Zorg ervoor dat u de aangifte op tijd indient en de aanslag op tijd betaalt, anders kunt u een flinke boete verwachten.

Verzuimboete bij niet tijdig aangeven
Wanneer u de inkomsten- of vennootschapsbelasting niet op tijd aangeeft, komt er bij de aanslag een verzuimboete van de fiscus.

Als het de eerste keer is dat u niet of niet op tijd de aangifte instuurt, bedraagt de boete € 226,-. De tweede keer is dat € 984,-. Een eventuele volgende bedraagt € 4.920,-. 

De verzuimboete voor de vennootschapsbelasting (50% van het maximum) komt uit op € 2.460,-.

Maximale boete In uitzonderlijke gevallen krijgt u het maximale bedrag als boete, bijvoorbeeld bij stelselmatig verzuim. 

Boete bij te laat betalen
Sinds 2011 kan er ook een verzuimboete worden opgelegd als u de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting niet (op tijd) betaalt.

De hoogte van deze boete hangt af van omstandigheden en is maximaal € 4.920,-.

Tip
Neem contact op met een belastingadviseur als u een boete ontvangt van de Belastingdienst. Deze kan mogelijk worden verlaagd of zelfs vernietigd op basis van regelgeving en rechtspraak. Leden van De Zaak bellen onbeperkt met onze adviseurs.

 

Verzuimboete
Als u de aangifte niet op tijd inlevert bij de Belastingdienst, ontvangt u altijd eerst een aanmaning. Daarin staat een nieuwe termijn waarbinnen de aangifte moet worden ingediend. Komt uw aangifte na die termijn bij de Belastingdienst binnen, dan krijgt u een verzuimboete.

Als u helemaal geen aangifte indient, dan legt de inspecteur een aanslag op. Er wordt een schatting gemaakt van uw inkomen, waarna het bedrag dat u aan belasting moet betalen wordt berekend. Ook krijgt u een verzuimboete.

Vergrijpboete
De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen als blijkt dat u opzettelijk onjuist aangifte hebt gedaan, en u daardoor te weinig belasting hebt betaald. De hoogte van deze boete hangt af van de ernst van de onjuiste aangifte en kan oplopen tot 100% van de belasting die u moet betalen.

Bron: Belastingdienst

Voor welke auto ga jij?
Het brede aanbod van Mercedes-Benz is standaard rijk uitgerust en sluit naadloos aan bij de behoeften van de zakelijke rijder. En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs én netto bijtelling.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Vastgoed Financiering
Flexibele én snelle hypotheek voor alle zakelijke vastgoed; winkels, bedrijfspand, renovatie, belegging.