Nieuwe tarieven per 1 januari 2012
 Met ingang van 1 januari 2012 zijn de nodige tarieven veranderd. Een overzicht met onder meer de tarieven inkomstenbelasting en de heffingskortingen.

INKOMSTENBELASTING

Box 1
Belastbaar inkomen uit werk en woning
Tarief 2012
Belasting / Premie PVV
Cumulatief
1e schijf
 0 – € 18.945
33,1% (65+: 15,2%)
 € 6270 (65+: € 2879)
€ 6270 (65+: € 2879)
2e schijf
€ 18.945 – € 33.863
 41,95 % (65+: 24,05%)
€ 6257 (65+: € 3587)
 € 12.527 (65+: € 6466)
3e schijf
€ 33.863 – € 56.491
42%
 € 9503
 € 22.030 (65+: € 15.969)
4e schijf
 meer dan € 56.491
52%

Tarief Box 2
(belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)
Het tarief voor de belasting op het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang bedraagt 25%. Het tarief is niet gewijzigd.

Tarief Box 3
(belastbaar inkomen uit sparen en beleggen)
Het tarief van de belasting op het belastbare inkomen uit sparen en beleggen bedraagt 30% en is niet gewijzigd. Het forfaitaire rendement is ongewijzigd en bedraagt 4% van de grondslag sparen en beleggen. Het tarief komt dan per saldo neer op 1,2% belasting over de grondslag sparen en beleggen.

HEFFINGSKORTINGEN

2012
2011
Algemene heffingskorting
€ 2033
(65+: € 934)
€ 1987
(65+: € 910)
Arbeidskorting
Maximaal € 1531
€ 1505
Aanvullende combinatiekorting
€ 1024
€ 780
Inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting
€ 1109
€ 1091
Alleenstaande-ouderkorting
€ 947
€ 931
Ouderenkorting
€ 762
€ 739
Alleenstaande ouderenkorting
€ 429
€ 421

PREMIES VOLKSVERZEKERINGEN

1 januari 2012
1 januari 2011
Algemene Ouderdomswet (AOW)
17,90%
17,90%
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
12,15%
12,15%
Algemene Nabestaandenwet (Anw)
1,10%
1,10%

PREMIES WERKNEMERSVERZEKERINGEN

Premie
2012
2011
Premie WW-Awf (werkgevers)
4,55%
4,20%
Premie WW-Awf (werknemers)
0,00%
0,00%
Basispremie WAO/WIA
5,05%
5,10%
Uniforme rekenpremie WAO
0,00%
Rekenpremie WGA
0,55%
0,62%
Ufo-premie
1,28%
(incl. opslag kinderopvang: 0,50%)
1,12%
(incl. opslag kinderopvang: 0,34%)
Gemiddelde premie sectorfonds
1,84%
1,81%

Zorgverzekering
– Het eigen risico voor de zorgverzekering gaat met € 50,- omhoog naar € 220,-.

– De nominale premie stijgt van gemiddeld € 1.211 naar gemiddeld € 1.222.

– Inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet
De inkomensafhankelijke premie wijzigt ingrijpend. Het percentage wordt weliswaar verlaagd naar 7,1% (was 7,75%), maar de inkomensgrens gaat omhoog naar € 50.056,- (was € 33.427,-). De verlaagde bijdrage gaat van 5,65% naar 5%.

SCHENK- EN ERFBELASTING

Deel van de belaste verkrijging
Tariefgroep 1
Tariefgroep 1a
Tariefgroep 2
(partners en kinderen)
(kleinkinderen)
(overige verkrijgers)
€ 0 – € 115.708
10%
18%
30%
€ 115.708 – hoger
20%
36%
40

VRIJSTELLINGEN SCHENKBELASTING

2012
2011
Kinderen
€ 5.030
€ 5.030
Kinderen 18 – 35 jaar (eenmalig)
24.144
24.144
Of: Kinderen 18 – 35 jaar (eenmalig) indien schenking
wordt aangewend voor aankoop huis of voor een studie
50.300
50.300
Overige verkrijgers
2.012
2.012

VRIJSTELLINGEN ERFBELASTING

2012
2011
Partners
€ 603.600
€ 603.600
Kinderen en kleinkinderen
19.114
19.114
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen
57.342
57.342
Ouders
45.270
45.270
Overige verkrijgers
2.012
2.012

KINDGEBONDEN BUDGET

2011
2012
1e kind
€ 1011
€ 1017
2e kind
€ 455
€ 461
3e kind
€ 360
€ 183
4e kind
€ 284
€ 106
5e kind
€ 189
€ 106
Ieder volgend kind
€ 189
€ 106
Extra 12-15 jaar
€ 231
€ 231
Extra 16 en 17 jaar
€ 296
€ 296

PREMIE SECTORFONDS

Werkgevers moeten een percentage van het loon van hun werknemers afdragen aan het sectorfonds waarbij ze verplicht zijn aangesloten. Het percentage verschilt per sector en hangt af van de arbeidsovereenkomst die u afsluit met uw werknemers. De premiepercentages voor 2012 staan hier »

Alimentatie
Het percentage waarmee de bestaande, vastgestelde of gewijzigde alimentaties zullen worden verhoogd, is vastgesteld op 1,3%.

Arbeidskorting ouderen
De verhoogde arbeidskorting is vervallen voor werknemers die op 1 januari 2012 57 jaar of ouder zijn, maar nog geen 64 jaar.

Btw paardenhandel
– Per 1 januari 2012 moet de paardenhandel het btw-tarief van 19% toepassen. Alleen voor paarden die bestemd zijn voor slacht en waarvan het vlees bestemd is voor consumptie, geldt het verlaagde tarief.

Btw sportbeoefening
– Degene die gelegenheid geeft tot sportbeoefening hoeft niet meer zelf de aanvullende voorzieningen, zoals kleed- en doucheruimten alsmede sanitaire voorzieningen, ter beschikking te stellen. Daarnaast worden ook twee drempels opgeworpen, te weten voor een symbolische vergoeding en voor een ‘misbruik van recht’-situatie.

Gebruikelijk loon
– Het minimumbedrag voor het gebruikelijk loon voor aandeelhouders met aanmerkelijk belang wordt verhoogd tot € 42.000.

Griffierechten omhoog
– De griffierechten worden met 2,6% verhoogd.

Heffings- en invorderingsrente
De heffings- en invorderingsrente gaat licht omlaag van 3,00% naar 2,85%.

Kamer van Koophandel
– De heffing van de Kamer van Koophandel gaat met 10% omlaag.

Oudedagsreserve (FOR) omlaag
– Het maximum dat jaarlijks aan de FOR kan worden toegevoegd wordt verminderd met € 2.500,-.

Pseudo-eindheffing
– Bij pseudo-eindheffingen bij vertrekvergoedingen wordt het toetsloon verhoogd naar € 531.000.
– Bij pseudo-eindheffingen bij backservice wordt het pensioengevend loon verhoogd naar € 531.000.

Speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
De afdrachtvermindering S&O is in 2012:
– 42% van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat betrekking heeft op speur- en ontwikkelingswerk, tot een S&O-loon van in totaal maximaal € 110.000;
– 14% over het meerdere S&O-loon.
Voor starters is de afdrachtvermindering S&O in 2012 60% van het S&O-loon, tot een S&O-loon van in totaal maximaal € 110.000. Over het meerdere S&O-loon geldt ook voor starters het percentage van 14%.
De afdrachtvermindering S&O blijft maximaal € 14.000.000.

Zelfstandigenaftrek
– De zelfstandigenaftrek is niet langer variabel en afhankelijk van de hoogte van de winst, maar een vast bedrag van € 7.280,- »

Waterschapsbelasting
De waterschappen verhogen hun tarieven gemiddeld met bijna 3%.

2012

APRIL

– Tabaksaccijns
Per 1 april 2012 worden de tarieven van de tabaksaccijns aangepast op basis van de wijziging in het gemiddelde prijspeil van sigaretten en shag.

– Opcenten
Het door de provincies te heffen aantal opcenten voor de periode 1 april 2012 t/m 31 maart 2013 is vastgesteld op maximaal 123,0.

JULI

Heffingsrente en invorderingsrente
– De heffingsrente en invorderingsrente stijgt naar 2,50%.

Kosten mobiel bellen
-De kosten voor bellen, sms en mobiel internet binnen Europa gaan omlaag.


Verhoging griffierechten

– De griffierechten waren al per 1 januari gestegen, maar het Kabinet wilde ze fors verder verhogen. De SGP heeft daar echter een stokje voor gestoken.

BPM
– De CO2-grenzen in de Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) worden aangescherpt. Er blijft een vrijstelling bestaan voor de meest zuinige auto’s.
– Er wordt een vierde schijf in de tariefstructuur van de BPM geïntroduceerd.
– Aardgasauto’s worden vanaf 1 juli 2012 voor de BPM niet meer als dieselauto, maar als benzineauto gezien.
– Voor dieselauto’s met een CO2-uitstoot van minder dan 92 gr/km maar meer dan 70 gr/km geldt niet langer volledige vrijstelling voor de BPM. Er is wel vrijstelling van de basis van de BPM, geen vrijstelling van de dieseltoeslag. De volledige vrijstelling geldt alleen voor dieselauto’s met een CO2-uitstoot van hooguit 70 gr/km.

De BPM-tarieven voor 2012 staan hier »

– Huurverhoging
De maximale huurverhoging per 1 juli 2012 is 2,3%. De extra verhoging bij een inkomen boven de €43.000 is uitgesteld.

Hogere boetes misbruik toeslagen
De boetes voor misbruik en oneigenlijk gebruik van toeslagen gaan omhoog:
– Wanneer niet, niet tijdig of onjuiste informatie wordt verstrekt, wordt de boete verhoogd van maximaal € 1.500 naar maximaal  € 4.920;
– Wanneer opzettelijk of grof schuldig, niet, niet tijdig of onjuiste informatie wordt verstrekt, wordt de boete verhoogd van maximaal 25% van het teruggevorderde bedrag met een bovengrens van € 5.000 naar 100% van het teruggevorderde bedrag zonder bovengrens;
– Wanneer een derde (bijvoorbeeld een kinderopvanginstelling) niet, niet tijdig of onjuiste informatie verstrekt, wordt de boete verhoogd van maximaal € 1.500 naar maximaal € 4.920;
– Wanneer een derde (bijvoorbeeld een kinderopvanginstelling) opzettelijk of grof schuldig, niet, niet tijdig of onjuiste informatie verstrekt, wordt het maximumbedrag van de boete verhoogd van € 5.000 naar € 19.000.

STARTEN MET CRYPTO’S?
Wil je ook starten met het kopen, verkopen en bewaren van cryptovaluta? Maak nu gratis een account aan bij het grootste handelsplatform van Nederland: Bitvavo, en handel de eerste €1000 zónder transactiekosten. Al meer dan 1 miljoen tevreden gebruikers.
Zakelijke autoverzekering
Uitgebreide dekking, een uitstekende service en extra exclusieve collectieve korting via De Zaak. Benieuwd hoeveel jij kan besparen?
Lees ook…
Of het nou gaat om een huurpand, eigen kantoor of een kantoor aan huis, de vraag is altijd: Is het met of zonder…
Voor directeur-grootaandeelhouders is het nu nog mogelijk is om geld te lenen uit de eigen bv of nv zonder daar direct belasting over te betalen. Vanaf…
De mkb-winstvrijstelling verlaagt je belastbare winst van je bedrijf met 14%. Daardoor hoef je minder belasting te betalen. Iedereen die ondernemer is…