Tot 1 juli 2012 wordt bij de verkrijging van een woning tijdelijk een lager tarief van 2% voor de overdrachtsbelasting gerekend. Deze maatregel geldt echter niet voor bedrijfsgebouwen.

Lager tarief per 15 juni 2011
Om de woningmarkt te stimuleren geldt tot 1 juli 2012 een lager tarief voor de overdrachtsbelasting van 2%.

Dit besluit is op 5 juli 2011 genomen, en zou eigenlijk pas per 1 januari 2012 gelden. Om te voorkomen dat de aankoop van een woning wordt uitgesteld tot die datum, geldt het lagere tarief van 2% al per 15 juni 2011.

Woning
Als woning wordt gezien: een onroerende zaak die is bestemd voor bewoning door particulieren. Het maakt daarbij niet uit of de verkrijger de woning zelf gaat bewonen of dat verhuurt aan een particulier.

Tot de woning behoren ook: ondergrond, tuin, en aanhorigheden als garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen, tuinhekken en dergelijke die zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning. Dit geldt ook voor een garage die tot hetzelfde gebouwencomplex als de woning behoort.

Tijdelijke leegstand ontneemt aan de onroerende zaak niet het karakter van woning.

Niet geheel bestemd voor bewoning
Bij onroerende zaken die niet geheel zijn bestemd voor bewoning is het uitgangspunt dat uitsluitend op de waarde van het deel dat voor particuliere bewoning is bestemd het tarief van 2% wordt toegepast.

Als de onroerende zaak echter qua oppervlakte nagenoeg geheel (90% of meer) bestemd is voor bewoning, kan voor de gehele onroerende zaak het tarief van 2% worden toegepast.

Waarvoor geldt de regeling niet?
Niet als woning aan te merken zijn:
– bedrijfsgebouwen en –ruimtes;
– afzonderlijke garageboxen;
– hotels/pensions;
– asielzoekerscentra;
– een onroerende zaak die bestemd is voor gebruik als een verpleeg- of verzorgingsinstelling of ziekenhuis;
– internaten; en
– grond bestemd voor woningbouw.

Aandelen in onroerendezaaklichamen
Voor de verkrijging van aandelen in onroerendezaaklichamen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer geldt het volgende. Het tarief van 2% kan uitsluitend worden toegepast op de waarde als bedoeld in artikel 10 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer voor zover die waarde betrekking heeft op woningen.

 

Zie ook:

ING: Nieuwbouw onder druk door lagere overdrachtsbelasting »

Ontvang kortingscode tankpas
Weg met alle reisbonnetjes en ingewikkelde btw-terugvorderingen. Met een zakelijke tankpas ontvang je één overzichtelijke factuur met alle gemaakte kosten. Probeer via De Zaak 3 maanden gratis uit!
Lees hier ons Privacy statement
Zakelijke financiering
Geen papierwinkel of businessplannen. Regel je zakelijke financiering nu volledig online en zonder gedoe.
Lees ook…
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost bij de Belastingdienst voor kleine investeringen in bedrijfsmiddelen. Investeer je als…
Prinsjesdag is niet alleen de dag waarop we de Gouden Koets door de Haagse binnenstad zien rijden, het is ook de dag waarop het Belastingplan voor het…
De hoogte van je afschrijvingen heeft invloed op je uiteindelijke resultaat. Met andere woorden: je kan een eventuele winst pas bepalen na aftrek van…