Tarief inkomstenbelasting en heffingskortingen in 2013
Een overzicht van de tarieven inkomstenbelasting 2013. Met de belastingschijven van Box 1, het tarief van Box 2 en Box 3 en de heffingskortingen.

Tarief inkomstenbelasting en heffingskortingen in 2013

Jonger dan 65 jaar:

Belastbaar inkomen
meer dan
Maar niet
meer dan
Belastingtarief
Tarief premie
volksverzekeringen
Totaal
tarief
19.645
5,85%
31,15%
37%
€ 19.645
€ 33.363
10,85%
31,15%
42%
€ 33.363
€ 55.991
42%
42%
€ 55.991
52%

Premiepercentages volksverzekeringen

AOW
17,90%
ANW
0,60%
AWBZ
12,65%
Totaal
31,15%

Ouder dan 65 jaar maar geboren vanaf 1 januari 1946:

Belastbaar inkomen
meer dan
Maar niet
meer dan
Belastingtarief
Tarief premie
volksverzekeringen
Totaal
tarief
19.645
5,85%
13,25%
19,10%
€ 19.645
€ 33.363
10,85%
13,25%
24,1%
€ 33.363
€ 55.991
42%
42%
€ 55.991
52%
52%

Ouder dan 65 jaar maar geboren vóór 1 januari 1946:

Belastbaar inkomen
meer dan
Maar niet
meer dan
Belastingtarief
Tarief premie
volksverzekeringen
Totaal
tarief
19.645
5,85%
13,25%
19,1%
€ 19.645
€ 33.555
10,85%
13,25%
24,1%
€ 33.555
€ 55.991
42%
42%
€ 55.991
52%

Tarief Box 2

(belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)
Het tarief voor de belasting op het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang bedraagt 25%. Het tarief is niet gewijzigd.

Tarief Box 3

(belastbaar inkomen uit sparen en beleggen)
Het tarief van de belasting op het belastbare inkomen uit sparen en beleggen bedraagt 30% en is niet gewijzigd. Het forfaitaire rendement is ongewijzigd en bedraagt 4% van de grondslag sparen en beleggen. Het tarief komt dan per saldo neer op 1,2% belasting over de grondslag sparen en beleggen.

HEFFINGSKORTINGEN

Heffingskorting
Jonger dan AOW-leeftijd
Ouder dan AOW-leeftijd
2013
2013
Algemene heffingskorting
€ 2.001
€ 1.034
Werkbonus
€ 1.100
Maximale arbeidskorting
lagere inkomens*
€ 1.723
€ 890
Maximale arbeidskorting hogere inkomens*
€ 550
€ 284
Inkomensafhankelijke combinatiekorting
€ 2.133
€ 1.101
Alleenstaande-ouderkorting
€ 947
€ 489
Aanvullende alleenstaande-ouderkorting
€ 1.319
€ 681
Jonggehandicaptenkorting
€ 708
Ouderenkorting*
€ 1.032
Ouderenkorting bij een inkomen boven € 35.450
€ 150
Alleenstaande ouderenkorting
€ 429
Levensloopverlofkorting (per jaar van deelname)*
€ 205
Ouderschapsverlofkorting (per verlofuur)
€ 4,24
Korting groene beleggingen
0,7%*
0,7%*
Korting directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen

* van de vrijstelling in box 3

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
.
Beleggen in vastgoed is een langetermijnbelegging. Benieuwd wat jouw opties zijn? Lees meer in de brochure. Prognose gemiddeld jaarrendement over 7 jaar: 8,1%.
Lees ook…
Heb je het btw-nummer nodig van een klant of leverancier? Dan zijn er verschillende manieren om dit te achterhalen. Daarbij is belangrijk om het…
Soms voelt ondernemen misschien als een koude douche. Je hebt allerlei verplichtingen en een hoop verantwoordelijkheden. Toch kan je van de koude…
De jaarwisseling is in zicht. De tijd van het jaar waarin we allemaal een beetje extra lief voor elkaar zijn en de ander graag iets geven of in het…