Hoe vraag je het aan en wat zijn de wijzigingen in 2022?

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling waarmee de overheid innovatie aanmoedigt. Wat de WBSO precies is, wanneer je het in kunt zetten, hoe je het aanvraagt en wat de wijzigingen zijn in 2022, lees je allemaal in dit artikel.

Inhoudsopgave

Wat is de WBSO?

Als je als ondernemer Research & Development (R&D) of speur- en ontwikkelingswerk (S&O) doet, kun je je kosten hiervoor door middel van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) verlagen. De WBSO vergoedt via de belastingaangifte een deel van de kosten die je gemaakt hebt voor Research & Development of jouw speur- en ontwikkelingswerk. De WBSO vergoedt een deel van je (loon)kosten en uitgaven van je project. Je betaalt hierdoor minder loon- of inkomstenbelasting.

In welke situatie kan ik WBSO aanvragen?

Je kunt WBSO aanvragen als je iets nieuws wilt ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld een onderwatermicroscoop of een vliegende auto. Maar ook als je een nieuw productieproces of nieuwe technische programmatuur in het leven wilt roepen kun je WBSO aanvragen.

De WBSO-regeling geldt voor een drie soorten ondernemers:

  1. Ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen en die aan het urencriterium van de Belastingdienst voldoen. Zij moeten dan zelf minimaal 500 uur per kalenderjaar besteden aan hun onderzoek of project.
  2. Ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen en medewerkers in dienst hebben die speur- en ontwikkelingsonderzoek doen.
  3. Ondernemers die onder de vennootschapsbelasting vallen en werknemers in dienst hebben die speur- en ontwikkelingsonderzoek doen.

Voorwaarden voor projecten om WBSO te krijgen

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je project moet voldoen om in aanmerking te komen voor de WBSO. We zetten de belangrijkste voor je op een rij:

  • Je ontwikkelt zelf een nieuw product, productieproces of nieuwe technisch programmatuur of je doet technisch wetenschappelijk onderzoek.
  • Bij een ontwikkelingsproject ontwikkel je iets wat technisch nieuw is.
  • Je onderzoek of innovatie gebeurt binnen de EU.
  • Je lost technische problemen zelf op of vindt een verklaring voor een verschijnsel als je technisch wetenschappelijk onderzoek doet.

Tot slot goed om te weten: ook als het project niet succesvol is, krijg je WBSO.

WBSO-voordeel

Het voordeel dat je krijgt via de WBSO is afhankelijk van je situatie. Voor zelfstandigen zonder personeel die meer dan 500 uren besteden aan R&D werk is er een vaste aftrek. Ben je bovendien een starter, dan kun je ook nog profiteren van startersaftrek.

Ondernemingen zonder personeel

Vaste aftrek: € 13.360

Extra startersaftrek: € 6.684

Ondernemingen met personeel

Voor ondernemingen met personeel gelden andere regels. De berekening wordt gemaakt op basis van andere het aantal S&O-uren, het S&O-uurloon en de kosten en uitgaven van het S&O project. Meer over de berekening van je fiscale voordeel via de WSBO lees je op de website van de rvo.

Kosten declareren

Er zijn bepaalde kosten die de WBSO voor een deel vergoedt. Zo is dat allereerst een deel van de loonkosten die je maakt voor jouw R&D- of S&O-project. Ook voor kosten van proeven, prototypes of investeringen in een nieuw laboratorium, kun je WBSO aanvragen.

Je kunt geen WBSO aanvragen voor kosten die je maakt voor marktonderzoek, cursussen en scholingen, afschrijvingskosten, aanvragen van een octrooi, inhuur van arbeid of werkzaamheden die buiten de EU worden verricht.

Daarnaast is het goed om te weten dat als je winst maakt met je R&D-project je ook in aanmerking kunt komen voor de innovatiebox. Hierover lees je meer op de website van de Belastingdienst.

Wijzigingen WBSO 2022

In 2022 komen er een aantal wijzigingen in de WBSO-wetgeving. Allereerst is het goed om te weten dat het aanvragen van de WBSO sneller en eenvoudiger gaat. Aanvraagperiodes mogen elkaar nu overlappen waardoor je meerdere aanvragen naast elkaar kunt doen. Hierdoor kun je makkelijker inspelen op de ontwikkelingen binnen je bedrijf. Je mag per jaar maximaal vier aanvragen doen. De aanvraag start op de eerste van de maand die volgt op de maand waarin je de aanvraag indient.

Ten tweede komt er verandering in de manier van verrekenen. Je bepaalt vanaf 2022 namelijk zelf welk deel van het toegekende WSBO-voordeel je in welk aangiftetijdvak verrekent. Dit zorgt voor minder administratieve rompslomp.

Tot slot heeft het kabinet gezien dat de coronacrisis weinig invloed heeft op de hoeveelheid speur- en ontwikkelingswerk. Daarom gaan de voordeelpercentages die door de coronapandemie verhoogt waren in de eerste schijf weer terug van 40% naar 32% en voor starters van 50% naar 40%. Dit is alleen van toepassing voor bedrijven met personeel. In de tweede schijf (drempelbedrag € 350.000) is het percentage 16%.

Hoe vraag ik WBSO aan?

Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kun je WBSO aanvragen. WBSO vraag je vooraf aan voor je werkzaamheden in de toekomst. Als je aan de eisen en voorwaarden voldoet krijg je een verklaring van de RVO die je vervolgens weer aan de Belastingdienst moet geven. Hiermee toon je aan dat je in aanmerking komt voor de WBSO en dat je het WBSO-voordeel kunt verrekenen in je belastingaangifte.

Belangrijk is om de administratie voor je project goed bij te houden zodat je deze altijd kan laten zien bij een eventuele controle. Denk hierbij aan het bijhouden van je kosten, uitgaven en uren. Zo profiteer je op de juiste manier van de voordelen van de WBSO én ben je innovatief bezig met jouw bedrijf.

Wij zoeken jou!

Help De Zaak met het ontwikkelen van een nieuw innovatief product! Wij zijn opzoek naar ondernemers met personeel en een winstgevend bedrijf. Ben jij dat? Vul dan deze vragenlijst in om ons in de goede richting te helpen. 

Gerelateerd lezen:

Voorbereidingen tellen mee voor urencriterium
• Wat is een RSIN-nummer? Zijn een RSIN- en btw-nummer hetzelfde? – De Zaak
• Hoeveel bijtelling moet ik betalen?
• Het verschil tussen omzet, winst en cashflow

Tip: Werknemers door laten werken na hun pensioen
Met deze krappe arbeidsmarkt wil je jouw ervaren werknemer misschien door laten werken na zijn pensioen. Dan kan via de de populaire Doorwerkregeling. Dit en meer op Ideale later.
Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
Lees ook…
Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor de berekening, inning en betaling van btw. Maar in sommige gevallen kan je deze verplichting verleggen naar…
Een vordering is simpelweg een te innen schuld. Het zijn bedragen op de balans van je bedrijf waarvan je verwacht dat je ze van een persoon of bedrijf…
Je bent geen ondernemer voor de inkomstenbelasting en werkt ook niet in loondienst, maar je hebt wél inkomsten. Als gastouder bijvoorbeeld of omdat je…