Categorieën

Bent u een startende ondernemer? Dan mag u veel van uw voorbereidende ondernemingshandelingen meetellen voor het urencriterium. Zo komt u eerder in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek.

Het urencriterium

Ondernemers moeten van de Belastingdienst voldoen aan het urencriterium om recht te hebben op fiscaal voordeel in de vorm van de zelfstandigenaftrek. Dit is een bedrag dat gerelateerd is aan uw winst en in 2009 tussen de € 4488,- en € 9251,- ligt.

Het urencriterium houdt in dat u minimaal 1225 uur per kalenderjaar dient te besteden aan werk voor uw bedrijf. Daarnaast geldt het zogeheten grotendeelscriterium. Dat betekent dat u minimaal 50% van uw totale arbeidstijd moet besteden aan uw onderneming. Eventuele uren die u in loondienst werkt, mogen de ondernemersuren niet overschrijden.

Bent u starter, dan mag u ook de voorbereidende ondernemershandelingen meetellen voor de 1225 uur.

TIP: Hou een urenadministratie bij

Een urenadministratie bijhouden is van levensbelang voor ondernemers. Schrijf alles wat werk voor uw onderneming is op en bewaar alle agenda’s, aantekeningen en notulen. Denk hierbij ook aan brainstorms rond de keukentafel, het schrijven van een ondernemingsplan en de tijd die u besteedt aan het inkopen van spullen voor de werkplek.

Een concrete lijst van handelingen bestaat helaas niet. Zorg er daarom voor dat uw activiteiten niet te vaag zijn om als ondernemershandelingen te worden gezien. Maar als u zo concreet en volledig mogelijk bent, heeft u bij eventuele problemen met de Belastingdienst altijd munitie in handen.

Uren registreren doe je overzichtelijk met behulp van een urenregistratie tool.

Voorbeelden

I.
Een starter lag in de clinch met de Belastingdienst omdat zij niet voldoende uren zou hebben gemaakt in haar twee ondernemingen: een antiekzaak en een management consultancy bureau.

Het hof ging haar agenda na om te zien welke activiteiten tot ondernemershandelingen konden worden gerekend. De starter had zich bijvoorbeeld voor de oprichting van de antiekzaak verdiept in antiek en kunstgeschiedenis, veilingen bezocht en met privégeld objecten ingekocht. Ook had ze een aantal uren besteed aan het schilderen en inrichten van haar winkel. De rechter was het – anders dan de Belastingdienst – ermee eens dat deze activiteiten als ‘voorbereidende handelingen’ telden voor de start van de winkel. Zodoende konden ze meegerekend worden voor het urencriterium.

De voorbereidende werkzaamheden voor het management consultancy bureau werden echter niet allemaal geaccepteerd. Zo werden uren afgewezen omdat de starter niet aannemelijk kon maken dat zij toen al besloten had een eenmanszaak te gaan beginnen. Bovendien waren de activiteiten te vaag om als eerste ondernemingshandelingen te kunnen worden aangemerkt. Verder kon zij niet aantonen dat ze zich daadwerkelijk met het opstellen van een ondernemingsplan had beziggehouden.

II.
Een theaterproducente die niet aan de 1225 uur kwam, dacht met het volgen van een beroepsopleiding tot heks wel aan het urencriterium te voldoen. Ongeldig, oordeelde de Belastingdienst. Er was sprake van ‘nieuwe kennis in de privésfeer’ die geen enkel verband had met de oude onderneming. Van het starten van een nieuwe onderneming die met hekserij te maken had, was ook geen sprake.

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Handige apps om uren mee bij te houden:  

Gerelateerd lezen:

• Wat is de WBSO?
• Wat is een RSIN-nummer? Zijn een RSIN- en btw-nummer hetzelfde? – De Zaak
• Hoeveel bijtelling moet ik betalen?
• Het verschil tussen omzet, winst en cashflow

Lees ook…
Aan het eind van jaar krijgen veel werknemers een bonus in de vorm van een kerstpakket. Het kerstpakket is belastbaar loon voor de werknemer, tenzij…
De eigen bijdrage voor een auto van de zaak is aftrekbaar van de fiscale bijtelling. Als voor een duurdere auto wordt gekozen, moet een hogere bijdrage…
Wanneer reiskosten aftrekbaar zijn van de aangifte inkomstenbelasting kan per situatie anders zijn. In sommige gevallen zijn deze aftrekbaar van de…