Op 1 januari 2021 zijn de tarieven van de overdrachtsbelasting veranderd. Wat zijn de gevolgen als je een bedrijfspand wilt aanschaffen? En wanneer krijg je nog meer te maken met overdrachtsbelasting? We zetten de hoofdpunten voor je op een rij.

De overheid hanteert verschillende belastingtarieven bij de overdracht van onroerend goed. Tientallen jaren lang werd 6% van de aankoopsom door de belastingdienst ingehouden als een woning of ander pand werd verkocht.

In 2011 werd het tarief voor woningen verlaagd naar 2%, een maatregel die volgde na de crisis op de woningmarkt. Voor andere panden moest nog steeds 6% afgedragen worden.

Wat is er veranderd in de overdrachtsbelasting?

De overheid heeft meer differentiatie aangebracht en wil de woningmarkt voor starters toegankelijker maken. Per 2021 zijn de tarieven als volgt:

 • 0% voor starters op de woningmarkt
 • 2% voor doorstromers op de woningmarkt
 • 8% voor rest van pandoverdrachten

Het verlaagde tarief van 2% is alleen nog geldig voor personen die de woning als hoofdverblijf gebruiken. Het algemene tarief voor alle overige overdrachten is dus verhoogd van 6% naar 8%.

Je betaalt overdrachtsbelasting bij de notaris. Tijdens de overdracht draagt hij het bedrag namens jou af aan de Belastingdienst.

Starters

Jongeren tussen de 18 en 35 jaar die een bestaande woning aankopen, komen in aanmerking voor het 0%-tarief. Dit is een eenmalige vrijstelling die alleen van toepassing is als de koper ook de woning gaat bewonen en niet eerder gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling. Vanaf 1 april 2021 mag de aankoopsom niet meer dan € 400.000 bedragen. Als de woning duurder is, betaal je alsnog 2% overdrachtsbelasting.

Doorstromers

Overige personen die een woning aankopen betalen 2% overdrachtsbelasting. Voorwaarde is dat de woning het hoofdverblijf moet zijn. Net als bij het 0%-tarief moet vaststaan dat je zelf voor langere tijd in de woning gaat wonen. Dit gebeurt bij de notaris die de verklaring bij de akte van aankoop voegt. 

Zakelijke panden en woningen die niet het hoofdverblijf zijn

Hier geldt het verhoogde 8%-tarief. Dit is van toepassing bij zakelijke aankopen en koopwoningen die niet voor eigen gebruik worden gekocht, maar voor bijvoorbeeld beleggingsdoeleinden. Denk aan:

 • Winkel- of kantoorpand
 • Woning die wordt verhuurd
 • Beleggingspand
 • Tweede huis of vakantiehuis
 • Woning voor een kind

Hoe wordt overdrachtsbelasting berekend?

De belasting wordt berekend over de waarde van het pand dat je aankoopt. Dit gaat niet op als het pand normaal gesproken voor een hoger bedrag aangeboden zou worden, terwijl jij het voor een lagere waarde aankoopt.

Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn als je het overneemt van bekenden, familie of vrienden. Je betaalt dan nog steeds overdrachtsbelasting over de waarde waar het onder normale omstandigheden voor verkocht kan worden.

Je betaalt naast het pand zelf ook overdrachtsbelasting over erfpachtrechten en percelen. Koop je geen pand maar een bedrijfsruimte binnen een pand, dan is er nog steeds sprake van overdrachtsbelasting.

Rekenvoorbeeld overdrachtsbelasting

 • Waarde aan te kopen pand: € 350.000
 • Doel: gebruik als bedrijfsruimte
 • Tarief van toepassing: 8%
 • Te betalen overdrachtsbelasting: € 28.000

Bedrijfspand kopen: aandachtspunten

Als je een pand zoekt om je bedrijfsactiviteiten te vestigen dan is kopen een van de opties. We schreven al eerder over waar je op moet letten als je een bedrijfspand koopt.

Omdat je een investering doet, heb je recht op investeringsaftrek. Een belangrijk aandachtspunt is dus goed advies inwinnen op het gebied van belastingen.  

Ook is een veelgestelde vraag: hoe zit het met een bedrijfspand en btw? Dat is afhankelijk per situatie. Bij levering van nieuwbouw is btw over de aankoopsom verplicht, iets wat niet geldt bij bestaande onroerende zaken. 

Nog een belangrijk aandachtspunt heeft te maken met gemengde doeleinden. Als je een bedrijfspand koopt waarin ook een woning aanwezig is en je gaat zélf voor langere tijd in het woongedeelte wonen, dan betaal je geen 8% maar 2% of zelfs 0% (startersvrijstelling). Dit geldt alleen voor het woongedeelte, op de rest van het bedrijfspand is 8% van toepassing. 

Vrijstelling van overdrachtsbelasting

In sommige gevallen kom je in aanmerking voor een vrijstelling. Betaal je bij de aankoop ook omzetbelasting of breng je een pand in een onderneming in? Dan is het de moeite waard om na te gaan of je een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting kunt ontvangen.

Win altijd het advies in van een belastingadviseur. In de volgende situaties is vrijstelling mogelijk:

 • als je zowel overdrachts- als omzetbelasting (BTW) moet betalen
 • bij bedrijfsoverdracht aan familieleden
 • inbreng in een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap
 • omzetting van een onderneming in een nv of bv, fusering, splitsing of reorganisatie binnen een concern. 

Gerelateerd lezen:

• Wat is loon? | Loon en belasting, 3 definities
• Wanneer bent u ondernemer voor de omzetbelasting?
• Zijn reiskosten aftrekbaar van de inkomstenbelasting?
• De vennootschapsbelasting
• De belastingwijzigingen voor 2022 op een rij
• Aangifte dividendbelasting: zo werkt het

Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Help de slachtoffers en doneer
Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens.
Lees ook…
Je bent ondernemer en de zaken gaan lekker, maar je zit soms met wat vragen. Vragen waar je graag een antwoord op hebt omdat die antwoorden…
De btw-aangifte staat weer voor de deur. Voor veel mensen geen favoriet op de to-do-lijst, het is vaak helaas een ‘moetje’ waar je als ondernemer…
Loon is alles wat je een werknemer geeft als tegenprestatie voor zijn werk en inzet. Er is verschil tussen loon voor personeel, loon voor de…