Als u stopt met uw bedrijf, kunt u de MKB-vrijstelling dan toepassen op zowel de jaarwinst als de stakingswinst? Een voorbeeld met uitleg.

Vraag

“Dit jaar stop ik met mijn eenmanszaak. De overdracht van mijn winkel is nagenoeg rond; een en ander wordt per 1 oktober geformaliseerd. Bij de bedrijfsoverdracht maak ik een stakingswinst van zo’n € 200.000. Daar komt nog € 30.000 bij aan jaarwinst over 2011 (tot de datum van overdracht).

Ik wil de stakingswinst maximaal gebruiken om mijn oudedagsvoorziening in te vullen. Ik ben de 50 gepasseerd, dus ik kan tot een bedrag van € 217.833 gebruik maken van de stakingslijfrenteaftrek. Maar ik wil ook graag optimaal gebruik maken van de 12% MKB-winstvrijstelling, over de jaarwinst én de stakingswinst.

Moet ik die vrijstelling evenredig toerekenen aan de stakingswinst en jaarwinst, of mag ik die volledig in mindering brengen op de jaarwinst? Dat laatste komt mij beter uit, dan blijft er meer stakingswinst over om de lijfrenteaftrek te benutten.”

Antwoord

De MKB-winstvrijstelling is volgens de wet van toepassing op ‘het gezamenlijke bedrag van de winst die de belastingplichtige als ondernemer geniet uit een of meer ondernemingen nadat dit bedrag is verminderd met de ondernemersaftrek’.

De winst uit uw onderneming in 2011 omvat de winst van het lopende jaar plus de stakingswinst, in totaal € 230.000. De ondernemersaftrek komt voor u dit jaar – in ieder geval – uit op € 3.630, de stakingsaftrek.

Mogelijk komt u ook in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek, als u tot 1 oktober, de datum van verkoop van uw onderneming, ten minste 1.225 uren aan werkzaamheden voor uw onderneming hebt besteed. De zelfstandigenaftrek komt dan uit op € 4.602.

Dat brengt de totale ondernemersaftrek op € 8.232.

De stakingslijfrenteaftrek is afhankelijk van de stakingswinst. De lijfrenteaftrek kan niet hoger zijn dan het bedrag van die winst, in uw situatie derhalve € 200.000. U blijft daarmee onder het voor u geldende wettelijk maximum aan stakingslijfrenteaftrek van € 217.833.

De stakingswinst komt vóór aftrek van de MKB-winstvrijstelling. U kunt die vrijstelling daardoor volledig toerekenen aan de jaarwinst.

Cijfermatig pakt een en ander als volgt uit:

– Winst uit onderneming in het jaar van staking € 230.000
– Waarvan € 200.0000 stakingswinst
– Ondernemersaftrek €     8.232
– 12% MKB-winstvrijstelling over € 221.768 = € 26.612

Als u de volledige stakingswinst aanwendt voor de lijfrenteaftrek, komt de ondernemeraftrek én de MKB-winstvrijstelling volledig in mindering op de jaarwinst over 2011. Die komt dan uit op een negatief bedrag van € 4.844. (€ 30.000 -/- € 8.232 -/- € 26.612).

Dit verlies komt in aanmerking voor de reguliere verliesverrekening. U kunt desgewenst de verliesverrekening vermijden door te kiezen voor een wat lagere stakingslijfrenteaftrek.

Cursus: Koop of verkoop een bedrijf succesvol
Ben je betrokken bij de koop of verkoop van een bedrijf? Volg de cursus Actief in Overnames. Ontvang tips en maak de beste deal. Zorg dat jouw overname een succes wordt.
.
Beleggen in vastgoed is inflatiebestendig. Stijgt de inflatie? Dan stijgt ook de huur en dus het directe rendement. Benieuwd wat jouw opties zijn?
Lees ook…
Het urencriterium is van belang om bij de aangifte inkomstenbelasting voor fiscale voordelen – zoals aftrekposten – in aanmerking te komen. Je moet…
Heb je het btw-nummer nodig van een klant of leverancier? Dan zijn er verschillende manieren om dit te achterhalen. Daarbij is belangrijk om het…
Soms voelt ondernemen misschien als een koude douche. Je hebt allerlei verplichtingen en een hoop verantwoordelijkheden. Toch kan je van de koude…