Werkruimte in huurwoning kan flinke aftrekpost zijn
Heb jij een huurwoning en gebruik je die voor een aanzienlijk gedeelte - zo'n 25 procent - voor jouw bedrijf? Dan zou dat wel eens een flinke aftrekpost kunnen opleveren.

Werkruimte in huurwoning = aftrekpost?

Heb jij een huurwoning en gebruikt u die voor een aanzienlijk gedeelte — zo’n 25 procent — voor je bedrijf? Dan zou dat wel eens een flinke aftrekpost kunnen opleveren. Je mag het huurrecht van de woning namelijk, binnen de grenzen van de redelijkheid, tot jouw ondernemingsvermogen rekenen.

De rechtszaak

Een voorbeeldzaak werd aangezwengeld door medisch-wetenschappelijk tekstschrijfster Janna de Vries. Zij was als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) werkzaam voor meerdere opdrachtgevers. Voor haar werkzaamheden – die fiscaal als een onderneming werden aangemerkt – maakte zij gebruik van twee kamers in de door haar gehuurde woning. Voor het gebruik van die werkruimte bracht zij een evenredig gedeelte van haar huisvestingkosten – 25 procent van de huur plus andere kosten, in totaal € 2.443 – in aftrek op haar winst uit onderneming over 2005.

De inspecteur schrapte die aftrekpost. De werkruimte in de huurwoning was geen zelfstandige werkruimte – geen kwalificerende werkruimte in de zin van de belastingwet – en daardoor werd niet voldaan aan de (per 1 januari 2005 ingevoerde) wettelijke vereisten voor een kostenaftrek.

De Vries verzette zich tegen die correctie.

Voor rechtbank Arnhem voerde zij aan dat het onderscheid dat de wetgever had gemaakt tussen een zelfstandige en een onzelfstandige werkruimte – wél of géén kostenaftrek – in strijd was met het gelijkheidsbeginsel. De rechtbank ging daar niet in mee. De wetgever mocht dat onderscheid maken, en de inspecteur had terecht gesteld dat de werkruimte in de huurwoning niet als een zelfstandige werkruimte kon worden aangemerkt: de werkruimte was niet zelfstandig verhuurbaar, de werkruimte had geen eigen ingang, geen eigen sanitaire voorzieningen, enz. De inspecteur had de kostenaftrek terecht geweigerd.

Maar toch pakte de procedure goed uit voor de zzp’er.

De rechtbank was het met belanghebbende eens dat zij het huurrecht van haar woning per 1 januari 2005 tot haar ondernemingsvermogen kon rekenen. Zij gebruikte 25% van de ruimte in haar woning voor zakelijke doeleinden, en dat rechtvaardigde de kwalificatie als ondernemingsvermogen. Daardoor kon zij alle kosten van de huurwoning – de huur plus alle andere kosten, in totaal € 9.251 – in aftrek brengen op de winst, en moest zij voor haar woongenot een onttrekking in aanmerking nemen van (de bij wet forfaitair voorgeschreven) 1,4% van de WOZ-waarde van haar woning van € 164.000. Dat leverde per saldo een aftrek op van € 6.955, beduidend meer dan de aftrekpost die in de aangifte was geclaimd. De rechter stelde de zzp’er in het gelijk.

Commentaar BelastingBelangen

Een nuttige uitspraak waar heel wat zzp’ers hun voordeel mee kunnen doen. De zzp’er die in een huurhuis woont en die een aanzienlijk gedeelte – van zo’n 25% – van de huurwoning voor zijn onderneming gebruikt, doet er verstandig aan om het huurrecht van die woning tot zijn ondernemingsvermogen te rekenen. Dat levert hem een forse aftrekpost op voor de werkruimte. De kans dat het huurrecht in waarde gaat stijgen en in de toekomst, bij beëindiging van de huur of van de onderneming, belastbare winst uit onderneming gaat opleveren, is vrijwel altijd nul komma nul. 

Zakelijke autoverzekering
Uitgebreide dekking, een uitstekende service en extra exclusieve collectieve korting via De Zaak. Benieuwd hoeveel jij kan besparen?
Help de slachtoffers en doneer
Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens.
Lees ook…
Bij het woord belasting staan ondernemers meestal niet direct te juichen. Toch is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels en wetgeving….
De jaarwisseling is in zicht. De tijd van het jaar waarin we allemaal een beetje extra lief voor elkaar zijn en de ander graag iets geven of in het…
Je hebt een goed lopende zaak. Geldzorgen zijn er voor jou en jouw bedrijf niet bij. Je beschikt over een aardig vermogen en dat blijft bij de…