Tarief inkomstenbelasting in 2015
Een overzicht van de tarieven inkomstenbelasting 2015. Met de belastingschijven van Box 1, het tarief van Box 2 en Box 3. De aangiftedatum wordt in 2015 verlengd tot 1 mei!

Tarief inkomstenbelasting in 2015

Jonger dan 65 jaar (bedragen in euro’s)

Belastbaar inkomen
meer dan
Maar niet
meer dan
Belastingtarief
Tarief premie
volksverzekeringen
Totaal
tarief
Heffing over totaal van de schijven
19.822
8,35 %
28,15 %
36,50%
 7.234
19.822
 33.589
13,85%
28,15 %
42%
13.016
33.589
 57.585
42%
42%
23.094
57.585
 
52%
 

 

Premiepercentages volksverzekeringen

AOW
17,90%
ANW
0,60%
WLZ *
9,65%
Totaal
28,15%

* De AWBZ is vervangen door de WLZ (Wet langdurige zorg)

Ouder dan 65 jaar maar geboren vóór 1 januari 1946 (bedragen in euro’s):

Belastbaar inkomen
meer dan
Maar niet
meer dan
Belastingtarief
Tarief premie
volksverzekeringen
Totaal
tarief
Heffing over totaal van de schijven
19.822
8,35 %
10,25%
18,60%
3.686
19.822
33.857
13,85%
10,25%
24,1%
7.068
33.857
57.585
42%
42%
17.034
57.585
 
52%
 

 

Ouder dan 65 jaar maar geboren ná 1 januari 1946 (bedragen in euro’s):

Belastbaar inkomen
meer dan
Maar niet
meer dan
Belastingtarief
Tarief premie
volksverzekeringen
Totaal
tarief
 Heffing over totaal van de schijven       
19.822
8,35%
10,25%
18,60%
3.686
19.822
33.589
13,85%
10,25%
24,1%
7.004
33.589
57.585
42%
42%
17.082
57.585
52%
52%
 

Bron: Belastingdienst

Tarief box 2
(belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)
In 2014 gold een verlaagd tarief van 22%, voor zover het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang niet hoger was dan € 250.000. Deze tijdelijke verlaging van het belastingtarief vervalt per 1 januari 2015. Het tarief wordt daardoor weer 25% voor het gehele belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang.

Tarief box 3
(belastbaar inkomen uit sparen en beleggen)
Het tarief van de belasting op het belastbare inkomen uit sparen en beleggen blijft ongewijzigd.

Arbeidskorting omhoog voor lagere inkomens
De arbeidskorting voor lagere inkomens wordt in 2015 verhoogd naar maximaal € 2.220.
Daarnaast wordt de arbeidskorting voor hogere inkomens verder afgebouwd. In 2015 wordt de arbeidskorting verminderd met 4% van het inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking als dit inkomen meer is dan € 49.770 per jaar, maar niet meer is dan € 100.670.

De arbeidskorting is € 184 als het inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger is dan € 100.670. Deze bedragen gelden voor werknemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en die volledig belasting- en premieplichtig zijn.
Voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt en die volledig belasting- en premieplichtig zijn, is de arbeidskorting maximaal € 1.038 en na afbouw minimaal € 94.

Afbouw heffingskorting
Daarnaast wordt de algemene heffingskorting verder afgebouwd met 0,32%. Dit betekent dat in 2015 de algemene heffingskorting wordt afgebouwd met 2,32% van het inkomen uit werk en woning, als dit inkomen € 19.822 of meer is per jaar, maar niet meer dan € 56.935. Voor 2015 is de algemene heffingskorting maximaal € 2.203 en minimaal € 1.342. Deze cijfers gelden voor werknemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en die volledig belasting- en premieplichtig zijn.
Als de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, is de heffingskorting maximaal € 1.123 en na afbouw minimaal € 685.

Leeftijdsgrens werkbonus omhoog naar 61 jaar
Per 1 januari 2015 mag u de werkbonus pas toepassen als uw werknemer op 31 december 2014 61 jaar of ouder was. De voorgaande jaren was dat al vanaf 60 jaar. De overige voorwaarden zijn gelijk gebleven.

Lees ook:
Tarief inkomstenbelasting 2014 »

Voor welke auto ga jij?
Het brede aanbod van Mercedes-Benz is standaard rijk uitgerust en sluit naadloos aan bij de behoeften van de zakelijke rijder. En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs én netto bijtelling.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.

Lees ook…