Uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting over het voorgaande jaar moet u aanvragen vóór 1 mei in het lopende jaar. Maak hier gebruik van als het niet lukt om de belastingaangifte op tijd in te leveren bij de Belastingdienst. U voorkomt daarmee boetes. Uitstel aanvragen voor de aangifte kan op drie manieren: elektronisch/digitaal, schriftelijk en telefonisch.

Aangifte inleveren vóór 1 april

U moet de aangifte inkomstenbelasting over het voorgaande jaar vóór 1 mei in het lopende jaar inleveren. Bent u te laat, dan riskeert u een boete. Vraag daarom uitstel aan als het niet lukt om op tijd belastingaangifte te doen.

Uitstel tot 1 september

Uitstel wordt verleend voor een periode van 5 maanden, ofwel tot 1 september. Wilt u langer uitstel? Dan moet u uw verzoek om uitstel schriftelijk indienen en ook motiveren.

Uitstel aanvragen: 3 manieren

Uitstel moet u vóór 1 mei aanvragen. U kunt dit op drie manieren doen.

1. Elektronisch

Ondernemer: Vraag digitaal uitstel aan met het formulier voor uitstel inkomstenbelasting. Dat staat tot 1 mei op het beveiligde gedeelte van de site van de Belastingdienst bij ‘Overige formulieren’. U vraagt dan uitstel aan tot 1 september. Binnen 3 weken krijgt u schriftelijk reactie.

Particulier: Vraag elektronisch uitstel aan met het online formulier uitstel aangifte inkomstenbelasting. Binnen 10 werkdagen krijgt u een schriftelijke reactie. U heeft er wel uw DigiD bij nodig.

2. Schriftelijk

Vermeld in een schriftelijk verzoek in ieder geval de volgende gegevens:

  • Naam van de belastingplichtige
  • Burgerservicenummer/sofinummer
  • Telefoonnummer
  • Datum tot wanneer u uitstel wilt
  • Naam ondertekenaar
  • Datum
  • Handtekening

Stuur de brief in een gefrankeerde envelop naar:

Belastingdienst
Postbus 2523
6401 DA Heerlen

U krijgt schriftelijk reactie binnen 3 weken nadat uw aanvraag is ontvangen.

Of gebruik de standaardbrief Uitstel aangifte »

3. Telefonisch

U kunt uitstel ook telefonisch aanvragen via de BelastingTelefoon (0800-0543). Bellen kan van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Binnen 3 weken krijgt u schriftelijk reactie.

4. Uitstelregeling belastingconsulenten

Belastingconsulenten worden verzocht om het volgende formnulier te gebruiken »

Lees ook:
Het aangifteprogramma van de Belastingdienst »
Voldoet uw computer aan de eisen van de fiscus? »
DigiD aanvragen »

.
Beleggen in vastgoed is een langetermijnbelegging. Benieuwd wat jouw opties zijn? Lees meer in de brochure. Prognose gemiddeld jaarrendement over 7 jaar: 8,1%.
Tip: Werknemers door laten werken na hun pensioen
Met deze krappe arbeidsmarkt wil je jouw ervaren werknemer misschien door laten werken na zijn pensioen. Dan kan via de de populaire Doorwerkregeling. Dit en meer op Ideale later.
Lees ook…
Bij het woord belasting staan ondernemers meestal niet direct te juichen. Toch is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels en wetgeving….
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost bij de Belastingdienst voor kleine investeringen in bedrijfsmiddelen. Investeer je als…
Loon is alles wat je een werknemer geeft als tegenprestatie voor zijn werk en inzet. Er is verschil tussen loon voor personeel, loon voor de…