Categorieën

De bijtelling privégebruik voor de auto van de zaak wordt bepaald aan de hand van vaste regels. Dat levert soms opmerkelijke uitspraken op als het tot een rechtszaak komt. Een voorbeeld, waaruit ook blijkt hoe belangrijk het is om goed bewijs te hebben, zoals een ritregistratie.

Eén DGA, twee Mercedessen

Wim Solo was directeur en de enige aandeelhouder van BV X. Eind 2002 kocht de BV twee Mercedessen – een ML en een GLK – die beide uitsluitend door Solo werden gebruikt.

Solo gaf over 2003 de bijtelling voor één Mercedes aan. De inspecteur vond dat niet genoeg: hij rekende een bijtelling privégebruik voor beide auto’s.

Solo verzette zich tegen deze correctie. In bezwaar stelde hij dat de bijtelling beperkt moest blijven tot één auto. Hij was een verstokte vrijgezel, alleenstaand en alleengaand, en kon onmogelijk gebruik maken van meer dan één auto tegelijkertijd.

Geen ritregistratie

Rechtbank en Hof Den Haag maakten korte metten met dat verweer. De rechtbank stelde vast dat beide auto’s aan Solo ter beschikking waren gesteld en dat hij geen ritregistratie (zie ook: Zo werkt een ritregistratie ») had bijgehouden waaruit bleek dat hij slechts met één van de twee auto’s meer dan 500 kilometer privé had gereden. Dat had hij ook niet op andere wijze aangetoond.

Bijtelling soms beperkt

Solo deed nog een beroep op het ministeriële beleid voor ondernemers die over meerdere auto’s van de zaak kunnen beschikken. Uitgangspunt daarbij is dat bij de ondernemer en zijn gezin niet meer dan twee auto’s voor de bijtelling in aanmerking worden genomen, en bij een alleenstaande ondernemer – of als in het gezin slechts één persoon een rijbewijs heeft – de bijtelling beperkt blijft tot over één auto.

Maar dit keer niet

De rechter wees dat af. Het begunstigend beleid heeft betrekking op ondernemers die binnen hun onderneming een handelsvoorraad aan auto’s hebben, of die een wagenpark exploiteren. Solo behoorde niet tot die groep van ondernemers, waardoor er geen sprake was van gelijke gevallen. Het speciale beleid was dus niet op hem van toepassing.

Commentaar

“Deze uitspraak illustreert het karakter van de bijtelling voor de auto van de zaak. Als een ondernemer of werknemer de beschikking heeft over twee auto’s van de zaak, is het simpele feit dat een mens maar in één auto tegelijkertijd kan rijden geen reden om de bijtelling niet voor beide auto’s toe te passen.

De ondernemer of werknemer kan immers beide auto’s afwisselend gebruiken voor zijn privéritten. En als dat niet zo is, dan moet hij dat aantonen met een kilometeradministratie. Voor beide auto’s…”

Bron: BelastingBelangen

Meer Auto van de zaak »

Lees ook…
De vernieuwde – en versimpelde – fiscale fietsregeling maakt het een stuk aantrekkelijker om je medewerkers te voorzien van een fiets van de zaak. Deze…
Een onderneming die een investering doet, kan onder bepaalde voorwaarden investeringsaftrek krijgen. Door deze fiscale regelingen toe te passen, kun je…
Op 1 januari 2021 zijn de tarieven van de overdrachtsbelasting aangepast. En ook in 2023 staan wijzigingen gepland wat betreft deze vorm van heffing….

top 11 Must Read Belastingtips 2023

Belangrijkste Belastingwijzigingen + Adviezen 2023 om zeker te zijn van maximaal belastingvoordeel.