De regels voor schenkbelasting en erfbelasting staan in de Successiewet. De tarieven en vrijstellingen voor de schenkbelasting en erfbelasting vindt u hier.

SCHENK- EN ERFBELASTING

Over een schenking of erfenis moet belasting worden betaald, afhankelijk van de hoogte van het bedrag en wie het krijgt. Hieronder ziet u welke tarieve daarvoor gelden, en welke vrijstellingen er zijn.

 

Tarieven schenk- en erfbelasting

Deel van de belaste verkrijging
Tariefgroep 1

(partners en kinderen)

Tariefgroep 1A

(kleinkinderen)

Tariefgroep 2

(overige verkrijgers)

€ 0 – € 118.254
10%
18%
30%
€ 118.254 – hoger
20%
36%
40%

Vrijstellingen schenkbelasting

2013
Kinderen
 € 5.141
Kinderen 18 – 40 jaar (eenmalig)

of

Kinderen 18 – 40 jaar (eenmalig) indien schenking
wordt aangewend voor aankoop huis of voor een studie

  24.676

 51.407

Overige verkrijgers
  2.057

Eenmalig verhoogde vrijstelling

Naast de jaarlijkse vrijstelling, geldt ook een eenmalig verhoogde vrijstelling voor een schenking aan een kind tussen de 18 en 40 jaar. Deze kan – onder voorwaarden – extra worden verhoogd, wanneer de schenking wordt besteed aan de eigen woning of voor een dure studie.

De eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling geldt ook als het kind aan wie is geschonken op het tijdstip van de schenking niet voldoet aan de leeftijdsgrens (18 tot 40 jaar), maar de partner daarvan wel. De partner mag alleen geen beroep doen (of hebben gedaan) op de eenmalig verhoogde vrijstelling als deze een schenking ontvangt van de schoonouder(s).

Overgangsregeling

Als vóór 1 januari 2010 gebruik gemaakt is van de eenmalige verhoogde vrijstelling, mag het aanvullende bedrag voor de eigen woning nog vrijgesteld worden geschonken.  De extra verhoogde vrijstelling voor aankoop van een huis geldt ook als niet een bedrag, maar een woning wordt geschonken.

Vrijstellingen erfbelasting

2013
Partners
€ 616.880
Kinderen en kleinkinderen
 19.535
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen
 58.604
Ouders
 46.266
Overige verkrijgers
2.057

De vrijstelling geldt ook als het te erven bedrag hoger is dan de vrijstelling. Als een partner in 2013 bijvoorbeeld € 716.880,- erft, geldt de vrijstelling van € 616.880,- en wordt over € 100.000,- belasting geheven.

Ondernemingsvermogen

Te erven ondernemingsvermogen is tot € 1.028.132,- van de ‘objectieve onderneming’ (ofwel: de vennootschap inclusief het pand) voor 100% vrijgesteld. Is een onderneming meer waard, dan geldt een vrijstelling van 83% voor het bedrag boven de € 1.028.032,-.

Voor belasting die eventueel nog verschuldigd is over het niet vrijgestelde deel, kan 10 jaar uitstel van betaling worden verkregen.

Zie ook:

Brochure: Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2013 »

Starten met crypto’s?
Wil je ook starten met het kopen, verkopen en bewaren van cryptovaluta? Maak nu gratis een account aan bij het grootste handelsplatform van Nederland: Bitvavo, en handel de eerste €1000 zónder transactiekosten. Al meer dan 1 miljoen tevreden gebruikers.
Bereken autoverzekering besparing
Altijd met een gerust gevoel de weg op, met de uitgebreide autoverzekering van Allianz voor personenauto’s en bestelwagens. En met de onlangs verlaagde tarieven kan je nu tot €500 per jaar besparen.
Lees ook…
De opmars van de elektrische auto is niet te stoppen. Vanaf 2035 is de aanschaf van nieuwe benzine- en dieselauto’s in de EU zelfs helemaal verboden….
Ben je van een plan een woning, een bedrijfspand of een stuk grond te kopen? Dan moet je over de koopsom 2 procent overdrachtsbelasting betalen. Er…
De vernieuwde – en versimpelde – fiscale fietsregeling maakt het een stuk aantrekkelijker om je medewerkers te voorzien van een fiets van de zaak. Deze…