Als u stopt met uw bedrijf, kunt u de MKB-vrijstelling dan toepassen op zowel de jaarwinst als de stakingswinst? Een voorbeeld met uitleg.

Vraag
“Dit jaar stop ik met mijn eenmanszaak. De overdracht van mijn winkel is nagenoeg rond; een en ander wordt per 1 oktober geformaliseerd. Bij de bedrijfsoverdracht maak ik een stakingswinst van zo’n € 200.000. Daar komt nog € 30.000 bij aan jaarwinst over 2011 (tot de datum van overdracht).

Ik wil de stakingswinst maximaal gebruiken om mijn oudedagsvoorziening in te vullen. Ik ben de 50 gepasseerd, dus ik kan tot een bedrag van € 217.833 gebruik maken van de stakingslijfrenteaftrek. Maar ik wil ook graag optimaal gebruik maken van de 12% MKB-winstvrijstelling, over de jaarwinst én de stakingswinst.

Moet ik die vrijstelling evenredig toerekenen aan de stakingswinst en jaarwinst, of mag ik die volledig in mindering brengen op de jaarwinst? Dat laatste komt mij beter uit, dan blijft er meer stakingswinst over om de lijfrenteaftrek te benutten.”

Antwoord
De MKB-winstvrijstelling is volgens de wet van toepassing op ‘het gezamenlijke bedrag van de winst die de belastingplichtige als ondernemer geniet uit een of meer ondernemingen nadat dit bedrag is verminderd met de ondernemersaftrek’.

De winst uit uw onderneming in 2011 omvat de winst van het lopende jaar plus de stakingswinst, in totaal € 230.000. De ondernemersaftrek komt voor u dit jaar – in ieder geval – uit op € 3.630, de stakingsaftrek.

Mogelijk komt u ook in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek, als u tot 1 oktober, de datum van verkoop van uw onderneming, ten minste 1.225 uren aan werkzaamheden voor uw onderneming hebt besteed. De zelfstandigenaftrek komt dan uit op € 4.602.

Dat brengt de totale ondernemersaftrek op € 8.232.

De stakingslijfrenteaftrek is afhankelijk van de stakingswinst. De lijfrenteaftrek kan niet hoger zijn dan het bedrag van die winst, in uw situatie derhalve € 200.000. U blijft daarmee onder het voor u geldende wettelijk maximum aan stakingslijfrenteaftrek van € 217.833.

De stakingswinst komt vóór aftrek van de MKB-winstvrijstelling. U kunt die vrijstelling daardoor volledig toerekenen aan de jaarwinst.

Cijfermatig pakt een en ander als volgt uit:

– Winst uit onderneming in het jaar van staking € 230.000
– Waarvan € 200.0000 stakingswinst  
– Ondernemersaftrek €     8.232
– 12% MKB-winstvrijstelling over € 221.768 = € 26.612  

Als u de volledige stakingswinst aanwendt voor de lijfrenteaftrek, komt de ondernemeraftrek én de MKB-winstvrijstelling volledig in mindering op de jaarwinst over 2011. Die komt dan uit op een negatief bedrag van € 4.844. (€ 30.000 -/- € 8.232 -/- € 26.612).

Dit verlies komt in aanmerking voor de reguliere verliesverrekening. U kunt desgewenst de verliesverrekening vermijden door te kiezen voor een wat lagere stakingslijfrenteaftrek.

De Zaak Magazine is terug
Ter ere van ons 30 jarig jubileum brengen we het vertrouwde De Zaak Magazine weer tot leven, mits 2000 ondernemers zich aanmelden. Doe jij ook mee?
Verbeter Je Cashflow
Een populaire oplossing is factoring van je facturen. Probeer het uit met 1 factuur.
Lees ook…
Prinsjesdag is niet alleen de dag waarop we de Gouden Koets door de Haagse binnenstad zien rijden, het is ook de dag waarop het Belastingplan voor het…
Aftrekposten verlagen je fiscale winst. Dat kan aantrekkelijk zijn voor jou als ondernemer, omdat je daardoor minder belasting betaalt. In dit artikel…
Het huidige standaard btw-tarief in Nederland is nu 21%. Dat btw-tarief was nog 12% toen het btw-stelsel in 1969 van start ging. In dit overzicht vind…