Tips voor uw BV: Bedrijfspand en hypotheek
Een bedrijfspand biedt niet alleen onderdak, maar ook fiscale mogelijkheden. U kunt het aan uw kind overdragen of in een aparte BV overdragen. En wat kunt u doen als u nog slechts een bescheiden hypotheekschuld hebt?

Draag uw Bedrijfspand en hypotheek over aan uw meerderjarige kind
Kunt u niet meer op uw bedrijfspand afschrijven omdat de fiscale boekwaarde van het pand veel lager is dan de helft van de WOZ-waarde? Ga dan na of u het bedrijfspand niet beter kunt verkopen en weer terughuren.

Dat is met name interessant in de familiesfeer. Als u het pand verkoopt aan uw meerderjarige kind(eren) en als ondernemer terughuurt, alles onder zakelijke condities, kunt u alle huurderslasten in mindering brengen op uw winst uit onderneming. Uw kind moet het pand / de huur in box 3 aangeven. Dat levert al snel een belastingvoordeel op: de aftrek van de huurderslasten levert meer belastingbesparing op, dan de heffing in box 3 over de waarde van het pand (minus de eventuele financiering).

Voor dit boxhoppen in de familiesfeer moet uw kind wél meerderjarig zijn; een minderjarig kind wordt aangemerkt als een ‘verbonden’ persoon en daarvoor gelden anti-misbruikbepalingen.

Voor de winst bij verkoop van het pand kunt u waarschijnlijk wel de herinvesteringsreserve benutten.

TBS-pand in aparte onroerend-goed BV
Stelt u een pand aan uw BV ter beschikking? Laat uw adviseur dan eens nagaan of u dat Bedrijfspand en hypotheek niet beter in een aparte onroerend-goed BV kunt inbrengen.

De tariefsverlaging in de vennootschapsbelasting maakt inbreng in een BV al snel voordelig. Als u als DGA jaarlijks een netto huur ontvangt van € 25.000 wordt die huur in de BV belast met slechts 20% vennootschapsbelasting, in plaats van de progressieve heffing over dit TBS-inkomen van misschien wel 52%. Dat betekent een belastingheffing van € 5.000 in de BV in plaats van € 13.000 in privé. Daar moet de aanmerkelijk-belangheffing over de meerwaarde van de aandelen in onroerendgoed-BV nog bijgeteld worden, maar die heffing kan eenvoudig langdurig worden uitgesteld. Met zo’n direct liquiditeitsvoordeel is de heffing van 6% overdrachtsbelasting op de inbreng van het pand in de BV zo terugverdiend.

Inbreng in een BV is helemaal aantrekkelijk als het pand een werkelijke waarde heeft die lager is dan de boekwaarde op de TBS-balans.

Resthypotheek omzetten in renteloze personeelslening
Heeft u, DGA, nog een bescheiden hypotheekschuld bij de bank op uw woonhuis? En heeft u in de BV overtollige liquiditeiten? Overweeg dan om de hypotheekschuld af te lossen en die te vervangen door een renteloze personeelslening bij uw BV.

Door die herfinanciering hoeft u geen hypotheekrente meer aan de bank te betalen. U raakt daardoor de aftrek van eigenwoningrente kwijt, maar daar had u toch weinig profijt van omdat die aftrekpost (nagenoeg geheel) wegviel tegen het eigenwoningforfait. Als u geen aftrek eigenwoningrente heeft, hoeft u ook geen eigenwoningforfait in box 1 aan te geven. Dat spaart inkomstenbelasting.

Laat uw adviseur nagaan of u voldoet aan de voorwaarden voor een renteloze personeelslening bij uw BV.


Bron: Belastingbelangen

Terug naar: Tips voor uw BV »

Verbeter Je Cashflow
Een populaire oplossing is factoring van je facturen. Probeer het uit met 1 factuur.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Voor welke auto ga jij?
Het brede aanbod van Mercedes-Benz is standaard rijk uitgerust en sluit naadloos aan bij de behoeften van de zakelijke rijder. En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs én netto bijtelling.
Lees ook…
De jaarwisseling is in zicht. De tijd van het jaar waarin we allemaal een beetje extra lief voor elkaar zijn en de ander graag iets geven of in het…
De mkb-winstvrijstelling verlaagt je belastbare winst van je bedrijf met 14%. Daardoor hoef je minder belasting te betalen. Iedereen die ondernemer is…
Het urencriterium is van belang om bij de aangifte inkomstenbelasting voor fiscale voordelen – zoals aftrekposten – in aanmerking te komen. Je moet…