Wisselende inkomens
Ondernemers hebben vaak een volslagen onvoorspelbaar inkomen. Dat betekent dat een jaar waarin haast geen belasting verschuldigd is, gevolgd kan worden door een jaar waarin jij, als ondernemer, de hele Rijksbegroting in je eentje opvult.

Inkomensverdeling

Als een ondernemer “in een laboratoriumopstelling”, net als een werknemer, 3 jaar achter elkaar precies € 80.000 verdient dan betaalt hij, grofweg, 3 X € 33.250 aan loonbelasting over de verdiende € 240.000. Dat is, totaal € 99.750.
Een “echte” ondernemer krijgt deze € 240.000 natuurlijk niet in 3 gelijke jaardelen. Het verloop is bijvoorbeeld € 8.000, € 169.000 en € 63.000. Zonder rekening te houden met specifieke aftrekken betaalt hij dan € 2.924, € 79.518 en € 24.854. Samen een belastingbedrag van € 107.296.
De “echte” ondernemer betaalt dus, over 3 jaar gezien ruim € 7.500 meer belasting. Dit zet de ene belastingplichtige ten opzichte van de ander, financieel op achterstand.

Belastinginning

Belastinginning is natuurlijk een hachelijke zaak voor een overheid. Voor je het weet keren de contribuabelen zich tegen je en ontwikkelt zich een oproer. Voor de belastingmoraal allemaal fnuikend en dus beter te vermijden. De wetgever kijkt dus ook altijd even naar een aantal rechtvaardigheidsprincipes. Bovenstaande verschil in uitkomst vindt de wetgever strijdig met dergelijke principes.
Zo is de “middelingsregeling” in het leven geroepen.

Middeling

Deze regeling komt er op neer dat de belastingdienst, bij belastingplichtigen met sterk wisselende inkomens, toestaat dat, achteraf, de afgedragen belasting wordt herrekend.
De “echte” ondernemer hierboven, mag, over een tijdvak van 3 jaar, herrekenen alsof hij die € 240.000 gelijkmatig gespreid over de jaren ontving. Het verschil tussen € 107.296 en € 99.750 krijgt hij, bij benadering, terug. Dat is ruim € 7.500. Als je net een slecht jaar draait, een welkome aanvulling.
Overigens is deze regeling ook handig als je bijvoorbeeld (veel) minder of meer gaat werken, een sabbatical neemt of anderszins modern experimenteert met je dienstbetrekking.

Strategie

Als je middelt, moet rekenen met een tijdvak van 3 jaar. Daarnaast mag een gekozen jaar maar één keer in een middelingsberekening meedoen. Het jaar 2014 doet dus niet mee in 2012, 2013, 2014 én in 2014, 2015, 2016. Maar welke drie jaar zijn handig? Als je nú kiest voor 2014, 2015 en 2016, sla je jezelf over twee jaar wellicht voor het hoofd. Dan blijkt misschien dat 2016, 2017 en 2018 juist heel handig geweest zou zijn.
Je moet middelen binnen 36 maanden nadat de definitieve aanslag over het laatste jaar uit het tijdvak is opgelegd. Als je dus denkt te kiezen voor 2014, 2015 en 2016 en de definitieve aanslag 2016 is gedateerd op 22 mei 2017 dan heb je tot 21 mei 2020 om te bezien of er andere tijdvakken nog gunstiger uitpakken.
Geduld is soms een schone zaak.
Zakelijke autoverzekering
Uitgebreide dekking, een uitstekende service en extra exclusieve collectieve korting via De Zaak. Benieuwd hoeveel jij kan besparen?
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Verbeter Je Cashflow
Een populaire oplossing is factoring van je facturen. Probeer het uit met 1 factuur.