Zorg ervoor dat u de aangifte op tijd indient en de aanslag op tijd betaalt, anders kunt u een flinke boete verwachten.

Verzuimboete bij niet tijdig aangeven

Wanneer u de inkomsten- of vennootschapsbelasting niet op tijd aangeeft, komt er bij de aanslag een verzuimboete van de fiscus.

Als het de eerste keer is dat u niet of niet op tijd de aangifte instuurt, bedraagt de boete € 226,-. De tweede keer is dat € 984,-. Een eventuele volgende bedraagt € 4.920,-.

De verzuimboete voor de vennootschapsbelasting (50% van het maximum) komt uit op € 2.460,-.

Maximale boete In uitzonderlijke gevallen krijgt u het maximale bedrag als boete, bijvoorbeeld bij stelselmatig verzuim.

Boete bij te laat betalen

Sinds 2011 kan er ook een verzuimboete worden opgelegd als u de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting niet (op tijd) betaalt.

De hoogte van deze boete hangt af van omstandigheden en is maximaal € 4.920,-.

Tip

Neem contact op met een belastingadviseur als u een boete ontvangt van de Belastingdienst. Deze kan mogelijk worden verlaagd of zelfs vernietigd op basis van regelgeving en rechtspraak. Leden van De Zaak bellen onbeperkt met onze adviseurs.

Verzuimboete

Als u de aangifte niet op tijd inlevert bij de Belastingdienst, ontvangt u altijd eerst een aanmaning. Daarin staat een nieuwe termijn waarbinnen de aangifte moet worden ingediend. Komt uw aangifte na die termijn bij de Belastingdienst binnen, dan krijgt u een verzuimboete.

Als u helemaal geen aangifte indient, dan legt de inspecteur een aanslag op. Er wordt een schatting gemaakt van uw inkomen, waarna het bedrag dat u aan belasting moet betalen wordt berekend. Ook krijgt u een verzuimboete.

Vergrijpboete

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen als blijkt dat u opzettelijk onjuist aangifte hebt gedaan, en u daardoor te weinig belasting hebt betaald. De hoogte van deze boete hangt af van de ernst van de onjuiste aangifte en kan oplopen tot 100% van de belasting die u moet betalen.

Bron: Belastingdienst

Help de slachtoffers en doneer
Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens.
Help de slachtoffers en doneer
Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens.
Lees ook…
De btw tarieven verschillen flink in Europa. Het standaardtarief varieert bijvoorbeeld van 7,7 procent in Zwitserland tot 27 procent in Hongarije….
Soms voelt ondernemen misschien als een koude douche. Je hebt allerlei verplichtingen en een hoop verantwoordelijkheden. Toch kan je van de koude…
Op 1 januari 2021 zijn de tarieven van de overdrachtsbelasting aangepast. En ook in 2023 staan wijzigingen gepland wat betreft deze vorm van heffing….