Tips voor uw BV: Vorderingen
Een DGA kan een vordering hebben op zijn eigen BV en moet die vervolgens onder de terbeschikkingstellingsregeling verantwoorden. Dat kan nogal wat gevolgen hebben.

Waardeer de vordering op uw BV af
De DGA die een vordering op zijn BV heeft, valt daarmee onder de terbeschikkingstellingsregeling, een onderdeel van de bron ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Dat ‘resultaat’ moet, globaal gezegd, worden vastgesteld volgens de regels voor de fiscale winstbepaling, als ware het een onderneming. En dat betekent dat de rente en de waardeveranderingen van die vordering tot het inkomen van de DGA in box 1 behoren.

Gevolg daarvan is dat wanneer de vordering minder waard wordt – omdat de BV minder draait – de DGA zijn vordering op de BV kan afwaarderen ten laste van zijn inkomen in box 1. Een onvolwaardige vordering moet, conform de spelregels van goed koopmansgebruik, niet op de nominale waarde maar op de lagere werkelijke waarde worden gezet.

Het verlies dat daardoor ontstaat kan de DGA verrekenen met andere inkomsten in box 1, bijvoorbeeld met zijn salaris uit de BV. En dat kan hem een belastingbesparing opleveren van maximaal 52% over het bedrag van de afwaardering!

Let op uw vordering/schuld in rekening-courant
De DGA die een vordering in rekening-courant op zijn BV heeft, moet die vordering in box 1 onder de terbeschikkingstellingregeling (TBS-regeling) verantwoorden. De rente op die vordering behoort tot zijn inkomen in box 1. Heeft hij een schuld in rekening-courant, dan moet die schuld vrijwel altijd in box 3 worden verantwoord. Dat verschil in fiscale behandeling tussen een vordering en een schuld in rekening-courant leidt tot ongerijmde resultaten.

Doordat de DGA een creditstand in rekening-courant onder de TBS-regeling moet aangeven, moet hij voor de perioden van het jaar waarin hij een vordering op de BV heeft, een TBS-jaarrekening opmaken. Ontstaat vervolgens een schuld in rekening-courant, dan moet de ‘TBS-onderneming’ met een slotbalans worden afgesloten: de rekening-courant positie gaat dan van box 1 over naar box 3. De DGA die in één kalenderjaar meerdere keren door de debet-creditgrens in rekening-courant gaat, moet even zoveel jaarrekeningen laten opmaken! Dat maakt het wenselijk om te voorkomen dat er een vordering in rekening-courant ontstaat.

Financiën heeft op praktische gronden – ter vermindering van administratieve lasten – goedgekeurd dat de DGA geen rente als resultaat uit overige werkzaamheden in aanmerking hoeft te nemen als zijn rekening-courantvordering gedurende het gehele kalenderjaar niet uitkomt boven de € 17.500. Uiteraard mag de BV dan geen rentekosten in aftrek brengen.

Overdracht afgewaardeerde TBS-vordering
De DGA die zijn vordering op de BV onder de TBS-regeling heeft afgewaardeerd en die verwacht dat zijn BV in de nabije toekomst weer beter zal gaan draaien, moet in actie komen. Doet hij niets, dan moet hij de waardestijging van de vordering – door het weer beter gaan draaien van de BV – in box 1 aangeven: hij moet de vordering opwaarderen en dat levert belastbaar resultaat op. Die winst kost maximaal 52% belasting en dat betekent dat de DGA het eerder genoten belastingvoordeel op de afwaardering weer moet inleveren.

Dat is te voorkomen, en wel door de afgewaardeerde vordering te verkopen aan een of meer naaste familieleden die niet als een verbonden persoon kunnen worden aangemerkt en bij wie de vordering niet onder de TBS-regeling valt. Bijvoorbeeld de meerderjarige kinderen van de DGA die geen aandelen in de BV hebben.


Bron: Belastingbelangen

Terug naar Tips voor uw BV »

Zakelijke financiering
Geen papierwinkel of businessplannen. Regel je zakelijke financiering nu volledig online en zonder gedoe.
Verbeter Je Cashflow
Een populaire oplossing is factoring van je facturen. Probeer het uit met 1 factuur.
Lees ook…
De btw tarieven verschillen flink in Europa. Het standaardtarief varieert bijvoorbeeld van 7,7 procent in Zwitserland tot 27 procent in Hongarije….
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost bij de Belastingdienst voor kleine investeringen in bedrijfsmiddelen. Investeer je als…
Denk je erover om een bestelauto te kopen? Dan is het goed om te weten dat rijden met een grijs kenteken fiscale voordelen heeft. Wel stelt de…