Op Prinsjesdag is een nieuwe categorie bijtelling geïntroduceerd voor zuinige auto"s van de zaak. Vanaf 2009 bedraagt de bijtelling van auto"s in deze nieuwe categorie 20%. Zuinige auto"s gaan ook weer minder motorrijtuigenbelasting betalen.

Naast de standaard 25 procent en het verlaagde 14 procenttarief (zeer zuinige auto’s) komt er in 2009 een tussencategorie van 20 procent. Daar vallen veel gangbare automodellen onder. De grens ligt om precies te zijn bij een CO2 uitstoot tot 140 en 116 gram voor respectievelijk benzine- en dieselauto’s. In een modale catalogusprijsklasse levert dat een voordeel op van zo’n 600 euro per jaar.

Verlaging BPM

De BPM op nieuwe auto’s wordt in 2009 weer een stapje verlaagd, naar 40 procent van de catalogusprijs. Om het financiële overheidsplaatje in balans te houden, gaat de motorrijtuigenbelasting net als in 2008 omhoog.
Zeer zuinige auto’s genieten vanaf 1 januari 2009 een enorm voordeel. Ze worden geheel BPM-vrij. De Toyota Prius wordt bij het huidige prijspeil bijvoorbeeld 1.012 tot 2.400 euro goedkoper. En de Toyota Aygo 234 tot 1.063 euro.
De motorrijtuigenbelasting voor diezelfde modellen wordt naar een kwart van de gangbare MRB verlaagd. Helaas gaat dat niet over de provinciale opcenten.
Ook aardgas auto’s genieten MRB voordeel. Ze gaan het tarief van het benzinemodel betalen.

Bijtellingpercentage
2009

CO2-uitstoot benzine (gr/km) CO2-uitstoot diesel (gr/km)

14%

110 en lager

  95 en lager

20%

111-140

96-116

25%

  141 en hoger

 117 en hoger

Slurptaks omhoog

De zogenoemde ‘slurptaks’ wordt stevig aangescherpt. De grenswaarde gaat omlaag en elk grammetje CO2 teveel wordt bovendien nog zwaarder bestraft: 125 euro per gram in plaats van de 110 euro die dit jaar geldt. Dorstige modellen worden duizenden euro’s duurder.
Bovendien zullen veel meer auto’s als ‘slokop’ worden ingeschaald, ook heel gangbare versies. Wie de CO2 grens – voor de meeste kopers abracadabra – omrekent, ontdekt dat we op benzinemodellen al bij iets boven de 1 op 11 normverbruik slurptaks gaan betalen. Bij diesels ligt die grens op 1 op 15.

 Drempel gr/km

 Tarief/gram

Benzine

 212 (232)

 € 125,- (€ 110,-)

Diesel

 176 (192)

 € 125,- (€ 110,-)

Oude vrachtwagens meer MRB

Is het een voorbode van een extra differentiatie voor bestaande personenauto’s in de motorrijtuigenbelasting de komende jaren? Tot de invoering van de kilometerheffing gaan de eigenaren van oudere vrachtwagens die niet aan de nieuwste normen voldoen namelijk extra MRB betalen. Een steeds hoger bedrag voor vrachtwagens die nog in de tijd van Euro 2, Euro 1 en Euro 0 zijn afgeleverd. Bovendien geldt voor zware vrachtwagens een ongeveer drie maal hogere stijging dan voor lichte vrachtwagens. Ingangsdatum wordt nog nader bekendgemaakt.

Euroklasse

Procentuele stijging

Gemiddelde stijging
lichte vrachtauto per jaar

Gemiddelde stijging
zware vrachtauto per jaar

Euro 0

 90%

  € 250

  € 731

Euro I

 75%

 € 208

 € 609

Euro II

 60%

 € 167

  € 487

Lees ook…
Nieuw jaar, nieuwe belastingplannen. Hier zijn de belangrijkste belastingwijzigingen voor…
Een vordering is simpelweg een te innen schuld. Het zijn bedragen op de balans van je bedrijf waarvan je verwacht dat je ze van een persoon of bedrijf…
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost bij de Belastingdienst voor kleine investeringen in bedrijfsmiddelen. Investeer je als…
Wanneer reiskosten aftrekbaar zijn van de aangifte inkomstenbelasting kan per situatie anders zijn. In sommige gevallen zijn deze aftrekbaar van de…
Ondernemingen moeten belasting betalen over de winst: de vennootschapsbelasting. Dit zijn de voorwaarden plus de tarieven in…
De meeste ondernemers – ook zzp’ers – hebben te maken met omzetbelasting. Wanneer je omzet draait, moet je btw berekenen over die omzet. Via de de…