Categorieën

Zorg ervoor dat u de aangifte op tijd indient en de aanslag op tijd betaalt, anders kunt u een flinke boete verwachten.

Verzuimboete bij niet tijdig aangeven

Wanneer u de inkomsten- of vennootschapsbelasting niet op tijd aangeeft, komt er bij de aanslag een verzuimboete van de fiscus.

Als het de eerste keer is dat u niet of niet op tijd de aangifte instuurt, bedraagt de boete € 226,-. De tweede keer is dat € 984,-. Een eventuele volgende bedraagt € 4.920,-.

De verzuimboete voor de vennootschapsbelasting (50% van het maximum) komt uit op € 2.460,-.

Maximale boete In uitzonderlijke gevallen krijgt u het maximale bedrag als boete, bijvoorbeeld bij stelselmatig verzuim.

Boete bij te laat betalen

Sinds 2011 kan er ook een verzuimboete worden opgelegd als u de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting niet (op tijd) betaalt.

De hoogte van deze boete hangt af van omstandigheden en is maximaal € 4.920,-.

Tip

Neem contact op met een belastingadviseur als u een boete ontvangt van de Belastingdienst. Deze kan mogelijk worden verlaagd of zelfs vernietigd op basis van regelgeving en rechtspraak. Leden van De Zaak bellen onbeperkt met onze adviseurs.

Verzuimboete

Als u de aangifte niet op tijd inlevert bij de Belastingdienst, ontvangt u altijd eerst een aanmaning. Daarin staat een nieuwe termijn waarbinnen de aangifte moet worden ingediend. Komt uw aangifte na die termijn bij de Belastingdienst binnen, dan krijgt u een verzuimboete.

Als u helemaal geen aangifte indient, dan legt de inspecteur een aanslag op. Er wordt een schatting gemaakt van uw inkomen, waarna het bedrag dat u aan belasting moet betalen wordt berekend. Ook krijgt u een verzuimboete.

Vergrijpboete

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen als blijkt dat u opzettelijk onjuist aangifte hebt gedaan, en u daardoor te weinig belasting hebt betaald. De hoogte van deze boete hangt af van de ernst van de onjuiste aangifte en kan oplopen tot 100% van de belasting die u moet betalen.

Bron: Belastingdienst

Lees ook…
De btw-aangifte staat weer voor de deur. Voor veel mensen geen favoriet op de to-do-lijst, het is vaak helaas een ‘moetje’ waar je als ondernemer…
Wil jij als particulier zonnepanelen aanschaffen? Goed idee! De Belastingdienst ziet jou dan namelijk voor even als een kleine ondernemer waardoor jij…
Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor de berekening, inning en betaling van btw. Maar in sommige gevallen kan je deze verplichting verleggen naar…