Categorieën

Wil je je bedrijf omzetten in een BV, overdragen of wil je er helemaal mee stoppen? Dan is het verstandig om dat vooraf goed te plannen.

Inhoudsopgave

1. Geruisloos of ruisend de BV in

Een omzetting van je eenmanszaak in de BV mét geruis kan soms veel voordeliger uitpakken dan een geruisloze omzetting in de BV. Bij de omzetting ‘met geruis’ moet je afrekenen met de fiscus over de stakingswinst, maar die afrekening kun je vrijwel altijd volledig vermijden door de stakingsfaciliteiten toe te passen.

En je kunt bij deze optie gebruik maken van de MKB-winstvrijstelling en zo een deel van de stakingswinst belastingvrij incasseren. Vereist is dan wel dat je als eenmanszaker in de voorafgaande vijf jaar ten minste drie keer aan het urencriterium hebt voldaan.

2. Draag je onderneming belastingvrij over

De wet inkomstenbelasting kent een doorschuiffaciliteit, waarmee je jouw onderneming – of een gedeelte daarvan – zonder belastingheffing kunt overdragen. Benut je deze faciliteit, dan moet de bedrijfsopvolger ‘in jouw fiscale schoenen stappen’: hij moet jouw fiscale boekwaarden overnemen, jouw goedkoopmansgebruik, jouw resterende rechten op investeringsaftrek en verplichtingen tot desinvesteringsbijtelling, enz.

Je kunt de doorschuiffaciliteit toepassen bij overdracht van jouw onderneming aan je partner, in de familie of aan een derde. Voorwaarde is wél dat je ten minste drie jaar (36 maanden) de onderneming in een samenwerkingsverband voor gezamenlijke rekening hebt gedreven voordat je de onderneming geruisloos kunt doorschuiven.

De doorschuiffaciliteit is ook van toepassing bij overdracht van een (gedeelte van een) onderneming aan een werknemer die tenminste drie jaar bij jouw onderneming in loondienst is geweest. Daarbij worden geen eisen gesteld aan de kwaliteit van de werknemer, noch aan de omvang van de dienstbetrekking: overdracht aan een parttime medewerker is zonder meer mogelijk.

Wil je jouw onderneming over enige tijd aan een familielid of aan een van je werknemers overdragen, dan kan de doorschuiffaciliteit interessant voor je zijn. Laat je belastingadviseur de mogelijkheden eens voor je op een rijtje zetten.

3. Zonder afrekening naar een nieuw bedrijf

Een IB-ondernemer die zijn onderneming staakt kan de boekwinst op bedrijfsmiddelen reserveren en die vervolgens afboeken op investeringen in een nieuwe onderneming. Dankzij deze doorschuifregeling is het mogelijk om zonder belastingheffing van de ene onderneming over te gaan naar een andere, nieuwe onderneming. Vereist is wél dat de herinvestering in de nieuwe onderneming (in beginsel) binnen één jaar na de staking van de oude onderneming moet plaatsvinden. In bijzondere gevallen kan verlenging van de eenjaarstermijn worden verkregen.


Bron: Belastingbelangen

 

Lees ook…
Bij het woord belasting staan ondernemers meestal niet direct te juichen. Toch is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels en wetgeving….
De eigen bijdrage voor een auto van de zaak is aftrekbaar van de fiscale bijtelling. Als voor een duurdere auto wordt gekozen, moet een hogere bijdrage…
Van inkomstenbelasting tot omzetbelasting. Van btw-aangifte tot loonheffingen. Als ondernemer heb je te maken met verschillende soorten belastingen….