Een auto kost geld. Niet alleen als erin gereden wordt, ook als hij stilstaat. Mogen parkeerkosten onbelast worden vergoed? Of zijn deze kosten belast?

Inhoudsopgave

Als een werknemer in een auto van de zaak rijdt, mag de werkgever de parkeerkosten op de betreffende werkplek altijd onbelast vergoeden. De werkgever kan die kosten zomaar vergoeden. Maar dit kan ook in de vorm van een parkeerkaart waarmee hij kan parkeren op het bedrijfsterrein van de werkgever, of bijvoorbeeld bij het adres van een klant.

Er is in het geval van een ‘auto van de zaak’ sprake van intermediaire kosten. Intermediaire kosten zijn geen loon voor de werknemer. De werkgever kan de parkeerkosten daarom onbelast vergoeden.

Parkeergelegenheid bij de woning van de werknemer

Is er een parkeergelegenheid bij de woning van de werknemer waarvoor hij/zij een parkeervergunning op kenteken heeft? Of is er een stalling die alleen bestemd is voor het vervoermiddel van de zaak? Dan is deze vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling, geen loon. De kosten van de parkeervergunning of stalling zijn intermediaire kosten.

Als de werknemer een eigen garage heeft bij zijn/haar huis waarin uitsluitend de auto van de zaak wordt geparkeerd, is er sprake van een reële (zakelijke) verhuursituatie. Je kunt als werkgever de werknemer voor het gebruik van de garage een onbelaste vergoeding geven in de vorm van huur.

Eigen bijdrage

Als je werknemer een eigen bijdrage betaalt voor een auto van de zaak, mag deze van de fiscale bijtelling worden afgetrokken. Bedragen die de werknemer voor deze auto aan derden betaalt, waaronder parkeerkosten, mogen echter niet zomaar van de bijtelling worden afgetrokken. Dat mag alleen als je als werkgever van tevoren met je werknemer hebt afgesproken dat die betaling een eigen bijdrage voor het privégebruik van de auto is.

Onbelaste vergoeding of bovenmatige vergoeding

Een ander verhaal is het als de werknemer in zijn eigen auto rijdt en je hem daarvoor de maximale onbelaste vergoeding van € 0,21 per kilometer geeft. Dit bedrag is bedoeld om alle autokosten te dekken inclusief de parkeerkosten. Wanneer je de parkeerkosten als werkgever apart vergoedt, is deze parkeervergoeding loon. Ook als deze worden betaald voor een parkeerplek bij de plaats van de werkzaamheden.

Wat wel mag, is gratis een parkeerplaats bij de werkplek ter beschikking stellen. Je moet dan wel als werkgever zelf de huur van dergelijke parkeerplaatsen voldoen. Voor een dergelijke parkeerplek geldt een nihilwaardering.

Pas je over de ‘bovenmatige’ vergoeding (dus boven de € 0,21) geen eindheffing toe, dan ben je als werkgever verantwoordelijk loonheffingen in te houden en te betalen. Dit mag je uitstellen tot januari van het volgende kalenderjaar en dan gelden ook de heffingstarieven van dat nieuwe jaar. Eindigt de dienstbetrekking in de loop van het kalenderjaar, dan moeten binnen uiterlijk één maand na de beëindiging van de dienstbetrekking de loonheffingen worden ingehouden en betaald.

Als je een werknemer variabele kilometervergoedingen hebt betaald, mag je het gemiddelde nemen om te kijken of de vergoeding boven de maximale € 0,21 per kilometer uitkomt. Maar dit mag alleen als je schriftelijk hebt vastgelegd dat de hogere kilometervergoeding ook bedoeld is voor reiskosten waarvoor een lagere vergoeding is verstrekt dan € 0,21.

Voorbeeld

Je betaalt een werknemer in een kalenderjaar 3.000 km á € 0,30 = € 900,- én 1.000 km á € 0,10 = € 100,-. De totale vergoeding komt dan uit op € 1000,-.

Onbelast had je mogen vergoeden: 4.000 km á € 0,21 = € 840,-. Bij het loon moet dan dus € 160,- worden opgeteld.

Parkeerplaats bij woning van de werknemer

Bij een parkeerplaats thuis is het heel simpel: de vergoeding is dan altijd belast, ongeacht of het een privéauto of auto van de zaak betreft. Behalve dus als de werknemer een eigen garage heeft, waarin hij/zij uitsluitend de auto van de zaak parkeert.

Auto in privé

Gebruik je je eigen voertuig voor zakelijke ritten? Dan mag je al € 0,21 per zakelijke kilometer aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. In die € 0,21 zitten alle autokosten verwerkt, zoals brandstof, reparaties, verzekeringen en dus óók parkeren. Bovendien moet je een rittenregistratie bijhouden van al je gemaakte zakelijke kilometers.

Als zzp’er mag je je zakelijke reiskosten aftrekken van je inkomstenbelasting.

Auto op de zaak

Als je je auto op de zaak zet, mag je alle autokosten aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Dus ook je parkeerkosten. Je telt hiervoor alle autokosten op exclusief btw. Dit bedrag vul je in bij overige bedrijfskosten in je aangifte inkomstenbelasting.

Gebruik je jouw zakelijke auto ook privé? Dan mag je nog steeds alle autokosten inclusief parkeren aftrekken. Maar bij meer dan 500 privékilometers per jaar moet je bijtelling betalen.

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Veelgestelde vragen

Hoe zet je parkeerkosten op je factuur?

Wanneer jij over je diensten btw moet rekenen, doe je dat ook over je parkeerkosten die je factureert. En als je over je diensten geen btw rekent, doe je dat ook niet over je parkeerkosten. 

Is parkeergeld inclusief btw?

Parkeergeld is een vorm van belasting. Daarover mag geen btw worden geheven door Gemeente.

Hoeveel btw zit er op een parkeerkaartje?

Er zit geen btw op een parkeerkaartje, behalve bij parkeren in een parkeergarage of parkeerterrein die worden beheerd door commerciële partijen. Hier betaal je 21 % btw. 

Is kilometervergoeding inclusief parkeerkosten?

Als je een kilometervergoeding in rekening brengt aan de opdrachtgever is het omzet en over omzet betaalt je als ondernemer btw. Je berekent dus ook btw over de kilometervergoeding.

Lees ook…
Tijdens het intensieve proces van een bedrijfsovername zie je als ondernemer makkelijk belangrijke zaken over het hoofd. In dit artikel zetten we 6…
Een auto zakelijk aanschaffen klinkt erg aantrekkelijk en kan soms ook zeker voordelig uitpakken. Maar in andere gevallen kun je juist beter zakelijke…
De Belastingdienst voert regelmatig controles uit op zakelijke administraties. Toch is de kans op een boekenonderzoek volgens cijfers van de…
De vernieuwde – en versimpelde – fiscale fietsregeling maakt het een stuk aantrekkelijker om je medewerkers te voorzien van een fiets van de zaak. Deze…
Ondernemingen moeten belasting betalen over de winst: de vennootschapsbelasting. Dit zijn de voorwaarden plus de tarieven in…
Uitstel aanvragen voor de aangifte inkomstenbelasting over het voorgaande jaar moet je vóór 1 mei in het lopende jaar doen. Maak van deze…