De btw die u in rekening brengt, moet u vaak al aan de Belastingdienst betalen voordat uw afnemer de factuur heeft voldaan. Maar als die niet over de brug komt, dan kunt in ieder geval nog de btw terugvragen.

Rekeningen vaak niet betaald

Niet betalen komt vaker voor dan u misschien denkt. In Nederland wordt jaarlijks miljarden op debiteuren afgeschreven, de liquiditeitsproblemen die door langzame betalers worden veroorzaakt buiten beschouwing gelaten.

De redenen van een klant om niet te betalen of te laat te betalen hoeven overigens niet alleen voort te komen uit financiële problemen of kwade opzet. Ook een slordige administratie of zakelijke geschillen kunnen de oorzaak van geen of een te late betaling zijn.

Procederen of niet?

In sommige gevallen helpt procederen ook niet meer. Als er geen verhaalsmogelijkheden zijn kost het u alleen maar een behoorlijke som geld. Het kan dat uw debiteur met de noorderzon is verdwenen, dat hij zijn activiteiten in een andere onderneming voortzet of aan de rand van een faillissement bungelt.

U moet met uw adviseur van geval tot geval beoordelen of procederen zinvol is. Soms moet u zich neerleggen bij het omzetverlies; dat kunt u gewoon verwerken in uw administratie.

Vordering oninbaar

Maar omdat u vaak de btw al moet voldoen voordat uw afnemer de factuur heeft betaald, heeft u btw voldaan die u niet daadwerkelijk ontvangen hebt. Is de vordering oninbaar en kunt u de afnemer op geen enkele manier laten betalen? Dan kunt u de btw terugvragen die u al hebt voldaan.

De btw-teruggaaf

Een verzoek tot teruggaaf kunt u indienen bij de aangifte van uw omzetbelasting. Dat kan in de volgende gevallen:

  • De curator meldt dat u op de lijst van crediteuren staat, maar dat ‘geen uitkering valt te verwachten’.
  • Er is twee jaar verstreken sinds de factuurdatum.
  • Mogelijk weet u al eerder dat het bedrag nooit wordt betaald, bijvoorbeeld als uw debiteur voor een aantal jaren in de gevangenis zit. U moet voldoende aannemelijk kunnen maken dat u naar uw geld kunt fluiten.

Binnen 1 maand indienen

Een verzoek om teruggaaf moet u schriftelijk indienen bij het belastingkantoor waar u onder valt. Let op: dat moet binnen een maand na afloop van het tijdvak waarin het recht op teruggaaf is ontstaan.

Ofwel: u moet het het verzoek indienen binnen een maand nadat vaststaat dat de afnemer u het verschuldigde bedrag niet meer zal betalen.

Benodigde gegevens

In uw verzoek neemt u de volgende gegevens op:

  • Naam en adres van uw afnemer;
  • Het niet-betaalde factuurbedrag;
  • Het bedrag aan btw dat u terugvraagt;
  • Datum en nummer van de betreffende factuur;
  • Gegevens waarmee u aannemelijk maakt dat de afnemer niet heeft betaald en ook niet zal betalen

Als deze gegevens ook op de factuur staan kunt u volstaan met het toesturen van een kopiefactuur.

Lees ook…
Aan het eind van jaar krijgen veel werknemers een bonus in de vorm van een kerstpakket. Het kerstpakket is belastbaar loon voor de werknemer, tenzij…
Je bent ondernemer en geeft graag iets terug aan de maatschappij. Of je wil jaarlijks een bedrag schenken aan een goed doel. Of nog een andere…
De Belastingdienst voert regelmatig controles uit op zakelijke administraties. Toch is de kans op een boekenonderzoek volgens cijfers van de…
Weinig of geen aanvullend pensioen opgebouwd? Je bent niet de enige ondernemer. Gelukkig kun je fiscaalvriendelijk je pensioenpot spekken via de…
Met een eigen zaak heb je ook recht op kinderopvangtoeslag. Dit ontvang je maandelijks als voorlopige teruggave op basis van een schatting van je…
Met de jaarwisseling voor de deur wil je misschien nog actie ondernemen, zodat je 2022 financieel optimaal kunt afsluiten. Om je op weg te helpen,…