renovatie en herstel woningen

Het eerder dit jaar aangekondigde lagere btw-tarief van 6% voor renovatie en herstel van woningen geldt alleen voor de kosten van arbeid en overhead. Voor gebruikte materialen is het btw-tarief dus 21%.

De maatregel is tijdelijk. Hij geldt vanaf 1 maart 2013 en loopt tot 1 maart 2014.

Een volledig overzicht met werkzaamheden die tijdelijk onder het 6%-tarief vallen staat hier »

Renovatie- en herstelwerkzaamheden

Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan:
– Het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning.

Woning, woonboot, woonwagen

De woning moet meer dan 2 jaar geleden in gebruik zijn genomen.

Een woonboot of woonwagen wordt ook als woning gezien als:
– Hij bestemd is voor permanente bewoning door particulieren;
– Aangesloten is op (nuts)voorzieningen;
– Uitsluitend bestemd is om duurzaam op één plek te worden gebruikt als woning.

Woon-/winkelpanden

Panden die deels woning, deels bedrijfspand zijn (bijvoorbeeld woon-/winkelpanden) gelden geheel als woning als ze voor meer dan 50% voor particuliere bewoning worden gebruikt. Wordt het pand voor minder dan 50% als particuliere woning gebruikt, dan mag alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 6%-tarief toegepast worden.

Niet als woning zijn aan te merken:

– Bedrijfsgebouwen en -ruimtes;
– Afzonderlijke garageboxen;
– Vakantiewoningen waarvan permanente bewoning niet is toegestaan;
– Hotels/pensions;
– Asielzoekerscentra;
– Ziekenhuizen, internaten.

Architecten, op maat gemaakte goederen, hoveniers

Het verlaagde tarief geldt ook voor:
– Ontwerp en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten, als die ook de renovatie van de woning begeleiden.
– Arbeidskosten van in opdracht op maat gemaakte goederen die onderdeel gaan vormen van de woning (bijvoorbeeld inbouwkasten, deuren, kozijnen en dakkapellen).
– De arbeidskosten van hoveniers voor aanleg en onderhoud van tuinen.

Onderhoud cv-ketel

Indien een particulier, VVE of woningcorporatie opdracht geeft voor het onderhoud van een algemene cv-ketel in een huizenblok of flat, dan vallen de arbeidskosten onder het verlaagde btw-tarief. De dienst moet wel zijn afgerond tussen 1 maart 2013 en 1 maart 2014.

Moment van tariefbepaling en deelfacturen

Het verlaagde tarief van 6% geldt alleen als de dienst op of na 1 maart 2013 en vóór 1 maart 2014 afgerond is.

Voor deelfacturen die worden uitgereikt tussen 1 maart 2013 en 28 februari 2014, terwijl de dienst wordt afgerond in maart 2014, geldt het algemene btw-tarief.

Als er vóór 1 maart 2013 deelfacturen zijn uitgereikt met een btw-tarief van 21%, maar de dienst wordt afgerond in de periode ná 28 februari 2013 tot 1 maart 2014, dan moet op de definitieve factuur het verlaagde btw-tarief worden toegepast.

Voorbeeld berekening btw

A (arbeidsuren)
€ 10.000
B (materialen)
€ 2.500
C (arbeid en materiaal)
€ 12.500
D (overheadkosten)
€ 1.500
E (aanneemsom excl. btw)
€ 14.000
Toerekenen overheadkosten:
F (overheadkosten arbeid)
(A/C x D)
€ 1.200
G (overheadkosten materiaal)
(B/C x D)
€ 300
De btw bedraagt:
Arbeidskosten
(A + F) x 6%
€ 672
Materiaalkosten
(B + G) x 21%
€ 588
Aanneemsom incl. btw
E + € 672 + € 588
€ 15.260

Veelgestelde vragen

In de volgende pdf staat een uitgebreid overzicht met 19 veelgestelde vragen over het lagere btw-tarief.

M.m.v. Flynth

Lees ook:

“Kan ik btw terugvragen als ik een betalingsregeling tref?” »
Eisen btw-factuur per 1 januari 2013 »
Btw-tarieven in Europa »

Alle cijfers voor 2013
De pocket ‘Alle cijfers voor 2013’ is een uitgave voor echte cijferliefhebbers. Hoewel… eigenlijk kan elke ondernemer er zijn voordeel mee doen. Want alle relevante tarieven, premies en normbedragen voor 2013 staan er in. Waaronder bijvoorbeeld de aftrekposten die u kunt toepassen, de tarieven van de inkomstenbelasting, alle heffingskortingen en de normdragen voor de werkkostenregeling.

Ga nu naar de webshop en bestel deze pocket »
Hij is er ook als e-book »

Help de slachtoffers en doneer
Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens.
Tip: Werknemers door laten werken na hun pensioen
Met deze krappe arbeidsmarkt wil je jouw ervaren werknemer misschien door laten werken na zijn pensioen. Dan kan via de de populaire Doorwerkregeling. Dit en meer op Ideale later.
Lees ook…
De hoogte van je afschrijvingen heeft invloed op je uiteindelijke resultaat. Met andere woorden: je kan een eventuele winst pas bepalen na aftrek van…
Heb je het btw-nummer nodig van een klant of leverancier? Dan zijn er verschillende manieren om dit te achterhalen. Daarbij is belangrijk om het…
Je komt er niet onderuit: inkomstenbelasting. Maar hoeveel moet je precies betalen? Dat wordt berekend via drie belastingschijven. Omdat de bedragen en…