Categorieën

Uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting over het voorgaande jaar moet u aanvragen vóór 1 mei in het lopende jaar. Maak hier gebruik van als het niet lukt om de belastingaangifte op tijd in te leveren bij de Belastingdienst. U voorkomt daarmee boetes. Uitstel aanvragen voor de aangifte kan op drie manieren: elektronisch/digitaal, schriftelijk en telefonisch.

Aangifte inleveren vóór 1 april

U moet de aangifte inkomstenbelasting over het voorgaande jaar vóór 1 mei in het lopende jaar inleveren. Bent u te laat, dan riskeert u een boete. Vraag daarom uitstel aan als het niet lukt om op tijd belastingaangifte te doen.

Uitstel tot 1 september

Uitstel wordt verleend voor een periode van 5 maanden, ofwel tot 1 september. Wilt u langer uitstel? Dan moet u uw verzoek om uitstel schriftelijk indienen en ook motiveren.

Uitstel aanvragen: 3 manieren

Uitstel moet u vóór 1 mei aanvragen. U kunt dit op drie manieren doen.

1. Elektronisch

Ondernemer: Vraag digitaal uitstel aan met het formulier voor uitstel inkomstenbelasting. Dat staat tot 1 mei op het beveiligde gedeelte van de site van de Belastingdienst bij ‘Overige formulieren’. U vraagt dan uitstel aan tot 1 september. Binnen 3 weken krijgt u schriftelijk reactie.

Particulier: Vraag elektronisch uitstel aan met het online formulier uitstel aangifte inkomstenbelasting. Binnen 10 werkdagen krijgt u een schriftelijke reactie. U heeft er wel uw DigiD bij nodig.

2. Schriftelijk

Vermeld in een schriftelijk verzoek in ieder geval de volgende gegevens:

  • Naam van de belastingplichtige
  • Burgerservicenummer/sofinummer
  • Telefoonnummer
  • Datum tot wanneer u uitstel wilt
  • Naam ondertekenaar
  • Datum
  • Handtekening

Stuur de brief in een gefrankeerde envelop naar:

Belastingdienst
Postbus 2523
6401 DA Heerlen

U krijgt schriftelijk reactie binnen 3 weken nadat uw aanvraag is ontvangen.

Of gebruik de standaardbrief Uitstel aangifte »

3. Telefonisch

U kunt uitstel ook telefonisch aanvragen via de BelastingTelefoon (0800-0543). Bellen kan van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Binnen 3 weken krijgt u schriftelijk reactie.

4. Uitstelregeling belastingconsulenten

Belastingconsulenten worden verzocht om het volgende formnulier te gebruiken »

Lees ook:
Het aangifteprogramma van de Belastingdienst »
Voldoet uw computer aan de eisen van de fiscus? »
DigiD aanvragen »

Lees ook…
Als het gaat om btw hebben ondernemers vaak veel vragen. Ben ik btw-plichtig? Welke tarieven gelden voor de diensten die ik lever? En wanneer en hoe…
De meeste ondernemers – ook zzp’ers – hebben te maken met omzetbelasting. Wanneer je omzet draait, moet je btw berekenen over die omzet. Via de de…
Bij het woord belasting staan ondernemers meestal niet direct te juichen. Toch is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels en wetgeving….

top 11 Must Read Belastingtips 2023

Belangrijkste Belastingwijzigingen + Adviezen 2023 om zeker te zijn van maximaal belastingvoordeel.